Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1248
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1248
Název:Skleněný labyrint
(Das Glaslabyrinth)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 NGL = 4015
Mezi dvěma frontami - Rytířům Hlubiny hrozí smrt
Hlavní postavy románu:

Atlan, Jen Salik a Lethos-Terakdšan - Rytíř Hlubiny mezi dvěma frontami

Giffi Marauder - astrální rybář v Hlubinozemi

Larch - tajemná bytost

Krart, Tress a Wraihk - trojice vůdců Šedých Lordů

Giffi Marauderův transmiterový skok z LÍHNĚ1) skončí v transmiterovém dómu Země Ni. Astrální rybář narazí na záhadného Larcha, který disponuje parapsychickými schopnostmi. Bytost vlastní sově podobnou, opeřenou hlavu, černou srstí porostlé humanoidní tělo s ocasem a dvěma nohama, které připomínají červené lodičky. Společně s Larchem dorazí Marauder do blízkosti gigantického hradu, v jehož jádru, Citadele, sídlí Šedí Lordi. Když se objeví dva šedí humanoidi, jejich balónu podobná, vrásčitou kůži pokrytá hlava disponuje smyslovými výstupky, zmizí Larch beze stopy. Shivoac1), kterému Marauder dal mezitím jméno Shiva, ovlivní lidi z družiny Šedého Lorda tak, že na astrálního rybáře pohlížejí jako na přítele. O něco později se Marauder, který byl před 62 lety vyproštěn z vraku kosmické lodi a svůj původ nezná, dostane do konfliktu s Lordem soudcem Wraihkem. Aby astrálního rybáře, kterého označuje za svého velitele, zachránil, zasáhne Časodítě/Shiva znovu, promění Marauderovo tělo v Lorda soudce a dá Wraihkovi Marauderův vzhled. V rozhovoru s Krartem, Tressem, Ffrighem, Hjorrkenrottem a Storklerkem, ostatními pěti Lordy soudci, se Marauder ve formě Wraihka dozví o přítomnosti Atlana, Jena Salika a Lethos-Terakdšana v Hlubině. Společně s Krartem, který chce trojici Rytířů pozvat k okružní cestě po Hlubinozemi, aby je přesvědčil o převaze Šedoživota, se odeberou transmiterem k Vagendě a odletí v kluzáku k plató.

Mezitím Atlan, Salik, Lethos-Terakšan a jejich společníci dorazí na platformu Vagendy. Larch prozkoumá Salika z dálky pomocí Krysoptera, techniky Hathorů, a zjistí v něm molekuly DNA se sextradimovou komponentu charakteristickou pro Harpoonovic klan2). Když užaslý Lethos-Terakdšan spojení pomocí duchovního meče Diddor-Sanskari přeruší, pozná v něm Larch ke svému údivu Umělého velkého. Nakonec jsou Rytíři Hlubiny a jejich společníci vystaveni dotěrným útokům robotů a po smrti mnoha Exterminátorů se musí stáhnout před postupujícím šedým vojskem ke Skleněnému labyrintu, pět set kilometrů široké, prstencovité, barevnými rozeklanými krystaly pokryté zóně, uvnitř které se nachází pás aktivačních zásobníků. Setkají se s Wraikhem, který byl ve formě Maraudera poslán na frontu. Zasaženo paprskometem se neživé tělo, ve kterém Atlan věřil, že poznává koloniálního Terrance, promění na Šedého Lorda. Zatímco prchají Skleněným labyrintem, snaží se Lethos-Terakdšan a Twirl marně kontaktovat Lla Ssanna, kterého Tabernákl z Holtu popisuje jako tři metry dlouhého a padesát centimetrů širokého, červovitého tvora, který má uprostřed těla jako pěst velký, zlatě se třpytící a pod kůží pulzující orgán a který se mimo proud vitální energie pohybuje pomocí telekineze. Lla Ssannem neautorizované vniknutí vyvolá útok »Armády stínu«, jejíž bojovníci se nemusejí bát smrti, protože se jedná jen o materiální, dálkově řízené hologramy.