Rossova koalice

Rossova koalice byla jednou z řady státních útvarů, které se vyvinuli po válce s Dolany z odpadlých kolonií Solárního impéria. Kolem roku 3430 se Rossova koalici skládala ze 311 nezávislých slunečních soustav. Díky soběstačnosti planet koalice byl umožněn efektivní kosmický obchod. V případě vnější hrozby se celé loďstvo tohoto státního celku spojilo pod jednotné velení.
Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál