Perry Rhodan 1226 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1226
Název:Boj o Schatzen
(Der Kampf um Schatzen)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 NGL = 4015
Vitální síla proti Šedovlivu - duel v kavernách
Hlavní postavy románu:

Mhuthan - Šedý Lord spouští útok na muzejní zemi

Nervrid - vojevůdce Šedého Lorda

Atlan, Jen Salik a Lethos-Terakdšan - trojice Rytířů Hlubiny v boji proti Šedo životu

Domo Sokrat a Twirl - nepostradatelní pomocníci Rytířů Hlubiny

Gluschuw-Nasvedbin a Henner-Bak - archiváři ze Schatzenu

S 400‘000 paladiny a 80‘000 Ratany vpochoduje Tizide Nervid jako vrchní velitel Lorda Mhuthana do Schatzenu. Lethos-Terakdšan může ale použitím intervalového kanónu Časoprostorových inženýrů z muzea Glushuw-Nasvedbina, jejich psionické zakonzervování Twirl odstranil, odstřelit Šedoenergetický generátor Nervida, který pomocí syntetického Šedovlivu umožňuje operace Šedoživota v Schatzenu. Umírající Tizide sděluje Rytířům Hlubiny, že Lord Mhuthan vyrazil k centrálnímu monumentu země, který se vznáší nad kavernou se zásobníkem vitální energie Schatzenu. V Anemomobilu, který Atlan kvůli jeho skříňovitému tvaru nazve Vzduchobus, odlétají Rytíří Hlubiny, Domo Sokrat, Twirl a Tabernákl z Holtu rovněž k centrálnímu monumentu, ve kterém se brání dva tisíce Schatzenských archivářů. V podzemních zařízeních zničí Rytíři Hlubiny několik sabotérů vitální energie, amorfní, šedé bytosti, které odstraňují vitální energii a jsou krátce nato zajati roboty Šedého Lorda. Lord Mhuthan jim oznámí, že ostatní Šedí Lordi se v Zemi Ni1), která prstencovitě obklopuje Planinu světla Časoprostorových inženýrů, připravují na útok, který má být posílen zbraněmi ze Schatzenu. Ve zmatku, který vyvolá počínání archivářů proti Mhuthanovým paladinům, zaplaví Twirl kavernu vitální energií a zažene tak sabotéry, kteří umožňovali pobyt Šedého Lorda mimo Šedooblast. Lord Mhuthan se dematerializuje a ukáže se přitom krátkodobě jako zářící, humanoidní bytost.

Protože zásobníky vitální energie Schatzenu nepodají žádné informace o poloze Vagendy, rozhodnou se Atlan, Lethos-Terakdšan, Jen Salik, Sokrat, Twirl a Tabernákl z Holtu opustit před Šedovlivem zachráněnou zemi a přes kaverny se vrátit do Mhuthanu, aby odstranili odtamtud vycházející nebezpečí.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál