Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1195
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1195
Název:Ohnisko krize Andro-Beta
(Krisenherd Andro-Beta)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Tefrodi a Maahkové na okraji války
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull - Terranec se snaží zvládnout novou krizi

Taurec a Višna - kosmokrati v Andro-Betě

Grek 1 - velitel Maahků

Kelly Bo - Terranec u Maahků

1-1-Barzen a Ochlemech - představitelé Dekalogu u Tefrodů

Zatímco nové uzavírací pole znemožňuje nový útok na Svět sta sluncí obsazený »Dekalogem elementů«1), vynoří se u signálního plamene2), který se vzrůstající rychlostí přibližuje ke Gatasu, STROJ »Elementu techniky« a pomocí Chronimalů přinese planetu Gorgengol3) z minulosti. Zároveň se na Gatasu objeví Bluesané z různých epoch. Gorgengol ale zažene STROJ na útěk. Současně s obrovskou kosmickou lodí zmizí také umělá planeta. Signální plamen zahalí Gatas do paraenergetického kokonu, ve kterém všichni živí tvorové na planetě mají pocit míru a harmonie. Taurec vysvětluje, že tento pocit sice zeslábne, ale už nikdy zcela nevymizí. Kokon se rozpustí na psionický šum, který Nekonečné Armadě ukáže cestu. Zbytková energie plamene se postará pro anamnestické probuzení kosmokratů. Taurec pozná, že jeho skutečnou úlohou je, preparovat chronofosílie, aby je Perry Rhodan s Nekonečnou Armadou mohl použít. Způsob preparace je případ od případu rozdílný. Chronofosílii Eastside preparoval Taurec neúmyslně, když zapálil signální plamen3). Pokračování koridorem, který plamen vytváří, už teď není více nutné. Kromě toho prozradí Taurec, že všechno to má za cíl, přivést TRIICLE-9 zpět na jeho původní místo, aby tak Nekonečná Armada mohla v budoucnu opět plnit svůj úkol4).

Mezitím navštíví Kazzenkatt 1-1-Barzenem ovládaný STROJ ŠEST, který v centru Andro-Bety5) obíhá kolem modrého obřího slunce Norsenteg a ve kterém se zdržují »Elementy masky«, které z pověření »Elementu vedení« pracují jako obchodníci se zbraněmi z Mrillu na druhé ofenzívě. Pomocí těžkých útoků Margenanů v masce Maahků na Tefrody v Andro-Betě se rozpoutala válka s dýchači metanu. Překvapivě se současně s paramechanickým panickým polem Anin Anů, které mělo Maahky z Andro-Bety zadržet, objevilo záření neznámého původu, které vyvolalo velkou agresivitu mezi potomky Lemurů. Dvanáct ministerských předsedů tefrodské planety bylo uneseno do STROJE ŠEST a vybaveno Elementy války. Zbraně ZESILOVAČE, zbrojnice Anin Anů6), mají zvýšit bojovnost tefrodských lodí. Kromě toho multiduplikátor, který »Element času« přenesl do přítomnosti vyrobil duplikanty7) Mirony Thetin8) a Proht-Meyheta9), Faktora I a III »Mistrů ostrovů«.

Všemi těmito opatřeními chce Kazzenkatt Maahky, jejichž hluboce zakořeněný strach Mistrů ostrovů bude kromě toho rozdmýchán mrtvým duplikantem Mirony Thetin, přinutit aktivovat odpalovače planet, se kterými tajně vybavili kyslíkové světy, které přenechali Tefrodům v Andro-Betě, když se před asi 500 lety z malé galaxie stáhli. »Element velení« zamýšlí, díky odpálení Tefrodských světů, způsobit Perry Rhodanovi, který již v roce 2402 v Andro-Betě nemohl zabránit srovnatelné genocidě na Dvounosích10), šok, a proměnit tak Andro-Betu, první chronofosílíi, v chronodegeneraci.

Když Skokanský patriarcha Progar doručí GAVÖKu oznámení Maahků, že Andro-Beta je pro Terrance, příslušníky GAVÖKu a Nekonečnou Armadu, uzavřena, odstartuje Reginald Bull okamžitě s loděmi třídy NEBULAR BAAR LUN11), ARNO KALUP12), OVARON13) a LAURY MARTEN14) směrem k Andromedě. Také Taurec, který chce připravit chronofosíli Andro-Beta, se zúčastní se SYZZELEM na palubě BAAR LUNA cesty. Lodě LSP jsou v předpolí Andro-Bety zadrženy flotilou Maahků. Bull, Taurec, Višna a mladý biolog Kelly Bo smí v doprovodu Greka 0 se SYZZELEM vlétnou do Andro-Bety. Grek 0, retardovaný, který v rozporu s Maahky nové generace15), kteří jsou schopni psionického kontaktu se svými energeticky koncentrovanými mrtvými, nebyl ovlivněn, má ovšem tajný příkaz, odpálit Tefrodské světy, pokud se obavy Maahkského vedení potvrdí. Měření zjistí, že agresi způsobující psionické záření vychází ze dvou mlhovinových zón, ve kterých vznikají nové hvězdy, od dvou inteligentních paprsků. Zatímco Kelly Jo do paprsku vstoupí a svého ducha sloučí s cizorodou, mladou formou života, zmizí agresivní záření.