Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Carsualský spolek
hledat

Carsualský spolek

Carsualský svaz byl zpočátku organizován generálem Threndorem Carsualem seniorem jako obranné seskupení proti agresím Dolanů. Spolek nakonec přetrval až do poloviny 35. století. Politickým centrem byl Mosthan/Ertrus.

V pozdějších letech byl však spolek znám jako hvězdná říše Ertrusanů pod vládou Triumvirátu tří nositelů buněčných aktivátorů (Nos Vigeland, Runeme Shilter a Terser Frascati).

Po ničivém vojenském tažení Ulebů získala většina pozemských kolonií v 30tých letech 25. století vojenskou a hospodářskou nezávislost. To vedlo ke snahám o odtržení od Solárního impéria (dne 14. října 2437 se od Solární říše odštěpilo 410 slunečních soustav). Tyto okolnosti podporovaly vojenskou/centralistickou mocenskou strukturu a tím autoritativní způsob vlády.

Historie:

2436:

Ertrusanský koloniální svět Mosthan, vzdálený 20 světelných let od soustavy Kreit, je těžce zpustošen při útoku Dolanů. Vláda Mosthanu je zcela vyvražděna. Generál Threndor Carsual senior využije vyhlášení stavu ohrožení a převezme moc v soustavě. Katastrofální nedostatek jídla řeší přepadáním kosmických lodí.

2437:

Dne 14. října 2437 se 410 slunečních soustav odštěpí od Solárního impéria. Mezi nimi odpadne i ertrusanský koloniální svět Mosthan pod vládou jako osvoboditele oslavovaného Threndora Carsuala seniora. Tento muž panuje v podstatě diktátorsky, přičemž využívá permanentně vyhlášeného stavu ohrožení. S třinácti dalšími světy, rovněž přepadenými Dolany, vytvoří malou koalici. Jeho pokus zlákat do tohoto spolku i Ertrus ztroskotá na demokraticky zvolené vládě Ertrusu, nadále loajální k Solární říši.

2467:

V roce 2467 14 světů oficiálně vytvoří samostatnou malou říši s názvem Carsualský spolek.

2498:

Generál Threndor Carsual senior ovládá (podporován vojskem) Carsual až do roku 2498, kdy je zabit při atentátu. Přestože byly škody napáchané Dolany dávno odstraněny, nikdy nebyly vypsány demokratické volby. První Carsualský svaz se po smrti diktátora rozpadl, a Carsualský strana se s volebním výsledkem 3% propadla do nedůležitosti.

2580:

Syn Carsuala seniora, roku 2433 narozený Threndor Carsual junior, se po (údajné?) roztržce se svým otcem odstěhuje na Ertrus. V roce 2580 udělá kariéru jako šéf generálního štábu loďstva z Ertrusu.

2630:

Po roce 2630 dojde ke zvýšená politického napětí mezi Ertrusem a Zemí. Především ertrusanské kolonie odmítají pozemský vliv.

2645:

V roce 2645 získá Carsualská strana pod kandidátem Threndorem Carsualem juniorem 23,7 % hlasů a vstoupí do koalice s doposud samostatně vládnoucí Ertrusskou ligou. Threndor Carsual ml. Se stane ministrem obrany.

2651:

Roku 2651 dojde k puči, a Threndor Carsual ml. se stane prvním panujícím Gulortem z Ertrusu. Výkonnou moc drží ve svých rukou Triumvirát rezortních administrátorů. Podporován ertrusanskou flotilou anektuje blízké systémy a vyhlásí nový Carsualský svaz. V roce 2651 zahrnuje nový Carsualský svaz již 35 slunečních soustav.

2784:

Agrese Plostasů proti planetě Shostomante v roce 2784 je pravděpodobně objednána Carsualským svazem. SolAb spolu s Guckym a svazy USO žoldnéře Plosty zažene.

2841:

Threndor Carsual ml. zůstává 190 let v úřadu jako první vládnoucí Gulort z Ertrusu, až ho v červnu 2841 porazí revolucionáři z hnutí odporu. Vůdcem opozice je Nos Vigeland. Společně s Runeme Shilterem a Terserem Frascatim zdánlivě řídí hnutí. Ve skutečnosti je mužem v pozadí Alphagont (velitel planetární obrany) Hoeht Yaica, hypnosugestor.

Když je v roce 2841 zmanipulován NATHAN, vedou stopy přes Sigu do Ertrus. USO se spojí s revolucionáři a přivedou Gulorta k pádu.

Threndor Carsual ml. spáchá sebevraždu. Když Sinclair Marout Kennon usmrtí Alphagonta, je zrušen úřad Gulorta, a oficiální vůdci revoluce Vigeland, Shilter a Frascati převezme moc jako nový Triumvirát (Atlan 65, Atlan 66).

2842:

Vigeland je sice ctižádostivý, avšak je loajální Solární říši. Nesouhlasí se způsobem vlády v Carsualu a proto roku 2842 odejde z jeho vlády a po dlouhých a obtížných zkouškách nastoupí u USO. Slíbené volby na Ertrusu nejsou vyspány. Runeme Shilter a Terser Frascati zůstanou nadále u moci.

2907:

Vyhlídka na nesmrtelnost přivede Vigelanda na scestí. V roce 2907 během pobytu na Mimasu vyvine plán, který má za cíl unést nemocné mutanty a zcizit jejich buněčné aktivátory. Zajistí si pomoc svých starých přátel Shiltera, Frascatiho a také imperátora Dabrify.

2909:

Nos Vigeland během krize Druhé Genesis v roce 2909 otráví nemocné mutanty a získá čtyři buněčné aktivátory pro sebe, své dva kolegy a spřáteleného diktátora Dabrifu (PR 408).

Vigeland si díky tomuto úspěchu znovu zajistí své místo ve vládnoucím Triumvirátu Carsualského spolku. Pod vládou Triumvirátu Nesmrtelných se Carsualský svaz nadále rozšiřuje, v roce 3430 již obsahuje 919 osídlených světů.

3430:

V 35. století vytvoří Carsualský svaz, Středogalaktická unie a Impérium Dabrifa Protipozemskou koalici proti Solární říši. Útok Protipozemské koalice na Solární systém vede roku 3430 k vyhlášení případu Laurin. Sluneční soustava se schová v antitemporálním slapovém poli pět minut v budoucnosti (PR 400).

Konec Carsualského spolku přijde s příchodem Koncilu sedmi. Svaz se rozpadne vzhledem k larské převaze bez větších vojenských střetnutí s tím Koncilem. Členové Triumvirátu zmizí.

Nositelé buněčného aktivátoru přijdou o život v roce 3583, když se Larové pokoušejí zničit pozemské nositele aktivátorů. Larové zajmou Runeme Shiltera, aby experimentovali s jeho buněčným aktivátorem. Zajatec zemře na explozivní dělení buněk, když mu Larové odeberou aktivátor buněk.

Terser Frascati zemře na útěku. Nos Vigeland vezme jeho aktivátor a později ho předá Jennifer Thyronové. On sám zemře při výbuchu BA v poli destrukce genetického kódu.