Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1224
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1224
Název:Návrat do Frostrubinu
(Rückkehr in den Frostrubin)
Autor:Thomas Ziegler
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 NGL = 4015
Manifestace v psychomrazu - ukazují se Ledoví
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan a Taurec - Terranec a kosmokrat navštěvují Frostrubin

Krohn Meysenhart - terranský komunikační specialista

Tardus Zanc, Rarp, Wonnejunge, Ravael Dong a Ce-2222 - členové Meysenhartova televizního teamu

Julian Tifflor - První Pozemšťan musí bojovat o svůj život

Když Perry Rhodanovi1) na cestě ke stanovišti Frostrubinu začne být jasné, že pro kosmokrata Taureca jsou oblasti na této straně materiálních zdrojů místem nepochopitelné trýzně, nevidí v sobě najednou už jen nástroj, ale rovnocenného partnera kosmokratů. Taurec Rhodanovi vysvětlí, že morální kód universa není etickou kategorizací v lidském smyslu, ale že ve formě programu určuje samu přirozenost vesmíru. Informační pooly v každém jeho psionickém poli definují univerzální konstanty, například rychlost světla nebo absolutní nulu, a zajišťují základní zákonitosti, jako například přirozený výběr evoluce nebo pravidla, podle kterých probíhají procesy jaderné syntézy. Psionická pole interagují se svými příslušnými kosmickými oblastmi pomocí n-dimenzionálních látek, neboli Messengerů. Odchylky v programu mohou být pomocí zpětné vazby odhaleny a následně korigovány. Výpadek psionické pole vede v příslušné oblasti kvůli likvidaci Programu stvoření ke katastrofickým změnám. Po zmizení TRIICLE-9 tak vznikla Negasféra2), chaotické místo bez stability, bezpečí, logiky a trvalých přírodních zákonů, kde hrozí, že se zde vyvine nicota. Kromě toho existuje nebezpečí, že TRIICLE-9 zanechaná mezera vyvolá řetězovou reakci, která způsobí mutaci sousedních polí. Univerzální Program stvoření připomene Rhodanovi bezděčně ve třetí ultimativní otázce3) jmenovaný ZÁKON, ale Taurec mu o tom nedá žádné další informace. Stejně tak málo ví kosmokrat o tom, s jakým cílem mocnosti chaosu usilují o spadnutí tohoto programu4).

Protože se Frostrubin díky rázům mentální energie z chronofosílií už změnil, musí do něj Rhodan a Taurec proniknout jako kvasihmotní Koncepti5) na transfer-jetech, rotujících kolech, aby mohli bojovat proti informace absorbujícím Rubinomikrobům, tělesům ze zhmotněné psionické energie, jejichž vznik vyvolalo dlouhodobé zneužívání psionických struktur TRIICLE-9 přes Seth-Apophis6). S hrozbou, že mu přestane pomáhat, se snaží Rhodan přinutit Taureca k odpovědi na otázku, proč zrovna on byl vyslán na tuto stranu materiálních zdrojů, ale kosmokrat vysvětlí v mlhavých náznacích, že v rozporu s jinými kosmokraty je jen na jedno oko slepý a vševědoucí, protože narozdíl od ostatních vidí i příčiny. Když Višna dospěla za Materiální zdroje tak jí ten, kterým kdysi byl, ošetřoval. Při explozi Viroimpéria7) ho zasáhl jeden z úlomků a jeho oko začalo vidět.

Z chronofosílií vycházející rázové vlny měli zničit všechny Rubinomikroby až na tři, kteří mají s pomocí části při aktivaci chronofosílií uvolněné mentální substance Rhodana stabilizovat. První z nich parazituje u informačního poolu času, který Rhodan vnímá jako zlatou síť, z jejichž uzlu vycházejí neustále spirálovité objekty – Messengery. Přímým kontaktem s Rubinomikrobem, který se jeví jako obrovský věrný obraz jeho samého, přijme Rhodan mentální energii v něm uchovanou. Podobným způsobem přemůže Terranec u informačního poolu prostoru parazitujícího Rubinomikroba, který vypadá jako maličká kopie Rhodana. Třetí Rubinomikrob vypadá jako karikatura Rhodana, protože napadl informační pool, který reguluje strukturu ducha, rozumu a myšlenek. Když Rhodan a Taurec po přemožení cizopasníků Frostrubin opustí, zjistí, že se nejen rozpustila kotva Porleyterů, ale že TRIICLE-9 již navázal kontakt s Hlubinou, protože Rhodan na krátko spatří Atlana.

Kosmický komunikační specialista Krohn Meysenhart, který právě dělá obrovskou reportáž o vědomí Leticrona8) integrovaném v Ocelopevnosti na Titanu, dostane od Juliana Tifflora 3. července 428 NGL příkaz, informovat v živém přenosu o průletu Nekonečné Armady Mléčnou drahou. Na Měsíci se Meysenhart stane svědkem útoku »Elementů války« a »Masky« na NATHANA. S mediálním tendrem KISCH, přestavěném tendru třídy TERMIT, vysílá Meysenhart z Eastside Mléčné dráhy strhující Armadoshow. Posádka KISCHE se sestává ze siganského News-Entertainera Ravaela Donga, zvaného Ding-Donga, unithanského trivideo-technika Tarduse Zanca, gataského diplomovaného videologa a informačního filozofa Lüsysüa, araského informačního sběratele a bývalého kosmetického chirurga Rarpa, jako mediálního interpreta pracujícho Willyho Wonnejuga a Posbijského specialisty na hyperkomová relé Ce-2222. Když se 16. července materializují první jednotky Nekonečné Armady v Eastside, je posádka KISCHE zasažena psychomrazem, zimou, která postihuje duši a ducha a své oběti nutí k nekonečnému opakování právě prováděné činnosti. V KISCHI se objeví první příslušníci Ledového houfu, bytosti, které tender mají za strastiplné místo plné vražedného žáru.

Krátce na to dorazí Rhodan a Taurec, asi dva týdny po svém odjezdu1), na palubu BÁZE9).