Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1536
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1536
Název:Mudrc z Fornaxu
(Der Weise von Fornax)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1991
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 491 - 1171 NGL = 4078 - 4758
Je 14 milionů let starý - ukáže cestu k chronologické tabulce
Hlavní postavy románu:

Alaska Saedelaere, Ernst Ellert a Testare - společně s jejich společníky jsou považováni za »ztroskotané«

Siela Correl - děvče, které je starší, než vypadá

Pirmin Deix - zapřísáhly tradicionalista

Sey-Nia-M'en - bojovná Kartaniňanka

V Hanzovní kanceláři Fornax pozná Alaska Saedelaere postupně, že zdejší lidé svou civilizaci udržují pomocí zboží, které získali z lodí ztroskotajivších v systému. Ztroskotaní astronauti jsou přinuceni integrovat se do obyvatelstva. Saedelaere řekne jasně, že on a jeho společníci nejsou za žádných okolností připraveni zůstat v soustavě Faalin, a varuje Ellerta a Testareho. Kromě toho si Terranec všimne asi šestnáctileté Siely Correl, která mu připomíná Kytomu1) a proto probudí jeho zájem. Ta mu nakonec oznámí, že je »ona«, tajemná ochránkyně Kanceláře, a pozve ho na MATKU, medoloď typu ELYSIAN2). Tam se Saedelaere dozví její příběh:

V roce 491 NGL naloží dva muži na základně na nějakém asteroidu do medolodě umělou cantarskou dělohu s osm měsícům starým lidským plodem. Od své mrtvé matky zná ona je poslední slova: »Galbraith Deighton se změnil. Homer G. Adams a Geoffry Abel Waringer už tu nejsou, a já zemřu také. Možná nás to dítě jednoho dne pomstí.« Jako cíl stanoví žena Hanzovní kancelář v malé galaxii Fornax, protože její nepřístupnost kvůli nokturnským rojům nabízí dítěti zvláštní obranu před útokem nepřátel. Během letu z Mléčné dráhy do Fornaxu potlačuje loď přání zralého plodu se narodit. V malé galaxii průchodové symboly medolodi nepůsobí, ale nenarozené dítě reaguje na hyperimpulzy Nokturnů a za instrukcích lodí získá schopnost vymýšlet vlastní průchodové symboly. Když loď nakonec dorazí do systému Faalin, trvá dítě na tom, že chce zůstat ve své umělé děloze, a dá lodi jméno MATKA. Aby dokončila plán Leily Terry, ovlivní dítě nokturnské hejno, způsobí tak vytvoření nového usedlého Nokturna na čtrnácté planetě, podporuje jeho růst a vytvoří si tak OTCE. V roce 591 NGL se pokusí Hauriové z lodi, kterou dítě s pomocí OTCE, který má už tři sloupy, zachránila před hejnem Nokturnů, MATKU polapit. Je ale zničena obyvateli Kanceláře. V budoucnu láká dítě pomoci OTCE a MATKY zas a znovu lodě do systému Faalin, dodává tak suroviny pro další existenci Hanzovní kanceláře a stane se pro obyvatele »onou«. Zvláštní podívanou nabízí »ona« místním obyvatelům, zatímco nechává Nokturny tancovat. Teprve roku 1055 NGL se »ona« narodí a přijme jméno Siela Correl, protože Umbred Correl je ten, kdo jí vysvobodil z živoucí nádrže. Její schopnost řídit Nokturny, se nejdříve ztratí, v šesti letech se ale opět vrátí.

Protože neúmyslně spálila důležité paměťové krystaly, ví Siela Correl o svém původu jen to, že byla zplozena na Zemi3). Na Saedelaerovo přání doprovodí s MATKOU TAMBO a WO-MUN k Mudrcovi z Fornaxu. Starý usedlý Nokturno vypravuje, že Nokturnové kdysi jako na čtvrtou dimenzi vázané bytosti katalyticky působili při přerodu ID v superinteligenci a jako odměnu byli povzneseni na nejbližší vyšší stupeň evoluce4). Saedelaerovu dedukci, že tato událost, odpovídaje stáří Mudrce, musela proběhnout před 14 miliony lety, usedlý Nokturno potvrdí. Současně také měla Kronikářem ID5) být založena chronologická tabulka. Na otázku ohledně jejího umístění, vysvětluje Mudrc z Fornaxu, že je komplikované určit jeho souřadnice, a místo toho nabízí, že tam hledače ID okamžitě přenese. Saedelaere, Ellert, Testare a Siela Correl souhlasí, ale Ellert s Cappinem se nakonec sami objeví u Chronologické tabulky z Amringharu6).