Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1225
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1225
Název:Bašta v Šedozemi
(Bastion im Grauland)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 NGL = 4015
Útek do muzejní země - dobrodružství v Hlubině
Hlavní postavy románu:

Atlan, Jen Salik a Lethos-Terakdšan - tři Rytíři Hlubiny na útěku

Twirl a Domo Sokrat - Lethosův a Atlanův Orbiter

Fonneher - vůdce kolonie v Hlubinozemi

Gluschuw-Nasvedbin a Velvesch-Gold - archiváři v Schatzenu

Poté co je autopilot Hlubinogondoly přinucen k přistání, jsou Atlan, Jen Salik, Lethos-Terakdšan, Domo Sokrat a Bonsin-Twirl1) napadeni vojsky Lorda Mhuthana, produkty tizidské genotechniky. Semihumanoidní, čtyřrucí paladini, jejichž válcovité hlavy jsou obklopeny smyslovými orgány, jezdí na Ratanech, šedou kůží pokrytých, balónům podobným, nafouknutých létajících ještěrkách, jejichž dlouhé, pohyblivé krky končí nebezpečnými trny. Po odražení útoku dorazí společníci pěšky do kolonie Korzbranch, založené Domo Sokratem, která leží na hranicích země Schatzen a která je vedena Tizidem Fonneherem. Protože vitální sabotéři Lorda Mhuthana dočasně v podzemních kavernách přerušili poznenáhlu se vytrácející proudy vitální energie, ze kterých Korzbranch žije, ocitne se kolonie dočasně pod Šedovlivem. Uprostřed kolonie ležící, červenozlatě svítící rybník, který Twirl označuje jako zdroj síly nezávislý na Vagendě, je proti Šedovlivu neúčinný, protože v něm obsažená vitální energie neteče. Tím, že přestaví přijímače dálkových impulzů, se kterými Tizidové ovládají Ratany, na rušičky, dá Atlan kolonii účinnou zbraň, která znamená zkázu pro paladiny, kteří Korzbranch během Černočasu napadnou.

Nabitý vitální energií ze svítícího rybníku přenese Twirl své kamarády teleportací k muzeu Glushuw-Nasvedbina, jednoho z deseti tisíc samotářsky žijících archivářů, kteří obývají 250‘000 čtverečných kilometrů velikou zemi Schatzen. Alesterwane Gluschuw, který má kvadratické tělo se zavalitýma nohama, dvě řady stejně dlouhých tykadel a dýňovitou hlavu s chaotickou, bílou kšticí vlasů, nosí na zádech Nasvedbina, pytlovitého, myzetoidního Zyrmiiho, jehož druh už miliony Hlubinolet žije s Alesterwany v symbióze a je s pomocí vláken svého podhoubí spojen se svým partnerem. Nedůvěřivý archivář, jehož muzeum kdysi Sokrat vyloupil, naláká Haluťana a jeho průvodce do pasti jako zdánlivé špióny, kteří pro Lorda Mhuthana připravují budoucí invazi do Schatzenu. Tabernákl z Holtu, v Gluschuw-Nasvedbinově muzeu uložený 45 krát 20 krát 15 centimetrů veliký, z černého kovu vyhotovený kvádr, který pochází z času, kdy Časoprostoroví inženýři započali s prací v Hlubině a který má obsahovat všechna tajemství Hlubinozemě2), ale rozpozná auru tří Rytířů. Bezprostředně poté, co Tabernákl Gluschuw-Nasvedbina jmenuje vůdcem archivářů v následujícím boji, současně ho ale podřídí Atlanovi, Salikovi a Lethos-Terakdšanovi, začne invaze.