Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Impérium Dabrifa
hledat

Patří mezi tři velké hvězdné říše, vzešlé ze samostatných kolonií, které se mezi lety 2437 a 3430 odštěpily ze Solárního impéria (další dvě jsou Carsual a SGU). Jeho zakladatelem je nositel buněčného aktivátoru Shalmon Kirte Dabrifa, oficiálně Imperátor Dabrifa. Imperátor disponuje absolutní mocí nad říší. Občan užívá dalekosáhlých osobních svobod, avšak žádným způsobem nerozhoduje o politice Impéria. Političtí odpůrci jsou očerněni, zatčeni nebo dokonce fyzicky likvidováni.

K Impériu Dabrifa bylo během staletí jeho existence násilně připojeno celkem 614 nezávislých slunečních soustav, které získaly status dabrifanské kolonie. Centrálním systémem Impéria je sluneční soustava Normon (8 planet, hlavní svět Nosmo, hlavní město Dabrifala, vzdálenost od Sluneční soustavy 14 772 světelných let). V roce 3434 je Dabrifa poražen Toleranční revolucí a při této vzpouře najde smrt. Říše je přejmenována na Galaktickou federaci Normon a v budoucnu je spravována demokraticky. Kolonie získaly zpět svou autonomii.