Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Regenti energie
hledat

Regenti energie, Magady zvaní Vyšší vládci, jsou vysoce postavená mocnost, která kdysi vedla Říši Magadon a je činná v hvězdokupě Demetria i v roce 2166. Jejich jméno - Regenti energie - se vztahuje k jejich schopnosti, živit se duší jiných bytostí.

Vzhled

Regenti pocházejí z národa Magadonů. Všichni známí Regenti mají těžký tělní pancíř a nosí čelenku. V krvi Regentů se vyskytují různé chemikálie, jakož i nanopřístroje, které se mimo jiné starají o to, aby tělo explodovalo, když vychladne pod 32 stupnů Celsia. Zpravidla nosí čelenku, tak zvaný Reegon, která je vyrobena z Jasného krystalu. Prostřednictvím nich dokážou Regenti ovládat psionické síly akumulované v Jasném krystalu.

Cíle Regentů

Primárním cílem útoku Regentů jsou Arkonidané, které Regenti od porážky Velkým impériem nenávidí. Protože Arkonidany kvůli jejich technické nevýhodě nemohou přímo napadnout, pokusí se nejdříve zlomit moc Terranců, neboť je jim jasné, že s koncem Solárního impéria se zhroutí i Spojené impérium. K tomuto účelu má být nejdříve odstraněn Perry Rhodan.

Organizační struktura

Mezi Regenty neexistuje v podstatě žádná hierarchie, definují se pouze svou oblastí kompetencí.

  • Prim-Regent - pravděpodobně vůdce Regentů
  • Menta-Regent
  • Perpet-Regent
  • Rekon-Regent

Lok-Arauzin vypověděl, že on a jeho kolegové se Regenty energie stali po přísném výběrovém řízení.

Známí Regenti

Z hlubokého spánku se probudilo deset Regentů: jeden Prim-Regent, dva Perpet, tři Rekon a čtyři Menta-Regenti.

Technologie

Technologie Regentů se zdá být extrémně vysoce vyvinutá. Přinejmenším část jejich technologie je založena na cerebrálních krystalech. Nedá se přirovnat k žádnému Perrymu Rhodanovi známému národu.

Disponují velice silnými ochrannými štíty a působivými androidy a robotskými technologiemi.

Vojsko

Regenti ve své službě používají různé typy robotů.

Kromě toho disponovali v minulosti také otroky jako vojáky.

Známí otročtí vojáci:

Vesmírná flotila

V této době již toho není mnoho známo o bývalé vesmírné flotile Regentů energie.

Zařízení

Historie

Po Archaické periodě

Asi kolem roku 15‘000 před Kristem ve stoletích po Archaické periodě, ovládali Regenti energie Říši Magadon a nacházeli se právě ve válce s Arkonidany. Po porážce Regentů a zničení planety Magadon se deset Vyšších vládců stáhlo na Magadonu a odebrali se ve velké podmořské stanici do kryostáze. Spánková fáze byla naplánována na 20‘000 let.

Poznámka: V Perry Rhodan - Action 4 se hovoří o »13‘000leté fázi hlubokého spánku«, což odpovídá asi 11‘000 před Kristem. Období 15‘000 před Kristem však více pasuje do Archaické periody.

V neznámé době vybudovali Regenti na planetě Trafalgar několik ukrytých, částečně automatických pozemních pevností. Jakou mají tato zařízení souvislost s tisíc let starými městy, která jsou na Trafalgaru, není dosud známo. Pravděpodobně tato zařízení ale existovala již v době, než se Regenti odebrali do kryostáze.

2166

Prim-Regent Lok-Arauzin byl však již vzbuzen, když Terranci začali kolonizovat planetu. Probudil ostatní Regenty z hlubokého spánku a začal plánovat pád Spojeného impéria. Za tímto účelem byl do Trafalgar City jako špión poslán Perpet-Regent (nejednalo se o Sin-Toraghu). Měl Lok-Arauzina informovat o tom, že Arkonidané a jejich říše nemají již tak pevné základy.

Lok-Arauzin rozkázal atentát na Perryho Rhodana, který měl být spáchán v březnu 2166 během Mezihvězdného obchodního veletrhu. Tento atentát byl proveden čtyřmi Šalebníky, avšak ztroskotal.

Když Perry Rhodan s JUNO a komandem Galaktické rozvědky chce přistát na Trafalgaru a vyšetřit pozadí atentátu, začne několik pevností ostřelovat JUNO a vyšle Strážce a Plenitele, aby vetřelce eliminovali. V této souvislosti bude napadeno i Trafalgar City. Rhodanovi se s pomocí Tako Kakuty podařílo vniknout do pevností a zničit je přetížením impulzních děl pevností.

O několik dnů později dojde k dalším útokům, přičemž budou použity transmitery, které vedou přímo do jeskyní pod Trafalgar City. Regenti mají v úmyslu polapit HVĚZDNÝ PRACH. Tomu však Perry Rhodan a jeho lidé zabrání. Během velkého útoku na Trafalgar City přijde o život Menta-Regent Tal-Abolan. Jeho mrtvola byla ukryta, explodovala však a vzala sebou i doktora Geidreho.

Mezitím, co Lok-Arauzin čeká na zprávu špióna v Trafalgar City a na ohlášení AURATIA, napadnou Terranci hlubokomořskou základnu Regentů a dobijí ji. Lok-Arauzin ji proto sám chce zničit a stáhne se s přeživšími Regenty transmiterem na jinou planetu v hvězdokupě Demetria.

Sin-Toraghu prováděl na Sepzimu experimenty na Grallech.