Menu
Informace o postavě:
Datum narození:?
Místo narození:?
Úmrtí:-
Národ:Cappinové
Výskyt postavy v seriálu:
Poprvé v sérii Perry Rhodan:PR 1300: Síťochodci
Naposledy v sérii Perry Rhodan:PR 1536: Mudrc z Fornaxu
Podrobná statistika výskytu postavy v sérii Perry Rhodan
graf výskytu postavy v seriálu

Cappin Testare byl zapleten do transmiterové nehody Alasky Saedelaereho. Část koncentrované energie Cappina, který se v té době nacházel ve stavu pedotransferu, se během této nehody usadila jako fragment Cappina v Saedelaerově obličeji.

Vzhled

Není známo, jak Testare vypadal před transmiterovou nehodou.

Vzhled fragmentu Cappina byl Alaskou popisován jako velice pestrý, duhově svítící, pln pohybu a zvláštním způsobem pěkný. Jiný popis neexistuje, protože téměř každý jiný živý tvor při pohledu na fragment přišel o rozum (výjimky jsou Carfeš a Samburi Yura).

Charakteristika

Testare popisoval sám sebe před transmiterovou nehodou jako ctižádostivého, ale nešikovného, aby něčeho opravdu dosáhnul. Jako fragment byl jeho postoj k Alaskovi Saedelaeremu zpočátku ryze nepřátelský. Teprve po delším kontaktu se mezi oběma vyvinulo přátelství.

Životopis

Z časů před transmiterovou nehodou je toho o Testarovi známo jen málo. Krátce před touto událostí se zamiloval do dívky. Jeho šéf Ukarsim ho podezříval, že je zapleten do špatných obchodů. Když si o tom promluvil se svou dívkou, ukázalo se, že je to Ukarsimova dcera. Intriky, do kterých byl Ukarsim údajně zapleten, se ukázaly být strategickým manévrem, který byl přímo nařízen regentem. Byla mu kromě jiného zaslíbena Ukarsimova dcera. Během pedotransferu se v únoru 3428 srazil s Alaskou Saedelaerem, který se v té době nacházel zrovna v transmiteru. Od té doby uvíznul fragment Testareho ve tváři Terrance. Ačkoliv vědomí Cappina bylo stále neporušené, nacházel se od té doby v čemsi na způsob spánku. (PR 1189)

Poznámka: podle PR 1340 byl Testare členem takerské invazní flotily, která měla zaútočit na Terru a Sluneční soustavu, když se přihodila transmiterová nehoda.

Při pádu BÁZE do Frostrubinu (426 NGL) se Testareho vědomí probudilo, fragment se uvolnil ze Saedelaereho obličeje a začal vandrovat Terrancovým tělem, což pro Saedelaereho bylo spojeno se značnými útrapami. Fragment se v roce 427 NGL od Saedelaereho oddělil, když ho Kytoma pedotransferem přenesla k oduševnělému národu Querionů. Přitom došlo poprvé k mentálnímu kontaktu s oběma osobnostmi. Zakopali staletí dlouhé nepřátelství mezi nimi a vstoupili v psychickou symbiózu.

Beztělná existence v kolektivu Querionů ale oba přestala po nějaké době bavit, proto je Kytoma přenesla k Síťochodcům. Teď mohl Testare už jen ve společném útočišti na dně jezera Talsamon v blízkosti querionského MĚSTA a při síťochůzi tvořit s Terrancem duchovní jednotu. Mimo útočiště a psionickou síť nemohl Testare tvořit se Saedelaerem jednotu a musel využívat tělesnou projekci, zatímco Saedelaere opět získal stejně tělo jako před transmiterovou nehodou. Rozdělení bylo ale pro oba velice nepříjemné a na delší dobu nesnesitelné.

Na přelomu let 429 a 430 NGL vedl Testare Perry Rhodana, Atlana, Jena Salika, Fellmera Lloyda, Rase Čubaje, Geoffry Abela Waringera, Icho Tolota a Guckyho na palubě TAŽNÉHO PTÁKA III k hvězdokupě Parakku. (PR 1300)

V roce 446 NGL, po dlouholetém oddělení od Alasky Saedelaereho, se Testare rozhodl vydat se vlastní cestou. V Absantha-Gom se setkal s beztělným vědomím Ernsta Ellerta a připojil se k němu.

Po konci éry Síťochodců dostali Testare a Ernst Ellert v Místě naplnění materiální těla. Byla to těla Barkonidanů. Testare už od té doby nebyl schopen provádět pedotransfer.

Testare vstoupil v roce 1171 NGL do ID a měl převzít úlohu Homunkula. Střídal se s Ernstem Ellertem a působil jako prostředník mezi ID a Terranci.

Jestli fragment Cappina, který Alaska Saedelaere v dubnu 1312 NGL v kosmické lodi SVÍTIVOST dostal od pararealitní verze sama sebe, byl skutečně parareálnou verzí Testareho, nebo něčím úplně jiným, není známo. Jisté je, že nový fragment Cappina při kontaktu s psionickou energií prudce reaguje a nutí Saedelaereho k nošení masky.