Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 407
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 407
Název:Nový prvek
(Das neue Element)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1969
Vydáno v češtině:přeloženo (Tyric)
Čas děje: 3432
Pekelná planeta se stává místem srazu – setkají se lidé a bytosti z antihmoty
Hlavní postavy románu:

Derbolav de Grazia – Patriarcha jednoho rodu Prospektorů.

Juan Mellone - Grazia – Derbolavův bratranec a zástupce.

Pray Butseh – Stařec, který udělá neuvěřitelný objev.

Cerf Sidor, Aki Komura a Erlenmar – Posádka lodi ROSSA OBERA.

Perry Rhodan – Velký administrátor vystupuje inkognito.

Atlan – Lord admirál a šéf USO.

Derbolav de Grazia, patriarcha jednoho z prospektorských rodů, letí se svou lodí ROSSOU OBEROU nedaleko Obsunthysu, planety náležející k Impériu Dabrifa. Zde nalezne vrak jiné lodi Prospektorů. Umírající starý Prospektor Pray Butseh, který kdysi Derbolavu de Graziovi zachránil život, informuje patriarchu o planetě Maverick. Zde se vyskytuje ruda neznámého prvku ynkelonia, jehož slitina s terkonitem má třicetinásobnou pevnost oproti čisté terkonitové oceli.

Dne 18. května 3432 dosáhne ROSSA OBERA Mavericku, jediné planety oranžového slunce Paš v mocenské sféře Bluesanů. S ultragravitačními kluzáky, které již dne 1. května ukradli z tajného skladu Solárního loďstva na pouštním světě Angerook, druhé planetě soustavy Syl - Pato, vniknou Prospektoři do extrémně husté atmosféry vodíko - amoniako - metanového obra a setkají se tam Accalaurii. Antihmotové bytosti mají kulatý trup s dvěma běžnými a jednou zakrnělou podpěrnou nohou. Obě ruce jsou dlouhé, zakončené dlaněmi s pěti prsty. Na hladkém povrchu výsuvné, půlkulovité hlavy, která je pevně vrostlá do trupu, mají čtyři do čtverce uspořádaná očka, dva svislé sluchové výrůstky a řečovou membránu. De Grazia pochopí, že se Accalauriové intenzivně zajímají o ynkelonium. Tento materiál se hodí pro výrobu vrstev chránících před kontaktem s antihmotou, neboť v accalaurijském vesmíru k němu neexistuje žádný odpovídající antiprvek a tudíž se při kontaktu s antihmotou nemůže změnit v energii.

Když se dne 23. května v soustavě Paš objeví Perry Rhodan s Atlanem, které sem nalákala vysoká koncentrace accalaurijských lodí, cizinci se před INTERSOLAREM a IMPERÁTOREM dají na ústup. De Grazia prodá Rhodanovi, vydávajícímu se za knížete Panotrela, zmocněnce císaře Svobodných obchodníků Ansona Argyrise, práva na Maverick jako náhradu za na Angerooku zcizenou výstroj. Navíc získá procenta z výnosu z budoucí těžby a zpracování ynkelonia.