Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1247
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1247
Název:Odchod k Vagendě
(Aufbruch zum Vagenda)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 NGL = 4015
Stalo se to v Hlubinozemi - velká ofenzíva začíná
Hlavní postavy románu:

Atlan, Jen Salik a Lethos-Terakdšan - Rytíř Hlubiny na cestě k Vagendě

Domo Sokrat, Clio a Twirl - doprovázejí Rytíře jako Orbiteři

Caglamas Vlot a Fordergrin Calt - dva Jaschemové

Krart - jeden z vůdců Šedých Lordů

Protože Šedí Lordi zablokují transmiterové spojení říše Jaschemů1) k ostatním Hlubinozemím a zásobník vitální energie Kyberlandu kromě toho přijme nouzové volání Vagendy2), která je vystavena hromadnému útoku Šedých Lordů, vydají se Atlan, Jen Salik, Lethos-Terakdšan, Domo Sokrat, Bonsin-Twirl, Clio z Purpurových vod, Tabernákl z Holtu, Caglamas Vlot, Fordergrin Calt a Exterminátoři s 500 metrů dlouhou a 50 metrů širokou a vysokou, rychlostí světle letící Hlubinogondolou, kterou jim dali Jaschemové k dispozici, kde dva světelné měsíce vzdálené Vagendě.

Již po týdnu donutí porucha gondolu přistát 200 miliard kilometrů od Kyberlandu uprostřed bojiště. Bojující Ausenové a Szesenové jsou čtyřnohé, dvouruké bytosti s člověku podobnými tvářemi, nad kterými se nacházejí jako pěst velké, černočerné oči se dvěma širokými, zelenými výstupkům podobnými útvary. Pod zlatou kůží porostlou hlavou se pohybují hvězdicovití symbionty. Zatímco Clio opravuje Gondolu, ukončí Atlan nesmyslné zabíjení, když podporován Exterminátory unese oba Magistry, kteří popohánějí své vojáky do války, z jejich paláce a odvede je na frontu.

Po třech týdnech je let gondoly znovu přerušen energetickým lasem Vrchokomárů, jejich roje tvoří kolektivní inteligenci. Insektoidi dostanou projektor energetického pole, aby mohli ochránit svou královnu, která kvůli Šedovlivu upadá do hlubokého spánku.

Koncem listopadu 428 NGL vezme gondola na palubu mnoho před Šedovlivem utíkajících bytostí, které jsou ale vysazeni ještě před tím, než létající stroj 1. prosince, asi 3 měsíce od odletu z Kyberlandu, přistane deset kilometrů před Vagendou, kterou obléhají oddíly Šedých Lordů. Vagenda, která je podle informací Jaschemů hlídána z pověření Časoprostorových inženýrů Lla Ssannem, Hlubinoplavcem, je tisíc metrů vysoké plató o průměru deset tisíc kilometrů, jehož vertikální konec je obklopen rezavě červenou zdí bezpočtu zásobníků vitální energie a nad kterým se vznáší zlatý mrak. Zatímco se Atlan se svými společníky přibližují přes útoky insektoidních šedých válečníků ke strmé stěně, snaží se Krart, jeden ze šesti Lord soudců, kteří tvoří Šedou komoru, velení Šedých Lordů, stáhnout Atlana na svou stranu, zatímco mu prorokuje, že ho a jeho společníky Časoprostoroví inženýři zradili, jako to udělali se všemi svými pomocníky. Ačkoliv to odmítne, vzbudí Lord soudce v Arkonidanovi pochybnosti. Když se vznáší nahoru k Vagendě, jsou Rytíři Hlubiny a jejich průvodci dočasně zajati vejčitými Userfy, kteří hledají hostitele pro svá mláďata, po chvíli jsou ale všichni až na čtyři Exterminátory propuštěni.