Perry Rhodan Action 8 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Action, svazek 8
Název:Hvězdná smrt
(Sternentod)
Autor:Achim Mehnert
Vydáno poprvé:11. července 2008
Vydáno v češtině: -
Čas děje: březen 2166
Na cestě do posvátného světa - boj o plovoucí chrám
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Velký administrátor se postaví Regentům energie.

Noarto - Aras vykoná závažné rozhodnutí.

Gucky - Myšob na cizím světě najde nové spojence.

Tako Kakuta - Mutant bude svědkem hrozného činu.

Lok-Aurazin - Prim-Regent má svůj cíl nadosah.

Perry Rhodan a jeho společníci se vrací do medocentra Arase Noarta. Ani zde ale nenaleznou chvíli klidu, neboť Noarto-Mantara bude napadena asasíny Kulara Goma, zločince z Pessimy. Podaří se jim sice ubránit, ale z kliniky zbude jen suť a popel. Gucky dodatečně zjistí, že Gom Grally Sin-Toraghuovi odvezl za velké peníze. Výnosný obchod mu byl překažen, a proto se pomstil alespoň na Noartově medocentru. I proto se planetární úřady snaží, aby Velký administrátor co nejdříve odletěl ze Sepzimu. On chce ale pokračovat v hledání Regentů energie. Mezitím má tým Curtize Newtona za úkol prozkoumat líheň Vyšších vládců.

O něco později se objeví dva Grallové U-Kare-Xeroon a E-Turga-Praktal. Zjistili totiž, že souřadnice planety Magadon jsou identické s posvátným místem jejich národa. Přitom se jedná o měsíc Lamar-Grall, který obíhá kolem osmé planety soustavy Gerim-Yotoh (vlastním jménem Toryma). Na druhou stranu je ale soustava Gerim-Yotoh totožná se soustavou Norak'Tar a její šestá planeta se jmenuje Falkan, sídlo stejnojmenného arkonidského knížectví. V každém případě se na Lamar-Grall mohou dostat pouze s putovní lodí, aby se vyhnuli případným problémům.

Na putovní loď nastoupí Rhodan, Noarto, Gucky, Tako Kakuta, Wuriu Sengu a doktorka Jiang Zhou. Z paluby lodi je Velký administrátor neustále ve spojení s Administrátorkou Cosmai Ceterou prostřednictvím hypervysílačky. Jsou vysláni z Trafalgaru na diplomatickou misi na Falkan, aby byly Arkonidanům nějakým způsobem vysvětleny Rhodanovy aktivity na jejich území. Poté přistane putovní loď na Shabulanu, dalšímu z měsíců Torymy. Odtud pravidelně odlétají dopravní raketoplány k 17 plovoucím chrámům na Lamar-Grallu. Ostatně jsou zde Terrancům a Arasovi k dispozici i dva Grallové I-Conooro-Teska a A-Kamanse-Fertal.

V raketoplánu se seznamují s fascinující technikou Grallů. Je totiž možné, aby své kosmické lodě při podsvětelných letech řídili pouhými myšlenkami. Nositel buněčného aktivátoru je tím fascinován a sní o terranských pilotech, kteří by mentálně sami mohli ovládat velké křižníky při nadsvětelených letech.

Výraz plovoucí chrám se nevztahuje pouze na moře, která se již na Lamar-Grallu dávno nenacházejí. Dnes se chrámy vznáší na kilometr měřících, kosočtvercových platformách v atmosféře. Nesou jména jako Doupě povstání, Přístav moudrosti, Zábradlí víry nebo Vítr změn. Cílem je ale Hnízdo vědomí, kde sídlí i nejvyšší kněz P-Mala-Ladai.

Kněz se nijak netají tím, že přítomnost cizinců považuje za rouhání. A že by zde Regenti měli mít svou pevnost, se už vůbec neslučuje s náboženskou představou o světě Grallů. Ta říká:

O-Mare-Teska byl počátek. S ním vše začalo. S ním začal život a budoucnost. O-Mare-Teska přišel, vykonal, co musel vykonat, a opět odešel. Od té chvíle bylo vše dobré.

Mezitím Prim-Regent Lok-Aurazin a ostatních šest přítomných Regentů pracuje s obří pozitronikou MAKARANT. V ní jsou uložena data za posledních 13‘000 let, a proto by se zde měla nacházet i pozice křižníku AURATIA. Neboť jedině díky bývalé vlajkové lodi Regentů může být aktivována robotská garda z Magadonu. Problém je, že je k dispozici pouze 40 procent zdrojů MAKARANTU. Ostatně AURATIA měla být kdysi ukryta do bezpečí nejvyšším otrockým vojákem O-Mare-Teskou. Práce Regentů je tedy prozatím neúspěšná a Perpet-Regent na Trafalgaru se již nějaký čas nehlásí.

Gucky nečekaně naváže myšlenkový kontakt. Přichází od Tousaama z Třiceti, který poté Myšobovi prozradí, že na Lamar-Grallu žije v utajení několik kmenů Magadů. Jejich existence je nyní v ohrožení, protože se objevili Magadoni, kteří Magady unášejí a požírají jejich duše. Ilt slibuje Tousaamovi pomoc a teleportuje k němu nejdříve jen s Rhodanem. Jeho kmen žije ve vyhaslém vulkánu.

Se zděšením se Lok-Aurazin dozvídá od Lom-Yrtonika, který se právě vrací z lovu na Magady, že Terranec Perry Rhodan stále ještě žije a právě se nachází na Magadonu. Neprodleně vysílá vojsko, které je vedeno oběma Rekon-Regenty Lom-Yrtonikem a Ruh-Hormišalem. Rhodan - a s ním i jeho mutanti - už musí konečně zemřít.

Magadu na Lamar-Grallu se vyvinuli trochu jinak, než jejich příbuzní v hvězdokupě Demetria. Vědí také o tom, že měsíc je totožný s Magadonem a byl Grally obydlen již před 10‘000 lety. Stalo se tak při dohodě s Arkonidany z Falkanu, protože měsíc byl již dříve znám jako posvátné místo Grallů. Po tomto vyprávění se Gucky z Kakutových myšlenek dozvídá, že byli u jednoho z chrámů napadeni.

Ilt a Rhodan se ihned vrací k nim a ocitnou se přímo uprostřed bitvy. Útočníky jsou dva Regenti a jen několik robotů nebo androidů. Nebezpečí vychází především z Ruh-Hormišala a Lom-Yrtonika, kteří mocně útočí svými psionickými silami. Stále ještě na sebe samotné pohlíží jako na božské bytosti a všechny ostatní považují za podřadné. V boji ztrácí Ruh-Hormišal svou čelenku, zvanou Reegon, a Rhodanovi se pak podaří nechat vybuchnout jasné křišťály, kterými je vykládána. A tak končí i život tohoto Regenta.

Předtím, než zemře i Lom-Yrtonik, zřítí se plovoucí chrám. Kvůli Regentovi jsou všichni mutanti bezbranní a jako další cíl si vybere Zhou. Bezmocně Kakuta musí přihlížet, jak lékařka, do které se zamiloval, umírá. Teprve poté Noarto triumfálně útočí na Regenta, strhává mu čelenku z hlavy a láme mu vaz.

Když je přerušeno permanentní radiové spojení, ví Lok-Aurazin, že je opět poražen. Poté se ohlásí Menta-Regenti Sel-Parsulin a Orl-Mesnita. Jejich práce na MAKARANTU byla úspěšná, AURATIA je ukryta hluboko v oceánu na Falkanu. Pět Regentů se posilní a teleportuje ke svému cíli.

Několik hodin poté, co zavládl klid, je Rhodan navštíven třemi dalšími Magady. Cítili, že Regenti odešli. Kromě toho vědí, že hrdina Grallů, O-Mare-Teska, doopravdy žil a před 13‘000 lety ukryl na Falkanu loď jménem AURATIA. Díky tomu Perry Rhodan získal nový cíl.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:PRA8« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!