Rossova koalice

z Databáze Multiversa
Rossova koalice byla jednou z řady státních útvarů, které se vyvinuli po válce s Dolany z odpadlých kolonií Solárního impéria. Kolem roku 3430 se Rossova koalici skládala ze 311 nezávislých slunečních soustav. Díky soběstačnosti planet koalice byl umožněn efektivní kosmický obchod. V případě vnější hrozby se celé loďstvo tohoto státního celku spojilo pod jednotné velení.