Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Cykly Perry Rhodana > Cyklus 25
hledat
Velkocyklus:Velká kosmická záhada
Díly:17001749 (50 dílů)
Čas děje: 1216 NGL - 1218 NGL
Autoři:Robert Feldhoff, Peter Griese, Horst Hoffmann, Peter Terrid, Arndt Ellmer, Ernst Vlcek, H.G. Ewers, Susan Schwartz, H.G. Francis
Díky zažehnutí planet Sampler se Perry Rhodan dostává do Arresa, negativní strany našeho vesmíru. Tam narazí na Ayindie, kteří už eony bojují proti Abruse. V Mléčné dráze otevírají Hamamešané své trhy.

Mezitím, co 16. září 1216 NGL letí STYX na Charon, ošetřuje Moira s Alaskou Saedelaerem Milu a Nadju Vandemarovy zářením, které má rozvinout psionické schopnosti dvojčat. Při bolestné proceduře se Mila Vandemar naučí v blízkosti Nadji provádět zrcadlové vidění. Přitom objeví i její sestra psionickou schopnosti.

Po příletu na Charon, vypráví Moira další podrobnosti ze své minulosti. Před více než dvěma milióny let v minulosti přiletěly lodě ze sféry Ayindiů, z Arresa, z prostoru, kde životní prostor měří jen deset miliónů světelných let, k okraji Velké prázdnoty. Z nedůvěry na ně zaútočí národy této oblasti, kterým je zničeno deset tisíc lodí než ustoupí. Po nich následuje mnoho Ayndiů, pátrajících po zázracích, které se v Arresu již dávno ztratili, dochází k dalším bojům a lidé okraje Velké prázdnoty se semknou do aliance, kterou nazvvou Tanxtuunra, přestože obsahuje nanejvýš sto galaxií.

Během doby vyvinuly národy aliance nejrůznější typy lodí, také Měkkýšovité lodě, ale všechny podlehly lodím Ayindiům. V průběhu tisíciletých bitev objeví Tanxtuunra, že Ayndiové, o nichž se až dosud domnívali, že svůj domov mají uvnitř Velké prázdnoty, se přenášejí na pevně stanovené styčné body vesmíru, na jedenadvacet pasážních světů. Tam si národy Tanxtuunry mohou počíhat na Ayindijské lodě, podniknou mocné vše zničující tažení na pasážní světy. Nakonec nechal Quidor jako první vůdce Tanxtuunry všechny pasážní světy naráz uzavřít, k čemuž využil nejen zbraně Porleyterů. Nastala padesáti denní bitva, která zapříčinila porážku Ayindiů, vědomosti o tom, proč se tak bránili ústupu si však cizinci vzali s sebou. Nechali ale na pasážních světech dvacet jedna vřeten a na Charonu dvacet jedna segmentů, kterými těm, kteří rozluští záhadu, ukáží cestu. Quidor nechal odstranit všechny stopy boje z pasážních světů, ale z obavy, že by se invazoři mohli vrátit, se zřekl jejich zničení. Moira dodává, že Quidor zničil všechen život na druhé planetě slunce Zraan, aby obyvatele potrestal, že jí ve formě symbionta Kibba darovali druhý život a nesmrtelnost.

Voltago se rozloučí s Perry Rhodanem a vydá se na svůj původní svět. Když se dostane na monochromní svět, spustí 31. října Moira zažehnutí planet Sampler. Krátce po zažehnutí, zvládne Mila Vandemar svůj dar zrcadlového vidění. Také Nadja, pod vlivem mozku své sestry, vidí, že umí narušovat krystalickou strukturu. Svými psionickými silami promění mutantka zařízení kajuty v krystalický prach. Na planetách Sampler se objeví dvacet kilometrů dlouhé a osm kilometrů široké vřeteno. Z oblohy Charonu zmizí najednou hvězdy a obklopí ho Velká prázdnota. Krátce poté jsou vidět nesčetné cizí konstelace a tři tisíce citolodí podobných STYXU najednou obklíčí temný svět.

Tehdy Moira vysvětlí Pozemšťanům nové skutečnosti. Vysvětluje, že vesmír má podobu Möbiova pásku, a že tam, kde se v Parresu vyskytuje hmota, je v Arresu prázdné místo. V oblasti Arresa, kterému odpovídá Velká prázdnota, se nachází obrovská kupa galaxií. Spontánně usoudí Atlanův extramozek, že toto vysvětluje problém chybějící hmoty při pulzování vesmírů. Charon a současně s ním i STYX a ODIN, jsou přeneseny do Arresa a tím obdrží jak všechny předměty, tak i všichni živí tvorové negativní strangeness. V Arresu není ale, jak se zdá, Moira Ayindii vítaná.

Po zažehnutí se planety Sampler změní v neživé pouště, na orbitách se objeví transmiterová pole do Arresa. Moira a galaktikové jsou Ayindii pokládány za nepřátele a tak musí prchnout a rozejít se. Jako místo srazu si domluví planetu Thyssan, dva milióny světelných let vzdálenou od Aariamu. S hrůzou ale Moira zjistí, že se její dřívější školící svět od jejího odchodu z Arresa dostal do oblasti působení Abruse. ODIN, jehož posádka nic netuší, letí i nadále do záhuby. Nakonec loď ztroskotá na planetu, jen 346 z pěti set členů posádky přežije zřícení na krystalickými strukturami pokrytou planetu. Alaska Saedelaere se pokusí Moiru přemluvit, aby letěla na Thyssan a ztroskotance zachránila. Na hranici oblasti vlivu Abruse odmítne ale letět dál. Doprovázen Moiřiným STYXEM, odstartuje Ronald Tekener, Dao-Lin-H'ay a Julian Tifflor s ATLANTIS k záchraně ztroskotaného ODINU. 9. prosince vnikne ATLANTIS do zóny Abruse. Po útoku sněhových vloček jsou nutné ale zdlouhavé opravy, takže arkonidská loď se na Thyssan dopracuje až 15. prosince.

Ennox Wendelin se objeví na palubě BÁZE a ohlásí, že postrádaný Philip se před několika dny zcela vyčerpaný objevil na Mystery, protože při pokusu cesty zkratkou z Caarimu na Noman ztratil svou energii. Mezi galaktiky na Thyssanu propukne mezitím tajemná nemoc, proti které jsou lodní lékaři ODINU bezradní. Nositelé buněčných aktivátorů Reginald Bull, Michael Rhodan a Gucky jsou od nemoci ušetřeni, ale před svým týmem to tají. 45 dní po přesunu ODINu z Charona do Arresa zemře první člen posádky lodi a ATLANTIS se podaří přistát na planetě. Arkonidané zachrání přeživší, zakonzervované mrtvoly obětí Thyssanského moru a zničí vrak ODINU. Jako poslední člen posádky ODINU na zpáteční cestě ATLANTIS do Parresa zemře Aras Magkue. 31. prosince využijí galaktici krátkou přestávku v boji v systému Daffish, aby pět set rakví odevzdali vesmíru.

Moira přenese Perry Rhodana a Atlana do Arresa a vezme je na Ruulem, svět loděnic. Algaan, Caliba, Nieda, Frala a Syne, pět koordinátorů Ayindiů, jim představí projekt Parrix, plán o spolupráci na obranu proti Abruse. Galaktikové mají své schopnosti, jako nositelé aktivátorů se v Arresu zdržovat neomezeně dlouho a mají imunitu proti Abruseovým krystalům, dát k prospěchu Ayindiů, kteří jim poskytnou techniku. Pozemšťané souhlasí a doufají, že to pro galaktiky bude mít přínos pro vývoj. První pokus ztroskotá, ale se Ayindiům podaří tři rejnokovité lodě předělat k možnostem nositelů aktivátorů. Moira poví Perry Rhodanovi více o dalším inteligentním národu, který žije v Arresu, ale se kterým byl před dávnými časy ztracen kontakt: Barayeni. Mimoto dostanou pozemšťané bližší informace o Moiřině neobvyklém účesu, symbiontu Kibbovi: před tím, než Moira po svém padesátidenním pobytu v Parresu, přistála na jeho mateřské planetě, aby mohla v míru zemřít, žil Kibb stejným způsobem jako jeho druhové jako bezinteligentní, krvelačný, tykadlem vyzbrojený parazit. Tehdy již Kibbové zahubili většinu životních forem na své planetě a nedostatek výživy je donutil k nudné strnulosti. Když se Ayindijka objeví, vrhne se Kibb na svou zdánlivou oběť. Z Moiřiny krve proniknou představy a pojmy do cizopasníka a zanechají v něm inteligenci. Aby zachoval hodnotně výživné tělo, eliminuje Kibb arresské elemnty, které Moiře zabraňují přežít v Parresu. Quidor z Tanxtuunry přistane na planetě a Moira se ho rozhodne pod sázkou svého života zabít, ale pak Kibb převezme nad Ayindijkou kontrolu a zařídí ji funkci Orbitera u Rytíře Hlubiny. Kibb vymaže Moiře informace o její vlastní existenci a jejím příchodu z Arresa. Nechá Moiře sice rozum, který několikrát pomůže Quidorovi k vítězství, ale vezme ji vzpomínky na padesátidenní termín. Pro svojí vojenskou výchovu se Moira časem stane žoldnéřkou, a Kibb pozná, že symbióza je oba dva dělá nesmrtelnými a že oddělenení by pro ně bylo smrtelné. Když Kibb o dva milióny let později navštíví Theanskou školu na planetě Quidor, dozví se že Quidor z Tanxtuunry klidně nechal vyhubit celý život na jeho domovské planetě, aby dalším symbiontům zabránil převzít Ayindie, a v zuřivosti zničí památník vůdce Tanxtuunry a ve vzteku i zařízení planety.

Sněhovým vločkám, malým jednotkám krystalového nebezpečí, se poprvé podaří proniknout až do Ayindijské soustavy Aariam. Jsou sice zničeni, ale Ayindiové jsou znepokojeni tímto průlomem nepřítele. Perry Rhodan souhlasí s tím, co mu Ayindiové navrhnou, aby přenesl BÁZI do soustavy Aariam, protože nad Nomanem se objevily těžké jednotky Damurialů.

Na orbitě monochromního světa čeká na pozemšťany senzační objevení, když Paunaro objeví na planetě tělo Voltaga, které se třpytí všemi barvami. Nakk prohlašuje, že kyberklon ještě asi žije.

Na Zemi se mezitím objeví tajemný cizinec, který se představuje jako Timmerson Gender. Prověrky jeho osobních údajů přijdou na to, že Gender se 13. dubna 3492, tedy v době bezcitnosti, narodil a že se po něm 2. září 3581 ztrácí všechny stopy, tedy v době kdy Země padá do Schlundu a ID bere do sebe bezcitné lidstvo. Mezitím je První Pozemšťankou, Kokou Szari Mosonan, jmenován Komisař LSP, Geo Sheremdoc, který se pokusí zjistit více o muži z jiného času. Gender ale odporuje všem pokusům Sheremdoca a Siankowa snažících se o něm něco zjistit. 22. ledna 1217 NGL se padesát kilometrů nad Marsem materializuje asi třicet metr velkých krystalových úlomků. Spadnou na rudou planetu a bují, sotva se dotknou půdy. Lidé, kteří se k nim přiblíží, cítí nevolnost a nasávají podivnou slabost. Šest osob, které s nimi přišlo do styku, krystalizuje. Také Sheremdoc se dostane do moci krystalů, ale zachrání se díky automatice svého SERUNu. Gender, který si myslí, že nadešel správný čas, vypraví se 24. ledna k cestě na Mars. Sheremdoc ale dá příkaz ho zadržet. Asi ve stejné době se nad Marsem objeví nový, asi 35 metrů dlouhý úlomek krystalu, který dopadne pět set kilometrů od severního pólu.

Ve stejném okamžiku, kdy se tento velký úlomek krystalu objeví, spustí se Marsu nalezený blok, který se mezitím nachází na Titanu. Když na něj vedle Sheremdoca a Siankowa na podstavec přiloží ruku i Gender, začne vysílat varování v jazyce Sedmi Mocných: Toto říká Permanoch z Tanxbeechu, strážce mostu. Nikdy jste mě neměli odnést z toho světa. Důsledkem toho postihne všechny národy této části vesmíru, kteří tu v této době žijí, katastrofa. Když Boris Siankow poté s Genderem a kostrou přiletí na Mars, přijme mentální poselství od Rytíře Hlubiny:

Před dvěma milióny let dostal Permanoch z Tanxbeechu z planety Khrat příkaz, aby ve Sluneční soustavě prošetřil změny v časoprostorovém kontinuu. Jeho loď, STORMON, je provázena malým vejčitým TAUVANem Rhoubila, který mu již deset tisíc let slouží jako Orbiter. V této době Slunce obklopuje ještě deset planet a nazývá se Frenczy. Čtvrtá planeta, která je v této oblasti propojena s minusovou stranou vesmíru, má jméno Shjemath (Rudopísek). V podzemní kaverně na Rudopísku objeví Permanoch z Tanxbeechu a jeho Orbiter humanoidní Šuwašeny, kteří před robotskou civilizací prchli na tuto planetu z jiné galaxie, kterou nazývají Lillebo. Rytíř neúprosně zjišťuje, že neznámá síla na druhé straně vesmíru se pokouší tyto poruchy časoprostoru kontrolovat, a proto si z Khratu vyžádá podporu. Humanoid Walarus, pověřenec kosmokratů, a jeho androidi mu poté dodají množství mocných zbraní. Šuwašové jsou evakuováni na třetí planetu. O století později navštíví Permanoch z Tanxbeechu pětiplanetární zařízení na Novém Moragan-Pordh v soustavě Aerthan, ale Porleyterové, kteří se chystají svého sucha integrovat do objektů v kulovité hvězdokupě M 3, ho odmítnou. Experimentuje tedy sám u M 3 a M 13 se slabinami v časoprostorové skladbě a potvrdí se jeho podezření, že se někdo pokouší dobýt most z mínusové na plusovou stranu vesmíru. Na Shjemathu vedou časoprostorové nepravidelnosti ke gravitační šokové frontě, která povrch planety zpustoší. Nakonec se stabilizuje transiční pole ve výšce padesáti kilometrů a vynoří se sedmnáct rejnokovitých lodí. Permanoch z Tanxbeechu je zažene zpět svými dvaceti tisíci zbraňovými systémy, následuje je a zničí planetu Oosinom. Kusy arresské planety dopadnou na Rudopísek. Po tomto úspěchu požádá Quidor z Tanxtuunry, který se rádiovou zprávou dozvěděl o zničení Ayindijského světa, o záznamy Rhoubila.

O mnoho století později podá zprávu o životu zhoubném nebezpečí, které Ayindie na jejich straně vesmíru ohrožuje a pošle Permanochovi z Tanxbeechu obelisk, který při působení neobvyklé formy energie vytvoří extrémně životaschopnou biologickou masu, která má způsobit případně přesycení útočného požírače života. Obelisk je umístěn do podzemní kaverny. Tehdy mu Porleyterové po dvoutisíciletém pátrání odevzdají plány na stroj, který má vyvažovat oslabení časoprostorového kontinua. Permanoch z Tanxbeechu vyšle svého Orbitera k továrně GONDARAK, aby tuto obranou zbraň postavil. O sto let později se objeví robotská flotila pocházejí od civilizace Šuwašů a Rytíř Hlubiny ji navede do slunce. Čtyřicet let potom se v průchodu objeví obrovská bitevní loď, postavená Ayindii a vykazující negativní strangeness a zaútočí na Shjemath. Je stejně tak jako flotila zničena. Když se Rhoubil po tisíci letech ještě nevrátil, ukryje Rytíř STORMON, nechá se zakonzervovat zvláštní formovací energií a naprogramuje memobanky tak, aby reagovali na auru Rytířů Hlubiny, jejich Orbitery, zmocněnce superinteligencí a podobné kosmické mocnosti.

Tato speciální formovací energie jeho tělo časem absorbuje, a tak kostra Permanocha z Tanxbeechu měří jen třicet centimetrů na délku a šest centimetrů v tloušťce a šedě se kolem třpytí. Siankow pochopí, že časoprostorové slabosti v oblasti Marsu, M 13 a M 3 odpovídají za vznik Zón smrti a za hyperdimový atraktor, kterými Maciuunensor Arcoanů odsával energii z oslabených míst v okolí. V oblasti slabosti vznikla první Zóna smrti. Přitom se na Obelisku zažehnul symbol Quidora a spustil biokineticky vznik hrůzné krajiny, jejímiž impulzy byla později přivábena Ertrusanka Lyndara, která zjevně věřila o existenci aktivního přechodu na Marsu.

Gender nakonec doletí se svým člunem tajně na Mars. Ačkoliv je on ve správném čase a na správném místě, je si vědom, že je něco spatně. Poslušen svých příkazů, vyhledá Gender centrum mezitím deset kilometrů dlouhého a osm kilometrů širokého krystalového pole. Zatímco na něj působí síla pole, materiál se při dotyku přeměňuje v neškodný granulát a tento tajemný muž zemře. Jen nahá mrtvola zůstane po něm.

26. ledna 1217 NGL zjistí vyhodnocování údajů Permanocha z Tanxbeechu, že GONDARAK se nachází ve Velkém Magalenově mračnu. Při pátrání po továrně objeví Dilja Mowak nosič dat se stavebními plány stroje a přiveze ho zpět do Sluneční soustavy.

Po krátkém intenzivním pátrání se na Marsu podaří několika specialistům najít loď Rytíře Hlubiny, ale nepodaří se jí zachránit, protože jí již zasáhly krystaly.

7. února procitne na palubě BÁZE Voltago a se space-jetem prchne přes tranzitní pole do soustavy Aariam. Tam se mu podaří získat jednu rejnokovitou loď a zmizí v dálkách Arresa. Nositelé aktivátorů nyní dostanou slíbené Ayindijské lodě a začnou s průzkumem Arressa a Abruse.

Při příští expedici rejnokovitých lodí v oblasti Abruse s sebou nesmrtelní vezmou Beausoleiců pod vedením cajuna Josefa Broussarda Jr.. Na pionýrském světě Lafayette narozený Broussard je pevně srostlý s tradicemi lidí, kteří kdysi kolonizovali svou domovskou planetu. Uprostřed března se podaří Beausoleicům vstoupit do diamantu. Zachrání velitele Diamantu, Cryzze, než se celá loď rozpadne na prach. Průzkum zajatce nepřinese nic zajímavého. Guckyho a Dao-Lin-H'ayin pokus o telepatický kontakt se rovněž nepodaří. Když rejnokovité lodě opustí oblast vlivu Abruse, Cryzz se rozpadne a nakonec zemře.

Zatímco Mars ve Sluneční soustavě není ještě zcela evakuován a Boris Siankow se stále snaží rozluštit znamení Porleyterů, se přihodí věc netušeného významu. V Mléčné dráze se vynoří Somer Furunoed a přináší s sebou podivné činky, kterými jsou veteráni BÁZE a Harold Nyman, kteří se dostanou do oblasti vlivu cizí duchovní moci, silně přitahováni. Ke všemu ještě NATHAN trpí důsledkem vniknutí vřetenové bytosti. Syntronika dělá chyby, zamlžuje informace a odpírá povely.

Mezitím získají Harold Nyman a veteráni BÁZE činky, po kterých tak touží. Somer Furunoed přijde nato na Lokvorthu o život a jeho poslední slova jsou Gomaš Endredde! ANSON ARGYRIS a lékařská loď PARACELUS, pod velením plophosana Armin Possaqua a ertrusana Nuka Kullina, přenese Somerovu mrtvolu k Gomská brána, aby ji odevzdaly jeho národu. Tam se dozvědí, že bránou nedávno prolétla flotila cizích lodí. Mezitím Aaron Sebastian na Měsíci přijde na to, že NATHAN pracuje na obrovském jmeném seznamu. 4. května prohlásí měsíční syntronika, že její nitro a také OCELOVÝ DVŮR jsou pro všechny osoby kromě nositelů aktivátorů nepřístupné. 27. května dokončí NATHAN svůj seznam, který obsahuje jména dvaceti miliard lidí, které v roce 3581 vzal do sebe ID, než Země spadla do Schlundu a doplnil jména Ribald Corello, Ernst Ellert, Tatcher a Hainu, Kitai Išibaši, Tako Kakuta, Ralf Marten, Merkoš, André Noir, Son Okura, Dalaimoc Rorvic, Wuriu Sengu, Takvorian, Betty Toufryová, Balton Wyt, Tama Yokida a Lord Zwiebus, kteří v roce 3587 ID zachránili před proměnou v materiální propad. 31. zpozoruje ANSON ARGYRIS a PARACELUS, jak se v Gomské bráně materializuje velmi početná skupina kosmických lodí. Dvojice lodí následuje dva tisíce jednotek čítající transportní flotilu Hamameše, která se materializovala v Gomské bráně, do Velkého Magellanova mračna. Tam vezmou Gurradové tyto obchodníků z Hirdobaanu pod svou ochranu. Ve čtyřech sektorech Magellanu založí Hamamešané velké trhy a holografickou reklamou na mnoha světech verbují zákazníky. Mezitím, co jsou posádky PARACELUSE a ANSON ARGYRISE vykázáni z trhu, propukne mezi obyvateli Magellanu opravdová nákupní horečka. Kvůli alarmujícím zprávám, vyšle Geo Sheremdoc na místo dění Hanzovní specialisty Eskera Harrora a Dilja Mowak. Ale i mentálně stabilizovaný expert na nemoce Harror podlehne podivuhodnému vlivu činek. Dilja Mowak může už jen zjistit, že asi tisíc dalších lodí, s podivuhodným zbožím na palubě, je na cestě, aby s nimi založilo trh v Mléčné dráze.

Siankow s DORADO nemá zatím žádné štěstí, protože stroj Porleytů vybuchne při aktivaci.

V galaxii Fereat narazí zatím rejnokovité lodě nositelů buněčných aktivátorů na třetí formu života v Arresa, na Barraydy, potomky Barayenů. Nesmrtelní dospějí do domovské soustavy Barraydů a dostanou další informace o Abruse, a kromě jiného i pozice mnoha opěrných světů. Z těchto planet stále startují krystalové lodě, ale málo jich tam přistává. Na Abrusově loděnicové planetě ukořistí galaktikové velkou krystalickou hlavici, která se ale při opuštění soustavy rozpadne. V myšlenkách velitele Smezze objeví Gucky touhu po něčem, co označuje jako Hyzzak. Náhle začne krystalová hlavice vystřelovat tenké jehlice, které prorazí stěny rejnokovité lodě. Stane se z nich normální hmota, díky zvláštnímu fenoménu, který Mila Vandemarová nazývá krystalové ledovatění, zchladnou okamžitě na absolutní nulu a veškeré tepelné činnosti náhle zaniknou. Mrtvoly Beausoleiců, kteří padli krystalickým jehlicím za oběť, se rozpadnou na bezpočet kousků. Kantor je sice zraněn na levé paži, ale díky aktivátoru buněk zůstává naživu. MANAGA je zničena a galaktici se palubách dvou zbylých lodí vrací zpět na BÁZI. Od Philipa se tam dozvědí o tom, co se stalo ve Sluneční soustavě a Moira nabídne, že několik nositelů aktivátorů během dvou týdnů převeze na Zemi. 31. července dosáhnou nesmrtelní Rhodan, jeho syn Michael, Reginald Bull, Homer G. Adams Sluneční soustavy. NATHAN tyto čtyři sice přijme ve OCELOVÉM DVOŘE, ale neřekne jim nic o svém tajném Projektu. Mezitím, 8. května, začal Hanzovní specialista Cyrn Dow na Misoma II vyšetřovat zločinecké rejdy Skokanů a probudí ducha svého otce, Cynana Dowa, který zahynul na planetě Goronotoga, a neúmysleně způsobí zkázu a četné exploze. 2. srpna ho jeho partner Shep Darona těžce raněného a v bezvědomí přináší k Adamsovi. Hanzovní šéf, který zná tajemství Cynana Dowa, nechá Cyrna Dowa léčit na Mimasu. Zatímco STYX s Perry a Michaelem Rhodanem, Reginaldem Bullem a Ayindii opustí 6. srpna Sluneční soustavu, se ozve duch Cynana Dowa a hrozí Adamsovi, že převezme tělo svého syna a použije ho jako nástroj pomsty. Adams se domnívá, že by mohla pomoci sestra Cyrn Dowa, která ale o bratrovi nic neví a zdržuje se na palubě BÁZE.

Při pátrání po loděnicových planetách nebo akademiích Abruse, se tři rejnokovité lodě dostanou do potíží, při nichž Atlanova TYRONA zkrystalizuje. Posádka je sice zachráněna, ale galaktici zničili další loď. Zpět v soustavě Aariam prohlásí Ayindiové, že mají prostředek proti krystalovému ledovatění a pracují na záchraně Marsu. Na návrh Alasky Saedelaereho, se ještě jednou vydají tři lodě k Utiekkské věži v soustavě Barraydů. Tam naleznou především znamení od zmizelého Voltaga. V tajném archivu v Utiekkské věži najde Nadja Vandemarová záznamy, které nasvědčují tomu, že boj proti Abruse začal už před čtyřmi milióny let. Tehdy při obrovské bitvě bylo asi sto tisíc lodí flotily legendárního Ayindijské velitelky Avanaty odřiznuto od možnosti ústupu. Autorita velitelky byla tak velká, že vznikla víra, že se Avanatina armáda jednoho dne vrátí v trojnásobné síle a definitivně zničí Abruse. Neočekávaně se objeví Voltago a žádá, aby Perry Rhodan přišel na MAMERULE. Tam ukáže kyberklon Pozemšťanovi krystalické mrtvoly Alexiuse Bulleta a zbývajících 49 Beausoleiců z TYRONY, které Rhodan v domnění převezl na BÁZI.

Po návratu na BÁZI padesát Beausoleilů z TYRONY, kteří pod vedením Alexiuse Bulleta ztroskotali na Opalu, brzy nato definitivně procitne a pokusí se zaútočit na Hamillerovu trubici a převzít nosnou loď. Moira pochopí, že Abrusovi se podařilo vytvořit identické mrtvoly Beausoleiců, a že auru života způsobovaly takzvané chameleónské molekuly, které způsobovaly rychlou degeneraci tohoto pseudoživota. Když je BÁZE zcela evakuována, požádá Hamillerova trubice v poslední nouzi Moiru o pomoc, ale mrtvoly se zcela rozpustí ještě před tím, než stačí žoldnéřka zasáhnout. Moira se se skřípáním zubů musí vzdát dohodnuté odměny, poznat tajemství Hamillerovy trubice.

Před tím, než se Rhodan vrátí na BÁZI, požaduje od Voltaga zprávu o všem, co zažil od svého zmizení. Kyberklon oznámí, že byl vržen do soustavy vzdálené čtyřicet miliónů světelných let od soustavy Aariam, kulové konstelace sedmnácti sluncí s krystalizovanými troskami pětadvaceti planet. Uprostřed sluneční koule driftuje sto tisíc nápadně velkých, táhlých rejnokovitých lodí společně kolem záhadného gravitačního centra. Na jedné planetě nalezl krychlový datový nosič, který obsahuje osobní údaje Ayindijky Avanaty. Podařilo se jí lokalizovat srdce Abruse a souřadnice poslat kurýrní lodí do soustavy Aariam, ale pak byla obklíčen Abrusem. Zpět v Aariamské soustavě se Perry Rhodan vyptává na kurýrní loď, kterou měla tenkrát Avanata odeslat. Moira vysvětlí Pozemšťanům, že tato data již asi neexistují. Vyjde najevo, že kurýrní loď BOOCRA, se sice vrátila jako jediná loď z celého svazu, ale do Aariamu dorazila až tehdy, kdy už byla Avanatina armáda zajata Abruse. Proto byla tato neužitečná loď přesunuta na archivní planetu Sheor, která se ale mezitím rovněž nachází v oblasti Abruse. Moira zjistí, že data z BOOCRY byly před tím převedeny přes Vheer na archivní planetu Sprink, planetu Calldery, čtvrté největší Ayindijské galaxie. Moira odveze na STYXU Rhodana, Atlana, Guckyho, Icho Tolota, Mylese Kantora a dvojčata Vandemarova k milion světelných let vzdálenému světu. Planeta je pro Moiru, koordinátorkou Calfi, která bdí nad neporušeností archivu, zakázaná, a proto na Sprinku musí přistát galaktikové sami. V Siammském boxu, tisíc metrů vysoké krychlové stavbě, kde jsou v energetické sféře konzervovány informace, objeví úlomek BOOCRY. S pomocí MAMERULE získá Voltago pro nositele aktivátorů přístupový kód. Strukturální formátorce Nadje Vandemarové se podaří z prastarého fragmentu lodi uvolnit krystalickou datovou paměť, dříve než je tato zničena samodestrukcí.

18. října 1217 NGL se CIRIAC, CAJUN, CADRION a MAMERULE vydávají k souřadnicím, kde by mělo být srdce Abruse. 17. listopadu narazí CIRIAC, CAJUN, CADRION a MAMERULE na Avanatinu armádu. Náhlé gravitační změny způsobily roztrhání planet na kusy, což je důvod, proč Voltago již nemůže Avanatiny souřadnice korektně vyhodnotit.

V Mléčné dráze mezitím otevřou Hamamešané svůj trh, ve kterém chtějí své zboží měnit za galaktickou High-Tech.

V Pi-Poul Thanovi najde konečně Perry Rhodan člena Damurialu, se kterým může mluvit. Překoná plachost pramenící z prastarých tradic Damurialů a přistane s Pozemšťanem ve space-jetu na tabu planetě Shaft. Když se tam neobjeví ani jeden, pro toto místo předpovězený močál, vznikne ve starých Theanech podezření, že Quidor sám měl špatné představy o Damurialu.

Na palubě BÁZE se Hamillerova trubice neustále podivně vrtí a prohlašuje, že očekávé volání superinteligence ID souvisí s dlouhodobým plánem, do kterého spadá i NATHANův projekt Insideout a obě expedice Coma. Hamillerova trubice prohlašuje: »Když nás ID nenajde, pak ID musíme najít my!«, a vletí s obrovskou nosnou lodí do tanzičního pole do Arresa. Perry Rhodan se vydá pátrat po BÁZI, která mizí v hlubinách Arresa. S pomocí Philipa, který po delším otálení investuje dvě nebo tři zkratky, které mu ještě zbývají, než by musel regenerovat na Mystery. Nakonec naleznou BÁZI a Perry Rhodan nechá Ertrusana Arlo Rutana zničit obložení Hamillerovy trubice. Ze syntroniky, po vyřazení jejího ochranného štítu, vystoupí Ernst Ellert a vstříc nositelům aktivátorů vysvětluje, že jako posel ID přejímá BÁZI.

10. ledna 1218 NGL se objeví Maštar Jorror, který patří k tajnému vojenskému personálu Hamamešské karavany. Od svých druhů se Jorror liší vyzařováním aury velké síly a nesčíselnými jako špendlíková hlavička velkými žlutými fleky na své světle šedivé šupinaté kůži. Přes svůj kosmický oblek nosí Mašthom, dvanáct centimetrů široký pásek antracitové barvy, který se při bočním pohledu nazelenale třpytí. Dle plánu Maštara se podaří Harrorovi a Nymanovi předat Homeru G. Adamsovi robota Huyla. Hanzovní šéf se ihned ocitne v neodolatelné moci skřítkového robota. Současně převeze Nyman a Harror na Zemi dalších dvanáct miliónů trpaslíků Huyla, čímž spustí celosvětovou honbu za těmito roboty. Tisku předají informace, že skřítci pochází z Hamameše a že trh KOROMBACH může uspokojit další poptávku. Když Sheremdoc 24. ledna dorazí do Sluneční soustavy, chce zjistit, proč NATHAN nevypracoval přesný plán postupu proti Hamameši, přičemž vyjde najevo, že měsíční syntronika stojí před totálním přetížením. Aby zamezila občanské válce, nařídí Koka Szari Misonanová, nebránit stavbě KOROMBACHu. 1. února přednese Sheremdoc a První pozemšťanka Vertonoonovi, vedoucímu trhu, nabídku LSP, že za zvýšenou cenu odkoupí všechno jeho zboží. Po krátké lhůtě to ale Hamamešan odmítne. Bezprostředně potom ohlásí obchodník z Hirdobaanu, že trh KOROMBACH, krychli o délce strany šest tisíc metrů, druhého dne otevře.

Na palubě BÁZE vysvětlí Ernst Ellert, že má deaktivovat Hamillerovu trubici, protože v posledních dnech už nejedná ve smyslu ID. Ellert oznámí, že k dlouhodobému plánu superinteligence patřilo i nové rozdělení aktivátorů buněk. Už tehdy znal ID význam dvojčat Vandemarových a Ennoxů, díky kterým se galaktici dostali k Velké kosmické záhadě. To, že byl Perry Rhodan přesto vyzván, aby jmenoval čekatele na aktivátor buněk, mělo za cíl prověřit, jak dokáží Pozemšťané předvídat nový vývoj. Když galaktici navázali první kontakt s Ayindii a poznali rozšířenou strukturu vesmíru, bylo dosaženo obou prvních částí cíle dlouhodobého plánu. Galaktici ale měli vyvinout více činnosti a neztrácet v jednání s Ayindii zbytečně čas. Abruse, jehož odstranění je třetí část plánu, není jen problém Ayindiů nebo galaktiků, ale hrozba pro celý vesmír, a má co dělat s třetí Ultimatní otázkou. Dále Ellert vysvětluje, že formulace »Kdo stvořil ZÁKON, a co to způsobilo?« je asi jen jedna možná forma překladu třetí Ultimatní otázky. Popravdě je třetí otázka asi mnohem komplexnější. Posel superinteligence to přirovnává k bezrozměrnému soukolí, kde je každé kolečko vlastním stavebním kamenem, vlastním pravidlem a vlastním zákonem a to ve své celistvosti způsobuje stabilitu vesmíru. Abruse, obrazně řečeno, obrušuje neviditelnou dělící vrstvu mezi Arresem a Parresem. Ellert potvrdí Rhodanovy domněnky, že by tím přestaly platit přírodní zákony a základní forma hmoty by mohla obdržet nové vlastnosti. Fyzikální nemožnosti na planetách Sampler vznikly nejspíše v důsledku oslabení stěny mezi Arresem a Parresem. V minulosti vyvolal Rytíř Hlubiny válku s Ayindii proto, aby zabránil tvorbě nových otvorů do oddělovací vrstvy. Životní energie samotných nepřátel Abruse zde stvořila tři ostrovy života, které zničily moc krystalů. Galaktici obdrží příkaz, aby nejméně tři Nokturnské úly, včetně Mudrce a Blázna z Fornaxu, přenesli do Arresa a rozdělili je na tři místa. Sám ID přenese dvacet miliard vědomí, které přijal před zřícením Země do Schlundu. Už tehdy ID věděl, že tato vědomí bude později potřebovat. Aby se připravil na vydání, uložil mezitím vědomí do NATHANA. Koncem měsíce si je superinteligence měla převzít a rozdělit na tři části. Aby to NATHAN připravil, vyhotovil záhadný seznam mrtvých. Ellert vypráví, že ID nedávno vyzval Nokturny, aby se zúčastnili úkolu kosmického významu. Nositelé aktivátorů dostanou konkrétní příkaz najít v rámci Abruse tři stanoviště pro ostrovy života a Abruse tím zničit.

Moira zahájí transport Nokturnských úlů z Fornaxu do Arresa. Mezitím ve Sluneční soustavě selže při záchraně Marsu Ayindijská zázračná zbraň Sholunino kladivo.

14. února 1218 NGL se vydají nesmrtelní s CIRIAC, CADRION a CAJUN v Arresu definitivně k Abruse, napřed ale rejnokovité lodě opustí všichni smrtelní. 8423 krystalických věží Mudrce z Fornaxu mají Perry Rhodan a jeho přátelé odvést k srdci Abruse, Voltago má s 5130 věžemi Blázna z Fornaxu letět do enklávy Barraydů. Paunaro ale tento úkol převezme. Voltago tedy s 709 věžemi mladých Nokturnů vyrazí do galaxie Calldere. Hyzzakové, generálové Abruse, sice na galaktiky neustále útočí, ale nemohou je zadržet.

Když nositelé aktivátoru se svými rejnokovými loděmi a Nokturnským peletonem 31. března 1218 NGL proniknou do prachového mraku srdce Abruse, jsou přemístěni do pseudoreality, ze své vlastní minulosti, kde se události opakují v podobné formě. Nadja a Mila Vandemarovi zažijí znovu epizodu na Gäa, před tím než se tam objevil Gucky. Na základě těsné vazby se podaří dvojčatům osvobodit z iluze. I Gucky se osvobodí, stejně jako ostatní nositelé aktivátorů. Alaska Saedelaere je nucen, neustále opakovat svůj transmiterový skok z roku 3428 z Bontongu do Peruwallu, kdy se srazil s Cappinem a stal se z něj nositel masky. Gucky je zajatý v situaci, kdy potká ostatní myšoby, kteří se proti němu ale obrátí. Atlan je nucen prožít den roku 2406, kdy musel na Tamaniu zabít Mironu Thetin, když chtěl zabránit, aby cestou časem vymazala lidstvo. Aby Atlan mohl se svou milovanou ženou prožít společnou budoucnost, pokouší se Arkonidan zoufale znovu a znovu, změnit průběh událostí. Když po mnoha chybných pokusech se už vidí být u cíle, vytrhne ho Gucky z jeho klamné reality. Nakonec jsou všichni nesmrtelní osvobozeni.

Vstříc pokynům ID se nesmrtelní rozhodnou k tomu, že nejdříve nainstalují ostrovy života a pak teprve zničí srdce Abruse. Když se krystalový žár v srdci Abruse rozšíří, pochopí, že jejich plán zanechat Nokturnské kmeny, byla chyba, protože životní energii z nich vycházející špatně odhadli. Skonávající Abruse připomene svůj vznik: když začínala svou existenci, absorboval tento energetický útvar všechen organický život své planety, zvětšil svou sílu a nakonec ovládl celé kosmické těleso. Aby nezahynul, naučil se zachytávat kosmický prach z vesmíru, zahušťovat ho a přetvářet a vytvořil si tělo. Po tisíciletích se Abrusemu podařilo vyrobit krystalickou strukturu, díky čemuž se dopracoval na další obydlenou planetu a zmocnil se jí. Své sídlo brání díky ochrannému valu z 183 neutronových hvězd, kterými pohybuje silou svého ducha. Mezi nimi zhotovil své oduševněné tělo z kosmického prachu. V mocné hypertrhlině, na což potřebuje tisíciletou přípravu, může Abruse putovat touto baštou prostorem. Rozšiřuje svojí moc stále dále a přitom mění všechno organické v krystaly. Když se vyvinul v nejvyšší formu existence ve své oblasti vesmíru byl ale Abruse ohrožován stagnací. Když se dozvěděl o organickém životě v Parresu, snažil se v naději na novou výživu a větší moc, zpropustnit přepážku mezi oběma stranami vesmíru.

Dříve než ztratí vědomí, spustí Mila a Nadja Vandemarovi v prachovém oblaku srdce Abruse řetězovou reakci, která postupně všechen materiál Abruse zničí na temný mrak. Abruse je tím definitivně zničen.

7. dubna se objevý umělý svět Poutník nad planetou Noční stín II, která se začíná ohřívat svým sluncem, a ID propustí část Bezcitných vědomí ve tvaru transparentních schémat. Ernst Ellert oznámí, že Noční stín II musí být nejdříve přetvořen, než svůj nový domov mohou lidé definitivně osídlit. Potom vyzve posel superinteligence nositele aktivátorů, aby neprodleně odletěli do galaxie Calldere, protože došlo k potížím při Projektu adopce a zřizování Voltagových ostrovů života.

Když ve Sluneční soustavě selhalo Sholunino kladivo, rozhodli se Ayindiové pro nový plán, Projekt adopce, při kterém má být planeta Trokan nahrazena Marsem. Nad planetou Sainor se vynoří Poutník a propustí další část bývalých Bezcitných v jejich původních vzhledech. Mají stejné oblečení jako Timmersson Gender. Na otázku Perry Rhodana odpovídá jedna žena, že staromutanti zůstaly na vlastní žádost v ID. Ve vizi demonstruje Ellert nositelům aktivátorů průběh dalšího vývoje v Arresu: díky kontaktům Ayindii se technologický vývoj lidí na Sainoru rychle žene kupředu. Stejně jako obyvatelé ostrovů života, které zřídil Paunaro z krystalických věží Blázna z Fornaxu na planetě Camplat v mlhovině Nihhat, navštíví Sainorové Noční stín II. Urychlená planetoformace mění dřívější ledový svět, tvoří atmosféru, v obyvatelný svět, aby mohla ubytovat těla miliard pozemských vědomí, a tak podporovat Sainory a Camplatery ve výstavbě civilizace. Aby nemohly vzniknout nové sněhové vločky, ani rampouchy nebo velitelé Abruse, musí se lidé v Arresu bez překážky rozvíjet, svou životní energií krystalovou strukturu rozrušovat, a s technikou Ayindiů a vlastním vývojem světy Abruse znovu oživit.

Když se nakonec objeví superinteligence ID, splní Paunarovi jeho největší žádost a Nakka přijme do sebe. Poté vyzve Ellert nesmrtelné aby se nyní vrátili na svou stranu vesmíru, protože Arresum a Parresum bude od sebe na věčné časy odděleno. 11. dubna se nositelé aktivátorů a Voltago rozloučí s Ayindii, vrátí jim rejnokovité lodě a odletí zpět bez toho, aby ještě jednou viděli Moiru a s křižníkem se přes tranziční pole Caarimu a Nomanu spojí s BÁZÍ. Tam se rozloučí Philip s galaktiky a zkratkou se vydá na Mystery. Voltago se stáhne do své kajuty a ztuhne. BÁZE se vydá na zpáteční let do domovské Mléčné dráhy.


Seznam dílů

čísloautorněmecký názevčeský název
1700. Robert FeldhoffMöbiusMöbius
1701. Peter GrieseDie AyindiAyindiové
1702. Horst HoffmannJagd auf die STYXHonba na STYX
1703. Peter TerridTodesbezirk der AbruseSmrtící oblast Abruse
1704. Arndt EllmerZwischen den FrontenMezi frontami
1705. Peter TerridAuf der Welt der KristalleNa světě krystalů
1706. Ernst VlcekKibbKibb
1707. Robert FeldhoffAttacke der AbruseÚtok Abruse
1708. Robert FeldhoffGeheimsache GenderTajemství Gendera
1709. Arndt EllmerDer Wächter von RotsandStrážce z Rudopísku
1710. H.G. EwersMission in MagellanMise do Magellanu
1711. Peter GrieseKristallplanet MarsKrystalická planeta Mars
1712. Horst HoffmannVolatgos FluchtVoltagův útěk
1713. Susan SchwartzIm Bann der AbruseV moci Abruse
1714. Ernst VlcekDie BeausoleilsBeausolejci
1715. Peter TerridDas EnterkommandoNaloďovací komando
1716. Arndt EllmerDie Hantel des SomersČinka Somerů
1717. Peter GrieseInseln der IllusionOstrov iluzí
1718. H.G. EwersMysteriöse WarenTajemné zboží
1719. Horst HoffmannDie TotenlisteSeznam mrtvých
1720. Susan SchwartzKommandant der AbruseVelitel Abruse
1721. Robert FeldhoffUtiekks GesandteVyslanec Utiekku
1722. Robert FeldhoffAbrutians BotenPosel Abrutianů
1723. Peter TerridUnternehmen WerftplanetOperace Planetární loděnice
1724. Arndt EllmerBesuch aus HirdobaanNávštěva z Hirdobaanu
1725. Peter GrieseBasar der TräumerBazar blouznivců
1726. H.G. EwersTestfall MagellanZkušební případ Magellan
1727. Peter TerridDer KristallkopfKrystalová hlava
1728. Horst HoffmannHoffnung für TerraNaděje pro Terru
1729. H.G. FrancisKristallbrandKrystalický požár
1730. Susan SchwartzDer VerbündeteSpojenec
1731. Ernst VlcekDie BeaumortelsBeaumortelové
1732. Robert FeldhoffAvanatas ArmadaAvanatina armáda
1733. Arndt EllmerProjekt SonnenschildProjekt Sluneční štít
1734. Peter GrieseKampagne der HamameschKampaň Hamameše
1735. Arndt EllmerHandelszentrum EastsideObchodní centrum Eastside
1736. Horst HoffmannPlanet der CorraxPlaneta Corraxů
1737. Horst HoffmannDas Corrax-RätselZáhada Corraxů
1738. Susan SchwartzDer alte RaunachStarý Raunach
1739. Susan SchwartzDer TabubrecherPorušitelé tabu
1740. H.G. FrancisGefangene des TheansZajatec Theanů
1741. Arndt EllmerHamillers AlleingangHamiller jedná sám
1742. Robert FeldhoffCountdown für KOROMBACHCountdown pro KOROMBACH
1743. Peter TerridDigital-GespensterDigitální strašidla
1744. Peter GrieseDer Plan des UnsterblichenPlán nesmrtelného
1745. Ernst VlcekSholunas HammerSholunino kladivo
1746. H.G. FrancisDas Herz der AbruseSrdce Abruse
1747. Peter TerridHyzzakHyzzak
1748. Horst HoffmannIm TeufelskreisV bludném kruhu
1749. Horst HoffmannInseln des LebensOstrovy života