Říše Magadon

z Databáze Multiversa

Říše Magadon byla na konci archaické periody dominantní mocností v hvězdokupě Demetria.

Všeobecně

O struktuře a organizaci Říše Magadon je známo jen to, že Magadoni byli jejím hlavním národem, a že byla ovládána Regenty energie. Říše ovládala několik planet, z nichž jsou dosud jmenovitě známy pouze Magadon a Magadona. Regenti si na nich vybudovali opevněné a zbraňové základny a další zařízení.

Vedle vojska složeného z androidů a robotů různých typů byly nejsilnějšími mocenskými prostředky Regentů křižník AURATIA a robotská garda z Magadonu.

Historie

Přibližně v roce 15‘000 před Kristem se Říše Magadon nachází ve válce s Arkonidany. Po porážce Regentů a zničení planety Magadon se deset »Vyšších vládců« stáhlo na Magadonu a ukrylo se ve velké hlubokomořské základně do kryostáze. Spánková fáze byla naplánována na 20‘000 let. Ostatní Magadoni se dále vyvinuli v Magadu. Říše tedy již více neexistovala a převládajícím národem v Demetrii se stali Arkonidané.