Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1743
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1743
Název:Digitální strašidla
(Digital-Gespenster)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ayindiové
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1218 NGL = 4805
Země v Hamamešské horečce - muž čelí šílenství
Hlavní postavy románu:

Orpheus Chambers - hodný člověk proti své vůli

Jerryn Zycor - muž si vaří vlastní polívčičku

Geo Sheremdoc - komisař LSP bojuje za záchranu Terranců

Koka Szari Misonan - První Pozemšťanka má několik problémů zároveň

NATHAN - syntronika na Měsíci si jde vlastní cestou

Aby prozkoumali bazar KOROMBACH, angažují Koka Szari Misonan a Geo Sheremdoc 5. února 1218 NGL privátního vyšetřovatele Orpheuse Chamberse, jehož oči byly kvůli těžkým zraněním vyměněny za vysoce výkonné protézy. Chambers navštíví obrovskou krychli, která je rozdělena na osm částí, ze kterých každá pro návštěvníky poskytuje zvláštní umělou krajinu. Uprostřed Schomo-kostky se tak zboží prodává uprostřed staroterranského přístavu, zatímco v Fcekom-kostce v pouštní oáze a Herechem-kostce uprostřed napodobeniny volného vesmíru. Chamberovo pozorování a další průzkumy udávají, že už i intenzivní pohled na zboží Hamamešanů u některý lidí vyvolává silný návyk. Podstatná část spojení je vytvářena osobností oběti a neznámou charakteristikou zboží1). Miliardy Terranců zruší peněžní účty, koupí high-tech přístroje a hrozí zruinováním pozemské ekonomiky, zatímco je vyměňují za méně hodnotné produkty Hamamešanů. Protože 2.5 miliardy kusů zboží nestačí na všech 13 miliard obyvatel Země, začne nemilosrdná honba na majitele vytoužených kusů. Z rozkazu První Pozemšťanky a jejího komisaře se Chambers nakonec odebere k Jerrynu Zuccorovi, zakladateli »strany budoucnosti«, který bydlí v marině města Tasei Rabaul-Tas v přirozeném přístavu ostrova Nová Británie. Protože s jejich pomocí chce znovu získat moc, shromažďuje Zuccor nespokojené kolem sebe, kteří nemohli získat žádné produkty z Hamameše, předstírá porozumění jejich situace a slibuje jim velkorysé státní úvěry bez ručení. Během krátké doby je nejprve zvolen mluvčím Rabaul-Tas a brzy poté celé velkooblasti Asie.

Při vyšetřování v městě Tasei potká Chambers dvanáctiletou Valerii Grath. Soustředí se na děvče, které na všech trivideových kanálech zároveň vidí volání o pomoc a sebe označuje jako digitální strašidlo. Neznámá je identifikována jako Jorena Bulion, jedna z Aphiliků, kteří vstoupili do ID2). Ukáže se, že ona a ostatních dvacet miliard různým způsobem naříkajících a volání o pomoc vysílajících digitálních strašidel se nachází uvnitř NATHANA. Protože digitální strašidla získají pod kontrolu lunární loděnice a NATHAN dodává obrovské množství materiálu pro stavbu kosmické lodi, propašují se Sheremdoc a Chambers s padesátičlenným komandem v rámci operace Backdoor v transportním kontejneru do loděnice. Ačkoliv stínově působící strašidla se je pomocí robotů a okamžitých útoků pokusí zadržet, stačí komisař LSP zničit subsyntroniku, která řídí loděnici. Kosmická loď, se kterou chtějí digitální strašidla prchnout, se ukáže být naprosto nepoužitelná. Překvapivě se v bezprostřední blízkosti Země vynoří planeta a hrozí, že se srazí s Měsícem. Zuccor je zabit zoufalým Danko Grathem, Velerijiným otcem závislým na zboží Hamamešanů, který se cítí být nesvědomitým politikem podveden. Když NATHAN prohlásí projekt Insideout3) za dokončený a oznamuje, že dvacet miliard duší bylo opět přijato ID a změnilo se zpět do jeho starého mentálního skupenství, ukáže se, že cizí planeta je Poutník. Umělý svět proletí skrz Měsíc a rozplyne se. Valerie Grath se připojí k Orpheusovi Chambersovi4).

Mezitím se u Plophosu a Olympu otevřou hamamešské bazary VOZIMM a FHEOHOL5).