Impérium Dabrifa

Patří mezi tři velké hvězdné říše, vzešlé ze samostatných kolonií, které se mezi lety 2437 a 3430 odštěpily ze Solárního impéria (další dvě jsou Carsual a SGU). Jeho zakladatelem je nositel buněčného aktivátoru Shalmon Kirte Dabrifa, oficiálně Imperátor Dabrifa. Imperátor disponuje absolutní mocí nad říší. Občan užívá dalekosáhlých osobních svobod, avšak žádným způsobem nerozhoduje o politice Impéria. Političtí odpůrci jsou očerněni, zatčeni nebo dokonce fyzicky likvidováni.

K Impériu Dabrifa bylo během staletí jeho existence násilně připojeno celkem 614 nezávislých slunečních soustav, které získaly status dabrifanské kolonie. Centrálním systémem Impéria je sluneční soustava Normon (8 planet, hlavní svět Nosmo, hlavní město Dabrifala, vzdálenost od Sluneční soustavy 14 772 světelných let). V roce 3434 je Dabrifa poražen Toleranční revolucí a při této vzpouře najde smrt. Říše je přejmenována na Galaktickou federaci Normon a v budoucnu je spravována demokraticky. Kolonie získaly zpět svou autonomii.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!