Perry Rhodan 995 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 995
Název:Boj proti VAZIFARU
(Der Kampf gegen die VAZIFAR)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Amtranik a Salik - dva úhlavní nepřátelé na útěku
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Jen Salik - Rytíř už není uznávaný

Vario - osobní Orbiter Jena Salika

Amtranik - Garbešan ztrácí své poslední pomocníky

Ronald Tekener a Jennifer Thyronová - chtějí si prohlédnout Martappon

Szeptar - Skokan objeví VAZIFAR

VAZIFAR dorazí do Provconovy pěsti, ale přítomnost více než tisíce kosmických lodí LSP a GAVÖKu zabrání Amtranikovi, aby na paraplazmatickou sféru zaútočil mentálním rupturovým zářičem a tak roztrhal její duševní obsah. Space-jet WHITE ROSE, pomocný člun těžkého křižníku BRITRTA JUREE, který se přiblíží ke Garbešanské lodi, je zničen telepsimatickým vrhačem, který dokáže na způsob fiktivního transmiteru vrhat na cíl malé množství psí-matérie. Destabilizovaná psí-matérie se tam promění v sextadimové pole a zmizí v šesté dimenzi.

VAZIFAR se nakonec stáhne na Wurrleh, druhou planetu zeleného KCF-44 236, aby opravil škody utrpěné při boji s fragmentálním křižníkem. Při přistávání na uzavřeném světě se ale propadne do trhliny a zůstane v ní zaklíněn. Medvědovití Wurregové z rodu Zurran, kteří žijí v jeskyních labyrintech pod povrchem před nejméně sto tisícem let zničeného světa, v tom vidí prorokovanou věštbu a rozhodnou se zničit strašlivou věc, která z nekonečna přišla na jejich svět. Pod velením Zurran-Duff-9 zaútočí devět set Wurregů na garbešanskou loď s trhavinami.

O něco později objeví válcová loď GAVÖKu TAAMORK pod velením skokanského patriarchy Szeptara Amtranikovu loď. Szeptar vypustí tři sta bojových robotů a sto trénovaných pozemních bojovníků. Na rozkaz Usilfe Etha se mnoho věrných Laboriů obětuje, aby pěchotě válcového křižníku zabránili dobýt VAZIFAR. Umožní tak Amtranikovi uniknout se svou lodí. TAAMORK je poté poškozen v boji s lodí Hordy. Musí přistát na Wurrlehu, kde jeho posádka uzavře přátelství s Wurregy.

Poté co se probudí z narkózy, provede zvláštním dojmem působící Jen Salik Varia-500 podzemními zařízeními Martapponu. Oba dorazí k bráně se symbolem časové studny2), ale kvůli své zmatenosti Salik zapomněl, o co se jedná. Pod vlivem tvrdého, tyrkysově zbarveného PEZ-kovu3), který Armadan z Harpoonu deponoval v podzemí Martapponu, ukáže Salik Variovi v tranzu cestu do pokladnice Armadana. Zvláštní plástev tam robota a Rytíře přemístí na rudým sluncem zalitou pouštní krajinu na cizí existenční rovině, na které plyne jinak čas. Spatří tam zahalené jezdce na pavoukovitých zvířatech.

Po návratu je Jen Salik zatčen orbiterskými veliteli Noo-Lenem, Poener a Vergaanerem. Vario unikne.

Ronald Tekener a Jennifer Thyronová přistanou s lehkým křižníkem OHIO, kterému velí ertrusanský emocionaut Quapu Norron, na Martapponu, aby na rozkaz Juliana Tifflora navázali kontakt se Salikem. Noo-Len, Poener a Vergaaner je ale zdržují. Vario oklame vedení Orbiterů a unese Jena Salika do pusté a prázdné cizí existenční roviny, zatímco aktivuje nákladový manipulátor zbraňového výrobního zařízení Armadana z Harpoonu. Odtamtud odvede Salika na OHIA, které s Rytířem Hlubiny na palubě opustí systém Roggyein. Salik chce letět k Provconově pěsti, protože je přesvědčen, že tam narazí na Amtranika, ale Tekener ho přemluví, aby se nejdříve odebral do Impérium-Alfa a počkal, až se stabilizuje jeho stav.

Vario padne do rukou Orbiterů a sdělí jim, že Rytíř Hlubiny je na cestě do Provconovy pěsti.