Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy (důležité) > Dabrifa, Shalmon Kirte
hledat
Charakter:
Velice inteligentní, avšak ješitný.
Popis:
Urostlý, tmavovlasý

Shalmon Kirte Dabrifa byl diktátor Impéria Dabrifa. Byl urostlý a tmavovlasý. Byl vysoce inteligentní, vychytralý a dovedný, avšak současně ješitný. Lidé ho charakterizovali jako oduševnělého zábavného muže s vybranými způsoby, který se vyznal v mnoha oblastech vědy. Navenek vystupoval s hřejivou upřímností otcovského státníka.

S podřízenými a spojenci mluvil ostrým tónem bez stopy přívětivosti. Uměl se dokonale ovládat. Odpůrce nechával bez milosti odstranit svým Dabrifovým likvidačním komandem (DaLKo).

Nechal také stvořit svého robotického dvojníka, a to z dobrého důvodu, neboť čelil častým pokusům o atentát. Diktátorovo sídlo vlády, Sluneční palác, bylo roku 3430 jedním z nejlépe střežených míst v Mléčné dráze.

Navenek vládl Dabrifa směsicí osvíceného absolutismu a mírné diktatury. Sídlem vládce byl Wooganův palác v Dabrifale. Obvykle byl diktátor oslovován tituly Vaše moudrosti, nebo Vaše milostivá shovívavosti.

Během krize Genesis v roce 2909 se spojil s Triumvirátem Carsualského svazu a získal jeden z buněčných aktivátorů, které ukořistil Nos Vigeland od zavražděných mutantů. Tím se stal Nesmrtelným. Do roku 2913 anektoval 614 slunečních systémů a vytvořil tak své Impérium.

V roce 3430 byl hnací sílou Protipozemské koalice a vrchním velitelem loďstva, která chtělo dobýt Sluneční soustavu.

Roku 3434 chtěl Shalmon s dalšími spojenci využít směrovaný likvidátor časových polí, aby zničil pozemské ASP. V tu dobu však došlo k Revoluci tolerance. Imperátor zemřel na palubě své vlajkové lodi DOMALO. Byl zabit impulzním paprskem svého osobního strážního robota, přeprogramovaného přívržencem odporového hnutí.

Jeho buněčný aktivátor získal Gucky, který ho s dodatečným schválením Perry Rhodana předal Ovaronovi.