Perry Rhodan 1745 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1745
Název:Sholunino kladivo
(Sholunas Hammer)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ayindiové
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1218 NGL = 4805
Ayindiové a Pozemšťané pracují společně - ve Fornaxu a v Mléčné dráze
Hlavní postavy románu:

Moira - bývalá žoldnéřka spouští expedici do Lokální skupiny

Siela Correl - mladá žena komunikuje s Nokturny

Geo Sheremdoc - problém komisaře LSP se vyřeší sám

Perry Rhodan - nesmrtelný Pozemšťan vkládá největší naději do Moiry

Homer G. Adams - nositel aktivátoru má zvláštní záchvaty

Zatímco se Perry Rhodan v BÁZI marně snaží navázat kontakt s Hamillerovou trubicí, opustí Moira s 25 loděmi přes transiční pole Nomanu Arresum. Vedle devatenácti normálních rejnokovitých lodí patří k flotile také pět prastarých elektrárenských lodí, které s délkou téměř 4000 metrů, šířkou 2000 metrů a tloušťkou 1200 metrů připomínají jednotky Avanatiny éry1).

1. března 1218 NGL dorazí svaz Ayindiů do Sluneční soustavy2). Tam Koka Szari Misonan a Geo Sheremdoc právě začali s evakuací Země, ale kvůli bezprostřední blízkosti bazaru KOROMBACH a nákazy vycházející z hamamesškého zboží následuje jen málo Terranců výzvu k opuštění svých domovů. Homer G. Adams je v kompletní moci trpaslíka Huyla, jehož poselství okamžitě proniká do jeho podvědomí a zprostředkovává mu pocit neomezené svobody. Ačkoliv mnoho indicií mluví proti Adamsovi, nemá se NATHAN k tomu, že by šéfa Hanzy zbavil úřadu. Moira informuje Sheremdoca a První Pozemšťanku o zprávě Ernsta Ellerta, zanechá Densee s elektrárenskou lodí MAADOX, která má na palubě Sholunino kladivo, ve Sluneční soustavě a letí se zbytkem flotily do Fornaxu.

Tam zaženou nejdříve ctižádostivého Plophosana Serona Aproashe, nového šéfa Hanzovní kanceláře v systému Faalin, který spekuluje na zvětšení významu malé galaxie, se kterou počítá po zmizení Nokturnských hejn3). Nakonec prostřednictvím Siely Correl4) naváže kontakt s Mudrcem z Fornaxu5). Starý usedlý Nokturno je připraven následovat volání ID a nechat se transportovat do Arresa, a akceptuje nakonec to, že Moira demontuje jen část jeho krystalických věží, aby tak omezila pobyt svých společnic v Parresu. Pod vedením Ayindijky Leelan je nakonec 8423 věží uloženo v rudém transportním poli rejnokovité lodi. Flotila pod velením Ayindijky Gerrun zachrání podobným způsobem 5130 věží Blázna z Fornaxu6). Aby si zajistila loajalitu, slíbí Moira Siele Correl, že jí může při transportu Nokturnů doprovázet. V prázdnotě před malou galaxií Fornax se rebelantská velitelka Ynsa pokusí bez znalostí utěšujících symbolů přilákat mladý Nokturnský roj3) pomocí pětidimenzionálního zdroje energie ke svým lodím. Nával Nokturnů ale přetíží ochranné štíty a vydá peloton všanc zničení. Aby ostatní lodě zachránily, zavede Ynsa na rozkaz Moiry na poslední okamžik 5D energii do centrály své velitelské lodi, která poté exploduje. Mladí Nokturnové jsou umělým gravitačním polem přiměni k usazování a tak je získáno nových 710 křemenných věží.

6. března se Moira vrací zpět k Marsu. Tam pět rejnokovitých lodí společně s MAADOXEM instalují Sholunino kladivo, zbraň, kterou Ayindiové v Arresu nemohli nikdy vyzkoušet, protože paprsky Abruse tam jsou pro ně smrtelné. Shoulunino kladivo může sice rozbít pomalu na prach 100 kilometrů čtverečných velký areál krystalů, který Mars obaluje, smrtící záření čtvrté planety ale nadále zůstává. Chladnokrevně Moira vysvětluje, že zůstává už jen druhá možnost, jak Zemi zachránit, a že cenou za to bude ale sama planeta Mars, kterou Terranci ztratí7).

O něco později ohlásí Hamamešan Vertoonen8), že všechno zboží z bazaru KOROMBACH bylo rozebráno. Každý má možnost dostat další, ale ne tady a teď. Bezprostředně poté jsou KOROMBACH a ostatní bazary Hamamešanů v Mléčné dráze uzavřeny9).

Moira poruší slib, který dala Siele Correl, a nechá ženu ve Fornaxu, když se vydá na čtrnáctidenní let k Velké prázdnotě, aby usedlé Nokturny odvezla do Arresa. Když transport 19. března dorazí do sektoru Nomanu, rozpadne se jeden ze tří velmi mladými Nokturny vytvořený a proto velmi vratký usedlý Nokturno a uvolnění Nokturnové napadnou lodě Gish-Vatachhů Damurialu. Moira využije zmatek a se svým svazem bez překážek dorazí k transičnímu poli pasážní planety.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál