Perry Rhodan 1704 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1704
Název:Mezi frontami
(Zwischen den Fronten)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ayindiové
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1216 NGL = 4803
Kosmická bitva nad Nomanem - BÁZE v boji proti dvěma protivníkům
Hlavní postavy románu:

Hamiller - syntronický velitel BÁZE

Leon Zoldan - hyperfyzik a hledač chyb na palubě nosné kosmické lodi

Homer G. Adams - finanční génius jako velitel expedice

Nina Trak - tajemná osoba na palubě BÁZE

Perry Rhodan - Pozemšťan se vrací zpět

Poté, co předtím Paunaro BÁZI1) s TARFALOU opustil, podaří se 20. listopadu 1216 NGL také Icho Tolotovi s HALUTOU překonat obklíčení cizího loďstva2). Šedesát šest zbylých rejnokovitých lodí stále ještě bojuje proti přesile dvanácti tisíc zbraňově silnějších jednotek Gish-Vatachhů z Damurialu. BÁZE a její konvojové lodě jsou opakovaně napadáni pulcovitými loděmi. Ukáže se ale, že rejnokovité lodě už proti jednotkám galaktiků neútočí.

Hamillerova trubice překvapivě nechá v různých oblastech BÁZE vynořit člověku podobné roboty, kteří připomínají roboty Daniel z času rozebrání nosné lodi3) a kteří jsou pro svůj jednotný vzhled naznáni roboti Duplo4). Členové posádky BÁZE, které znepokojují zvěsti o špatném stavu BÁZE a kteří se konejšivými prohlášeními Hamillera cítí být klamáni, pátrají po symptomech těžkého poškození a postupují také do sekcí, které byly uvedeny do sleep-módu. Dao-Lin-H'ay zkoumá se souhlasem Homera G. Adamse a Ronalda Tekenera pod krycím jménem Nina Trak a zjistí, že Hamillerova trubice potají sama rozdmýchává obavy posádky, aby v nich probudila pocit soucitu k domovu směřovaný k BÁZI. Na otázku ohledně protikladného chování Hamillerovy trubice, vysvětluje v jejím příkazu jednající robot Hamiller-2, že jeho nadřazená jednotka zná reakce lidí, protože je ona sama člověkem.

Protože se očekávaná ATLANTIS neobjeví, odlétá STYX na Perry Rhodanovo naléhání k systému Aariam, ve kterém před více než dvěma miliony lety byly shromážděny všechny pasážové světy Arresa, a vrací se 1. prosince s flotilou Ayindiů přes transiční pole, které spojuje Caarim, nejvzdálenější planetu s Nomanem, zpět k BÁZI. Současně se nad Nomanem objeví pět tisíc kosmických lodí, které pro svých osm pevnostních výběžků obdrží označení oktopoidní lodě. Záznamy, které Henner a jiní Ennoxové na palubách oktopoidních lodí naleznou, ukazují, že jde o Theany nazývané »staří válečníci« nebo »válečníci první hodiny« Raunachy5), drobné, metr vysoké humanoidy s tmavými, kostěnými tvářemi a rudýma očima, kteří se po rozpadu své říše stáhli na několik planet, jako třeba Gronich6). Když se stará hrozba opět objevila, vyslali hned flotilu pod velením Theanů Arc-Emema, Sum-Damama a Ole-Menega.

V doprovodu Mořina STYXU se Ronald Tekener, Dao-Lin-H'ay a Julian Tifflor s ATLANTIS vydají k záchranné akci pro trosečníky ODINU. 9. prosince pronikne ATLANTIS do zóny Abruse. Kvůli útoku několika sněhových vloček musí ale proběhnout zdlouhavé opravy, takže arkonidská loď k Thyssanu dorazí teprve 15. prosince.

Aby nemusela podstoupit riziko při možném útěku do systému Aariam, přiblíží se BÁZE těsněji k planetě Noman. Ennox Wendelin hlásí, že postrádaný Philip před několika dny zcela vyčerpaný dorazil na Mystery, protože při pokusu dostat se zkratkou z Caarimu na Noman ztratil svou energii7). Pátrací oddíl vědce Leona Zoldana objeví chybu v interkonektním poli segmentu BÁZE 6487 Y-Z2-7008). Hamillerova trubice ale Rhodanovi vysvětluje, že poškození segmentu, který byl kdysi poškozen v boji proti Karaponidům a později jen nedokonale nahrazen9), je už dávno známé a není důležitá pro stabilitu BÁZE. Hamiller dodává, že roboti Duplo, kterých už byla aktivována polovina, by měli v případě evakuace posádku materiálně a psychologicky podporovat.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál