Perry Rhodan 984 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 984
Název:Zbraně zatracení
(Waffen der Verdammnis)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Amtranik se probouzí - bojovníci pro Garbeš udeří
Hlavní postavy románu:

Thurlow Veled - velitel těžkého křiníku HARMOS

Amtranik - vůdce Garbešanů

Yesevi Ath - Amtranikův nový podřízený

Almira Nukor a Mertlan z Kmosz - velitelé pátrací flotily

Efftzar, Giwisch a Lüy Piötah - tři opatrní vesmírní kapitáni

Na Arpa Chai je k povrchu planety upoutaný HARMOS napaden Laroriemi Yesevi Atha1). Paralyzátory a narkotizační zářiče se ukážou jako neúčinné. Hlavní pozitronika lodi GAVÖKu, kterou kybernetik Mamud Vevenary prohlásil za lehkovážnou, nasadí samovolně impulzní děla, ale velitel Thurlow Veled zamezí použití smrtících zbraní, protože chce ušetřit inteligentní tvory.

Yesevi Ath požaduje nyní od robotů Hay Hayyat nasazení »Zbraně zatracení«. Dostane k dispozici celý arzenál. Blender na okamžik okamžik oslepí zaměřovací zařízení. Polymerkeimer vystřelí geneticky zmanipulovaná obilná semena, které zapustí své maličké vláknité kořeny do metaloplastiku lodi a odebírá z ní atomy uhlíků a polymerické plastikové molekuly. Mnoho zbraní je dokonce schopno rozdrtit celé planety. Vůdce Laborů, který nechce svým nepřátele nijak moc ublížit, vystvojí své bojovníky s Lukis Hammer, přenosným projektorem paprsků, který vysílá pětidimenzionální šokové vlny, které u inteligentních tvorů vyvolávají halucinace a ztráty paměti.

Při novém útoku Laboriů, který úderný oddíl HARMOSU zcela zničí, je čtrnáct mužů brutálně zabito. Thurlow Veled nechá poté vyslat volání o pomoc k flotile, ke které patří jeho loď, a s padesáti muži a dvěma sty bojovými roboty vyrazí proti pevnosti útočníků. Jen 2.10 metru vysoké stroje typu TARA-V-Uh, kteří kvůli nedostatku materiálu disponují jen dvěma chapadlovýma rukama a nedisponují paratronovým štítem, podlehnou ale převaze a zbraním Laboriů. Veled se nakonec ocitne v zajetí Yesevi Atha.

Mezitím se ve VAZIFARu probudí Amtranik z jeho 1.2 miliony let dlouhého spánku. Pozoruje boje a převezme velení nad Laborii. Od Thurlowa Veleda se dozví, že jeho zařízení v Hay Hayyatu nebylo aktivováno příjezdem Hord z Garbeše, ale vesmírotřesením. Pochopí ale také, že Orbiteři ZAŘÍZENÍ Armadana z Harpoonu nemají žádné znalosti o vzhledu Garbešanů, ke kterým nikdy nepatřili »slaboši« jako Terranci.

Vůdce Hord vyvine plán odletu k planetě Martappon2), jejíž polohu zjistil před 1.2 miliony lety. Chce z neutrální prabuňky vypěstovat nové bojovníky pro Garbeš a obsadit s nimi lodě Orbiterů. Proti novému komandu z HARMOS nasadí Amtranik roboty, kteří mohou paralyzovat mozkovou kůru útočníků pomocí poškození buněčných jader.

Admirálka GAVÖKu Almira Nukor, která sídlí v superbitevní lodi ADMIRAL KENOS3), dá mezitím Akonanovi Mertlanu z Kmoszu rozkaz odletět se spojenou flotilou GAVÖKu pod vedením jeho superbitevní lodi JETELBAR pátrat po nezvěstném HARMOSu.

Protože hypervysílačka HARMOSu selhala, nařídí Bilir Thanai, zastupující velitelka, vypálit transformační bombu pět světelných sekund daleko do vesmíru, a vyslat tak signál. Protivníkem vytvořené tlumící pole donutí ale bombu explodovat jen sto dvacet kilometrů nad lodí. Exploze přesto vzbudí pozornost Skokana Efftzara, Topsidera Giwische a Bluesana Lüy Piöthaha, jejich lodi MULROMA, VIILZUP a YRZYN VZOR patří k flotile Mertlana z Kmosza.

Zatímco tři lodi lodi přilétají do systému Wahait Zent, podaří se veliteli Thurlowu Veledovi uniknout z cely, zatímco simuluje otravu a přinutí tak roboty Laboriů, aby ho odnesli do medostanice. Současně pronikne Mamud Vevenary do VAZIFARU a je z počátku roboty považován za Veleda. Kybernetik si Laborijské roboty pomocí robopsychologickému triku podrobí své vůli a dostane s jejich pomocí Veleda, který kvůli otravě usnul, z paluby. Tam se Terranci dozví, kdo Amtranik ve skutečnosti je.

Když MULROMA, VIILZUP a YRZYN VZOR společně se superbitevními loďmi ADMIRAL KENOS a JETELBAR přibližují k Arpa Chai, rozstřílí Amtranik s VAZIFAREM Hay Hayyat. Se »Zbraněmi zatracení«4) zaútočí na lodě GAVÖKu, které jsou ale chráněné paratronovými štíty. VAZIFAR proto opustí systém slunce Wahiat Zent, zatímco specialista Seyran Sindrossan admirálky Nukorové zachraňuje omráčené Thurlowa Veleda a Mamuda Vevenaryho z trosek Svaté hory. Ostatní přeživší z HARMOSe jsou také zachráněni.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál