Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Trafalgar
hledat
Astronomická data:
Další jména:Magadona
Soustava:Victory
Průměr:?
Gravitace:?
Atmosféra:stejná jako pozemská, dýchatelná
Pořadí od hvězdy:3 (2)
Počet měsíců:1
Obyvatelé planety:
Victoriové, Magadoni, Magadu
Měsíce planety:
Farclas

Trafalgar je třetí planetou slunce Victory v hvězdokupě Demetria. V dobách Říše Magadon (přibližně 15000 před Kristem) byl svět znám pod jménem Magadona.

Poznámka: Planeta byla nazvána podle bitvy o Trafalgar, v níž admirál Horatio Nelson 21. října 1805 přemohl francousko-španělskou flotilu.

Všeobecně

Ačkoliv byla druhá planeta soustavy zničena a stále ještě kolem slunce krouží ve formě pásu asteroidů, je dosud zohledňován původní počet planet. Dva lehké křižníky CALLER a WATCHER sloužili až do jejich zničení v březnu 2166 jako strážní lodě soustavy.

Trafalgar je svět velice podobný Zemi s nejméně dvěma kontinenty - Eliza a Jamy - takže nabízí ty nejlepší podmínky k životu. Jeho jediným průvodce je měsíc Farclas. Roční období se pravidelně střídají a ekosystém je pokládán za neagresivní. Na planetě se nachází mnoho cenného nerostného bohatství.

Trafalgar byl ve 22. století obydlen terranskými kolonisty, kteří si říkají Victoriové. Jedná se o potomky Britů, jež sem vedla především jejich láska k čaji, protože se tato plodina stala hlavním exportním artiklem planety. Trafalgar byl v roce 2166 obydlen jedenácti miliony obyvateli, pět milionů z nich žilo v hlavním městě planety Trafalgar City. Kosmodrom Trafalgar Space Port leží nedaleko města ve vnitrozemí.

Velké části planety byly v této době ještě neprozkoumané. Ve známých oblastech utvářejí obraz krajiny obrovské čajové plantáže. V roce 2166 byla vybudována Nelsonova loděnice, jediná kosmická loděnice v hvězdokupě Demetria. Zde probíhala sériová výroba kosmických lodí až do typu těžký křižník.

Regenti energie ukryli na Trafalgaru několik svých základen, o jejichž existenci Victoriové nic netuší. Pod samotným Trafalgar City se stále ještě nachází pozůstatky tisíciletí starého města. Existují zde také obranné základny s nejméně třemi těžkými děly na severním pólu a další, s roboty řízenými děly, které leží asi 200 kilometrů od Trafalgar City. Zde stojí i pevnost ve formě 500 metrové kupole, jejíž cylindrický podstavec může být vysunut ze země. Kupole byla skryta mezi horami a maskována umělou vrstvou horniny. Lok-Aurazin se zdržoval na stanici, která ležela 200 kilometrů severozápadně od Trafalgar City.

Na Trafalgaru kromě toho v jeskynních systémech žily i kmeny Magadů z Třinácti a z Dvaceti. Vedli zde jednoduchý život v souladu s přírodou.

Kulinářskou specialitou Victoriů je druh kořalky jménem bludička.

O poměrech na planetě ve 14. století NGL neexistují žádné záznamy.

Známá místa a krajiny:

  • Trafalgazonas - řeka poblíž Trafalgar City
  • Trafalgar River - řeka, na jejímž břehu leží Trafalgar City
  • Apakůrský příkop - hlubokomořský příkop

Zařízení Victoriů:

  • Nelsonova loděnice - kosmická loděnice, maximální konstrukční velikost: těžký křižník
  • Trafalgar City - hlavní město planety
  • Square Park - městský park v Trafalgar City
  • Victory MedLab - hlavní klinika v Trafalgar City

Zařízení Regentů energie:

  • Pozemní pevnosti - základny, které mimo jiné zaútočily na JUNO
  • Pevnost Regentů - leží 200 km severozápadně od Trafalgar City v Apakůrském příkopu

Flora a fauna

Na Trafalgaru roste mnoho stromů, z nichž na Terrance velice exoticky působí například capharrský buk.

Na Trafalgaru žijí 15 metrů velké šnečí bytosti, které nosí šroubovitou ulitu. S jako lidé velkými stoličkami ve svém chřtánu prorážejí i v nejhustší vegetaci široké cesty. Jako pěst velká zvířata, která požírají jejich exkremetny, je následují.

K nočním ptákům patří černě opeření gliffové. V noci vylétají také velká hejna hmyzu, kterým kolonisté říkají víly.

V lesích poblíž Trafalgar city žijí ještěrkovití lesní hymmeriové, kteří během nočního spánku vylučují plynové bubliny. Tyto bubliny se v měsíčním světle třpytí, ale pokud prasknou, šíří se z nich silný zápach. Lesní hymmeriové jsou častou kořistí gliffů.

Historie

Kolem roku 15000 před Kristem patřila planeta pravděpodobně k Říši Magadon. V té době nesla jméno Magadona. Po porážce Regentů energie ve válce proti Arkonidanům se deset »Vyšších vládců« stáhlo na Magadonu a odebralo se ve velké základně v Apakůrském příkopu do kryostáze. Spánková fáze byla plánována na 20000 let. Lok-Aurazin byl však probuzen, když byla planeta osídlena Terranci. Lok-Aurazin tedy vzbudil z hlubokého spánku i ostatní Regenty a začal plánovat pád Spojeného impéria.

Přesné datum, kdy Terranci kolonizovali Trafalgar, není známo. Planeta je ve 22. století rychle se rozvíjející kolonií. Během osidlování byly nalezeny zbytky prastarých magadonských měst. Ty však byly částečně ignorovány a některá data byla částečně odstraněna.

V roce 2166 byla Administrátorkou planety Cosmai Cetera.

4. března stejného roku spáchali Klamači Regentů energie v Terranii atentát na Perryho Rhodana. Androidi byli maskovaní jako Victoriové a nahradili nic netušící kolonisty v obchodní delegaci. Ačkoliv se rychle zjistilo, že Victoriové nemají s atentátem nic společného, letěl Rhodan s JUNO na Trafalgar, aby se zde dozvěděl víc. Loď byla sestřelena děly Regentů energie a zřítila se poblíž Trafalgar City.

Strážci a Plenitelé napadli zbylé členy posádky a ani Trafalgar City nebylo ušetřeno jejich útokům. Roboti zničili zdejší hypervysílací stanici. Zatímco se přeživší pokusili zachránit a dostat se do města, vydal se Perry Rhodan, Tama Jokida, Tako Kakuta, poručík Floran Mareli a doktorka Jiang Zhou nalézt pevnost, ze které se na ně střílelo. I tato skupina byla napadena roboty, ale schovala se dočasně u Magadů. Také jejich jeskynní příbytky byly posléze přepadeny, ale Rhodanovi a Kakutovi se podařilo nakonec zbraň zničit.

O několik dní později napadli roboti Nelsonovu loděnice, aby unesli HVĚZDOPRACH. Zatímco Rhodan zničí transmitery, z nichž do středu Trafalgar City proudí další roboti, odletí poručík Milton Schramm s kulovitým křižníkem do vesmíru a zachrání ho ze spárů nepřítele. Nelsonova loděnice však přitom byla těžce poškozena a dva strážní křižníky WATCHER a CALLER byly zničeny. Rhodan pátrá v archivech a zjišťuje, že se záznamy muselo být manipulováno.

Další útok robotů různých typů je odražen 13. března. Obránci byli zprvu téměř poraženi, přičemž byla zraněna Cosmai Cetera. Lok-Aurazin si vyžádal kapitulaci HVĚZDOPRACHU, což mu ale Rhodan odepřel. S ukořistěným řídícím zařízením se podařilo nakonec ovládnout bojové roboty, kteří se poté vzájemně sami zničili.

Když za několik dní dorazily na palubě THEODERICH II posily ve formě Guckyho a Wuriu Sengua, byla pevnost Regentů v Apakůrském příkopu Terranci dobyta, Lok-Aurazin se však postaral o její sebedestrukci. Přeživší Regenti energie opustili planetu prostřednictvím transmiteru. Také Perry Rhodan byl transmiterem přenesen na Sepzim.

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Trafalgar« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)