Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1182
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1182
Název:Element zimy
(Das Element der Kälte)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Gorgengol volá - a mocnosti chaosu zasahují
Hlavní postavy románu:

Taurec, Višna a Ernst Ellert - kosmokrati a metamorfer následují signál Gorgengolu

Reginald Bull a Julian Tifflor - Terranci na cestě s politickou misí

Si'it - Bluesan se stává velitelem flotily

Kámen Noční světlo - Řádový muž se loučí

Nuntio Goworr - kadet přichází na IRON MAIDEN

22. června 427 NGL informuje Reginald Bull1) v OCELOVÉM DVOŘE Hanzovní mluvčí o smrti Seth-Apophis a odebere se nakonec s Julianem Tifflorem na MUTOGHMANN SCERP, aby fórum GAVÖKu informoval o budoucím průletu Nekonečné Armady Mléčnou dráhou.

Když Ernst Ellert s Taurecem a Višnou sestoupí do časové věže Kamene Nočního světla, zažije náhle hrozivý pocit velké zimy. Viroimpérium v tom pozná vpád z blízké budoucnosti. Kámen Noční světlo vysvětluje, že časové věže musí být zbourány, dříve než hrozba objeví možnost, jak nad nimi v minulosti získat kontrolu. O něco později se všechny věže rozplynou ve viromraky a rozdělí se po celé Zemi. Ve 20000 nejvýznamnějších městech vzniknou deset metrů vysoké virosloupy o průměru 2 metry, na jejichž patě se nachází jako muž velký otvor a na kterém leží viročip. Přes výklenek ve sloupu se každý občan může spojit s viroimpériem2).

Mezitím následuje 50 kosmických lodí Bluesanů pod velením Si'ita1) volání Taurecem na Gorgengolu1) zanechaného vysílače. Když dorazí k umělému světu, začne prudce klesat teplota. Při překonání absolutní nuly, mínus 273.15 stupňů Celsia, zmizí dotčená loď nebo její část3). Také Ellert, Taurec a Višna, kteří se na SYZEELU přiblíží ke Gorgengolu, se dostanou do oblasti působení mrazivého útoku. Taurec pozná, že mocnosti chaosu aktivovali »Element zimy«, který patří k »Dekalogu elementů«, který se svými deseti elementy tvoří negativní protějšek k řádu »Rytířů Hlubiny«. Element zimy je vliv pocházející z cizího vesmíru, jehož absolutní nula leží na mínus 961 stupňů Celsia4). Protože Element zimy ohrožuje sám Gorgengol, rozhodne se Taurec, umělý svět dočasně zapálit, aby zabránil zaniknutí signálního plamene, ačkoliv si je vědom rizika, že cestu Nekonečné Armady nebude moci řídit přes Viroimpérium, ale sám přes plamen a Chronofosílie5). Na vydaný impulz se Gorgengol rozloží na energii a kompenzuje tím na nějaký čas vliv Elementu zimy6). Signální plamen zrychluje směrem k Mléčné dráze a nakonec přejde do lineárního prostoru, následován SYZZELEM, loděmi Bluesanů a křižníkem třídy STAR pod velením Asengyrdy Chain7) IRON MAIDEN, se kterým Bull a Tifflor přispěchali Si'itově flotile na pomoc.