Grallové

z Databáze Multiversa
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská hvězdokupa:Demetria
Domovská planeta:?
Známé obydlené planety:
Sepzim, Lamar-Grall

Grallové jsou inteligentním národem pocházejícím z hvězdokupy Demetria. Vládnou zde tak zvanému Protektorátu Grall a osídlili několik planet.

Vzhled

Vzhled Grallů může být částečně popisován jako humaniodní, mají symetrickou tělesnou stavbu s trupem, rukama a nohama. Na ramenou však nosí dvě hlavy. Pravá hlava je poměrně podobná lidem, je ale vyšší než lidská a zcela holá. Týl přechází do pohyblivých chapadel, oči jsou vyboulené a nemají víčka. Nos je malý a má dýchací otvory. Dolní ret je silnější a na bradě je tkáň nahromaděná ve tvaru dvou golfových míčků. Levá hlava je prakticky asi jen 30 cm dlouhý, velice flexibilní krk, na jehož konci se nachází pouze hrdlo s bílými ostrými zuby. Pravděpodobně slouží výhradně k příjmu potravy.

Grallové mají okrově žlutou, šupinatou kůži a chapadlovité ruce s drápy. Typickým doplňkem je límcovitá, trojúhelníkovitá struktura s technickými nástroji.

Charakteristika a forma společnosti

Kultura Grallů spočívá na čtyřech ctnostech neboli principech: poslušnosti, autoritě, výkonnosti a nezávislosti. Ve styku s jinými bytostmi působí Grallové tvrdě a nepřístupně. Jednají neustále nesmírně přímočaře. Pro Grally je nepřípustné, že by měli sloužit cizím vládcům.

Jejich řečí je grallština.

Známí Grallové

Historie

Grallové jsou národem, který se původně vyvinul ve hvězdokupě Demetria.

O historii Grallů je známo jen to, že za dob vlády Říše Magadon byli utlačováni Regenty energie. Regenti je pravděpodobně zneužívali pro své pokusy, které prováděli v líhni »Vyšších vládců« na Sepzimu. Jednoho dne došlo pod vedením I-Fine-Bušaka k povstání, které však bylo potlačeno. I-Fine-Bušak byl zabit a jeho kůže byla použita k výrobě tak zvaného Pásu útlaku. Tyto události znamenaly pro Grally kolektivní trauma. Líheň poté získala takřka mýtický význam. Dle věštby U-Alino-Šady má jednoho dne nositel Pásu útlaku Grally osvobodit.

O dalším vývoji Grallů po pádu Regentů energie není známo téměř nic. Ve 22. století existuje v Demetrii vedle mocenských uskupení Arkonidanů, Victoriů, Mehandorů a Arasů také Protektorát Grall.

Perry Rhodan se na Grally soustředí poté, co prohlídka zbytků Klamačů Regentů energie ukáže, že ke stvoření těchto umělých bytostí bylo využito DNA Terranců, Arkonidanů, Magadonů a Grallů. Prvně se s tímto národem potkává na svobodném obchodním světě Sepzim, kde žije nespočet Grallů, kteří zde zastávají různé posty. Mimo jiné vedou zajatecký tábor, do něhož zavřou i Rhodana, poté, co ho najdou v poušti.

Po probuzení posledních Regentů energie z kryostáze začne Perpet-Regent Sin-Toraghu znovu pracovat v líhni. Od té doby na Sepzimu opět mizí další a další Grallové, ale nikdo netuší, že je Sin-Toraghu zneužívá pro své hrůzostrašné pokusy a odebírá jim mozky.