Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 408
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 408
Název:Zkáza mutantů
(Amoklauf der Mutanten)
Autor:William Voltz
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1969
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2909 / 3432
Přicházejí dny šílenství – z nejlepších lidí impéria se stávají vrazi
Hlavní postavy románu:

Atlan – Lord admirál vzpomíná na osudový rok lidstva.

Perry Rhodan – Zakladatel a Velký administrátor Solárního impéria.

John Marshall – Šéf Sboru mutantů.

Profesor Ern Kottena – Vedoucí parakliniky na Saturnově měsíci Mimasu.

Tako Kakuta, André Noir, Wuriu Sengu, Son Okura, Kitaj Išibaši, Tama Jokida, Ralf Marten a Betty Toufryová – Mutanti zavraždění za Druhé Genesis.

Nos Vigeland – Ze specialisty USO se stává zrádce.

Je začátek června roku 3432. Supermutant Ribald Corello, který během týdne přepadl již tři další světy, ovládne svými parasugestivními silami kolonisty Rossovy koalice na planetě Vinzsa v soustavě Al-Tontu a donutí je, aby zdemolovali své kosmické lodi a většinu technického vybavení kolonie. Mutantovi lidé pak uloupí zbylé zásoby. Pohled na zpustošenou koloniální planetu aktivuje Atlanův extramozek a Arkonidan začne vyprávět o nejhorších letech novodobých pozemských dějin: O časech Druhé Genesis.

V roce 2907 došlo u teleportéra Tako Kakuty, hypna Andrého Noira, špeha Wuria Senga, frekvenčního zaměřovače Son Okury, sugestora Kitaje Išibašiho, telekineta Tama Yokidy, teleoptika Ralfa Martena a telepatky a telekinetky Betty Toufryové, kteří za své paradary vděčili genetickému poškození rodičů, zasažených zářením atomových bomb z Hirošimy a Nagasaki, k abnormálnímu růstu mozků. Propukla takzvaná krize První Genesis. V jejím průběhu bylo zaznamenáno výrazné zesílení schopností nemocných mutantů. Zhoubný proces byl nakonec zastaven na Saturnově měsíci Mimasu, a to díky speciálním léčebným postupům paramechanika profesora dr. Erna Kotteny.

Začátkem března roku 2909 začíná krize Druhá Genesis. Psionické síly osmi mutantů, kteří se stále víc odcizují myšlení ostatních Pozemšťanů, začnou opět narůstat. Dne 4. března je John Marshall svědkem toho, jak parablok jeho nemocných druhů stvoří oblak psionické hmoty. Krátce nato se nemocní na telepata vrhnou, uloupí mu buněčný aktivátor a nakonec ho nemilosrdně zavraždí. Aktivátor dá Kitaj Išibaši své manželce, k ošetřovatelskému personálu náležející antijské dívce Gevoreny Tatstun, která ho má později předat jejich nenarozenému dítěti. Tako Kakuta sabotuje transmiter, v němž se těsně před explozí zhmotní šéf Solární rozvědky a zavraždí tak Allana D. Mercanta. Zárovně přistane na Mimasu lehký křižník RODENSTAAD. Na jeho palubě cestuje pod záminkou, že chce odvést Kitaje Išibašiho, zrádný ertrusanský specialista USO – major Nos Vigeland. Ve skutečnosti má však jiný plán: Potřebuje získat tři buněčné aktivátory, jeden pro sebe a další dva pro Tersera Frascatiho a Runeme Shiltera, vládce Carsualského spolku. Pokud by uspěl, stal by se spoluvládcem Ertrusu. Nemocní mutanti zdemolují četné mimasské kliniky a tím způsobí smrt mnoha pacientů. Jelikož se Vigelandovi při jeho dřívějším pobytu na Saturnově měsíci podařilo získat důvěru mutantů, odcestují dobrovolně na palubě RODENSTAADU. Posádka strážního křižníku je podmaněna sugestivními impulzy. Vigelandovi, jehož mozek je myšlenkově stabilizován, se podaří vpravit do těl mutantů proměnnou, anorganickou jedovatou látku. Po vyslání určitého sledu modulovaných pulsů se látka změní v smrtelný toxin. Perry Rhodan pronásleduje zrádce s CRESTEM XII. Vyšle na RODENSTAAD parasprintery Rakala a Tronara Woolvery, kteří však padnou za oběť schopnostem osmi mutantů a jsou zabiti. Křižník unikne, a Gevoreny Tatstun opustí Sluneční soustavu na jachtě zavražděného dr. Kotteny.

Mercantův zástupce, empat Galbraith Deighton, je jmenován novým šéfem Solární rozvědky. Dne 8. března přiletí k Zemi sto dvacet pět let stará kosmotoxikololožka Tipa Riordanová, která se o dva týdny dříve oddělila ze skupiny známě jako Vědci a založila organizaci Vesmírných pirátů, a nabídne Rhodanovi, že ho dovede k místu, kde se ukrývají nezvěstní mutanti. Jako protislužbu žádá jeden z buněčných aktivátorů. Rhodan sice nechce věřit, že jsou jeho přátelé odsouzeni k smrti, ale přesto souhlasí a druhého dne odstartuje s CRESTEM XII do systému žlutého slunce Mynitso, náležejícího k nově založené Říši Dabrifa. Soustavu však chrání tři tisíce lodí Dabrifanů. Ctižádostivý Dabrifa, který ovládl systém Normon a stal se samozvaným vládcem třiceti dalších soustav, touží po buněčném aktivátoru a proto uzavře dohodu s Vigelandem. CREST vyklouzne z lineárního prostoru přímo u druhé planety Mynitsa, Ragulotu. Rhodan, Atlan, Ras Čubaj, Fellmer Lloyd, Ivan Ivanovič Gorašin a Gucky přistanou s malým oddílem na povrchu, ale jejich pokud, nalézt nemocné s pomocí psionické antény, nemá úspěch. Osm mutantů se spojí do mocného mentálního bloku a svými nesmírnými schopnostmi vyvolají na Ragulotu vlnu šílenství. Nad Ragulotem se vynoří dva tisíce lodí Solárního maršála Juliana Tifflora. Část plavidel dosedne na povrchu Ragulotu, avšak jejich posádky jsou ovládnuty sugescí nemocných mutantů. Nos Vigeland, plánují přetažení čtyř mutantů na stranu Carsualského spolku a Dabrify, musí nakonec aktivovat svůj toxin. Osm členů Sboru mutantů umírá a Vigeland se zmocní čtyř buněčných aktivátorů. Později tři z nich předá Dabrifovi, Shilterovi, Frascatimu. Vigeland se tím stane vůdcem Triumvirátu, vlády Carsualu. Dva ze čtyř zachráněných aktivátorů obdrží Tipa Riordanová a Galbraith Deighton.

Mrtvoly osmi mutantů jsou z CRESTU odevzdány vesmíru.

Když skončí se svým vyprávěním, vysvětlí Atlan, že události na Vinzse připomínají dění na Ragulotu. Z toho usuzuje, že je Ribald Corello synem Kitaje Išibašiho a Gevoreny Tatstun.