Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1384
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1384
Název:Místo naplnění
(Ort der Erfüllung)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Tarkan
Vydáno poprvé:1988
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 1,8 milionu let - kolem 1 milonu let př.n.l./ 447 NGL = 4034
Na planetě spáčů - je objevena stanice Barkonidanů
Hlavní postavy románu:

Barkon - zvěd hledá Místo naplnění

Ernst Ellert a Testare - dvě vědomí na cestách

Norok a Torm - dva Xatrové jsou převzati

Vanna iko Louth - slepec předává informace

Brentor - hostinský z Xatronu

Aby dorazili do Mléčné dráhy a k »Místu naplnění«, projde Barkon s vědomími Ernsta Ellerta a Testareho1) v srpnu roku 447 NGL řadou transmiterových stanic svého národa. Přitom je Ellertovo vědomí odděleno od těla barkonidského zvěda. Ačkoliv Ellert na otázku beztělného hlasu na největší skutky Barkonidanů nedokáže odpovědět, dostane novou šanci a je s příkazem vyhledat Kolouth, přemístěn na planetu Xadros, jejíž stupeň kultury odpovídá počátku 20. století na Zemi. Ellert převezme humanoidního Xatra Noroka a o něco později potká Testareho, který se zdržuje v těle Xatra Torma a má najít Vannai.

Ellert a Testare poznají, že hledají Vanna iko Loutha, Slepce z údolí, a o několik dní se k tomuto prastarému Xatrovi dostanou. Zatímco je odvede k další barkonidské transmiterové stanici, prozradí slepec, že Barkonidané jsou »Krotitelé Suprahetu«. Protože obě vědomí, která mezitím opustila těla Noroka a Torma, teď mohou zodpovědět otázku ohledně skutku Barkonidanů, jsou transmiterem přeneseni na »Místo naplnění«, kde se již zdržuje Barkon. Podzemní zařízení je tvořeno dvanácti stanicemi, ve kterých vždy odpočívá 158 spících barkonidských těl ve skříňovitých nádržích.

Barkon vyzve Ellerta, aby do jednoho těla vniknul, ale vědomí spáče odmrští teletemporariera zpět a sdělí mu, že může převít jen bezduchá těla označená malým holografickým symbolem holuba2) na čele. Poté co Ellert a Testare vklouznou do dvou takovýchto těl, ztratí tito svůj panenkovitý zevnějšek a naberou individuální rysy, přičemž tvář Cappina bude podobná Alaskovi Saedelaeremu.

Ellert a Testare čerpají ze vzpomínek svých nových těl a vyprávějí Barkonovi dějiny jeho národa:

Když Sedm Mocných3) poznalo, že Suprahet, všechnoničící antihmotový mrak z vesmíru Accalauriů4), pronikne do Mléčné dráhy, která je zároveň cílem Roje5), dají Querionům, mezitím oduševnělým národům postavivších Roj6), příkaz zadržet ho. Milion Querionů dostane humanoidní těla, usadí se na jedné planetě Mléčné dráhy, vybuduje v dálavách vesmíru stanice a dá si jméno Barkonidané7). Několik vyvolených smí použít také časové studny8) Mocných.

Před 1.3 miliony lety dorazí Suprahet do Mléčné dráhy. Protože Barkonidané mraku navzdory všem technickým aktivitám nedokáží zabránit v průniku do galaxie, vybudují v centru Mléčné dráhy past. Energie v gigantické přepjaté zóně zneškodní Suprahet a ten se zhustí v obří planetu, které Terranci později dají jméno Herkules9). Zbytková energie vytvoří planetu Tombstone10). Na Imposu, jednom z měsíců obří planety Herkules, vytvoří Barkonidané obrovské zařízení se zašifrovanou výstrahou neprobouzet spícího giganta Herkulese10).

Nakonec se část Barkonidanů vrátí zpět do duchovního kolektivu Querionů, ostatní se zřeknou nesmrtelnosti a zůstanou na Barkonu a pozvolna ztrácí vědomosti o svém původu. Jen »Strážci stanic« udržuje přes časovou studnu na Barkonu a roztroušené stanice kontakt s Queriony.

Když před miliony lety dorazí Roj do Mléčné dráhy, je jeho skladba kvůli BARDIOCEM způsobenému vyhnaní Cynů Karduuhly11) tak otřesena, že Barkon je vytržen do prázdnoty mezi Mléčnou dráhou a Andromedou, namísto aby byl jen mírně odsunut stranou.

»Strážci stanic«, také zvaní jako zvědové a kteří před katastrofou na jediné planetě žlutého slunce vybudovali dvanáct spacích zařízení, se v budoucnu omezí jen na tajné návštěvy Barkonu a nezasahují do osudu Barkonidanů12). Když se vědomí zvěda rozhodne navštívit duchovní kolektiv Querionů, odpočívá jeho tělo ve spacím zařízení.

Nevyjasněné zůstává, co zastavilo stárnutí zvěda Barkona, který Barkon tajně navštěvoval, když ta opustila svou soustavu, aby se rychleji dostala zpět do Mléčné dráhy13), a proč později ztratil vzpomínky na tento úkol.

Když Barkon, Ellert a Testare vystoupí na povrch planety, zřítí se tam robot s malou lodí a je krátce na to zastřelen svým pronásledovatelem, cizí bytostí ve skafandru. Barkon aktivuje obranná zařízení, které diskovitou loď neznámého zničí, protože žádný cizinec nesmí vstoupit na tajný svět Barkonidanů.

Beztělný hlas, za kterým podle Ellerta stojí ID, se znovu ohlásí, vysvětlí trojici, že je už dál nemůže doprovázet, a dá jim úkol, aby našli »Chronologickou tabulku z Amringharu«14). Teprve až jí najdou, budou moci získat zpět své zvláštní schopnosti, kterých se od nynějška musí zříct.

Zatímco se Barkon rozhodne zůstat na stanici svého národa, vydá se Ellert a Testare ke kosmodromu, aby planetu, které starý zvěd dal jméno Kembayan (Vzpomínka) a která se nachází v centru jedné kulovité hvězdokupy, opustili15).