Krize Genesis

Krize Genesis představují jednu z největších katastrof v dějinách moderního lidstva. Solární impérium nejenže ztratilo své nejcennější mutanty a šéfa rozvědky, ale současně se jeho momentálně nejzarytější protivníci zmocnili buněčných aktivátorů a tím získali relativní nesmrtelnost. V krizích Genesis také vyvrcholil proces, při němž se po válce s Uleby a Dolany od říše odtrhlo mnoho pozemských kolonií. Smrt mutantů pak umožnila Panitherské povstání se všemi jeho důsledky.

První Genesis:

Roku 2907 onemocněla část Sboru mutantů neznámou nemocí. Později se tomuto období začalo říkat První Genesis.

Nemoc postihla všechny mutanty, jejichž geny byly poškozeny radioaktivitou, uvolněnou dne 06. srpna 1945 atomovou bombu, detonující nad Hirošimou.

Jmenovitě se postižení týkalo těchto osob :

* Betty Toufryová

* Tako Kakuta

* André Noir

* Wuriu Sengu

* Son Okura

* Kitaj Išibaši

* Tama Jokida

* Ralf Marten

Nemoc se projevila schizofrenií, psychickou labilitou a růstem parapsychických schopností mutantů. Posléze se dostavilo bujení mozkové hmoty nemocných.

Bezprostřední příčinu onemocnění se nikdy nepodařilo nalézt. Pravděpodobně šlo o genetickou anomálii.

Podávané léky účinně tlumily symptomy až na duševní labilitu, ale na doporučení lékařů byli nemocní izolováni na paraklinice na měsíci Mimasu, kde mohli být neustále pod dohledem. Další nasazení ve Sboru mutantů bylo pro jistotu odkládáno.

Roku 2909 vyvrcholila nemoc během Druhé Genesis.

Druhá Genesis:

Dne 4. března 2909 se stav nemocných mutantů prudce zhoršil. Došlo k vyvrcholení krize Druhé Genesis.

Léky, které tlumily příznaky nemoci, ztratily účinek. Mutanti začali být paranoidní a nakonec zcela zešíleli. Jejich parapsychické schopnosti se neuvěřitelně posílily. Když ztratili kontrolu nad svou agresivitou, útočili mutanti na všechny a všechno kolem sebe.

Nakonec byli otráveni (jedem v jídle) a později usmrceni zrádcem Nosem Vigelandem. Vigeland chtěl ukořistit buněčné aktivátory osmi nemocných (jejich další osud – viz Staromutanti).

Během krize zemřeli kromě pacientů klinik na Mimasu i tito:

* Allan D. Mercant

* John Marshall

* Rakal Woolver

* Tronar Woolver

* Profesor. Ern Kottena

Medokliniky a další zařízení Mimasu bylo těžce zpustošeno.

Nos Vigeland získal čtyři buněčné aktivátory, a sice to pro sebe a tyto své pomahače:

* Shalmon Kirte Dabrifa

* Runeme Shilter

* Terser Frascati

Aktuální data:
22.1.2022
1565 před NGL
3. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459601.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál