Perry Rhodan Action 1 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Action, svazek 1
Název:Trafalgarští zabijáci
(Trafalgars Killer)
Autor:Robert Feldhoff
Vydáno poprvé:4. dubna 2008
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 4. března 2166
Atentát v Impérium-Alfa - Perry Rhodan musí do hvězdokupy Demetria
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velký administrátor vyrazí k tajné misi na Trafalgar.

Tako Kakuta – Teleportér bojuje proti své slabině.

Tama Jokida – Telekinet se v nouzi stává zachráncem.

Jiang Zhou – Medička bojuje o životy zraněných.

Kalaab z Třinácti – Cizinec poskytne svéráznou pomoc.

Od doby, co Perry Rhodan s raketou „Stardust“ přistál na Měsíci a setkal se tam s lidem podobnými Arkonidany, uplynulo více než 150 let. Terranci, jak se říká sjednocenému lidstvu, mezitím osídlili tucty planet a vybudovali nevelkou hvězdnou říši: Solární impérium.

V roce 2166 po Kristu je Solární říše součástí Spojeného impéria, velkého svazku Arkonidanů a Pozemšťanů. Jako Velký administrátor řídí Perry Rhodan osudy impéria. Avšak tento Nesmrtelný kosmonaut se politikou zabývá jen v nejnutnější míře. Zase a zase totiž vyráží vstříc dobrodružstvím v hvězdné džungli Mléčné dráhy.

Pozemšťané tak v koncertu velkých mocností stále ještě hrají pouze malý part. Většina národů je větší, starší a silněji než mladé Solární impérium. Avšak v podobě Perryho Rhodana stojí v čele pozemské říše vynalézavost a odvaha. Rhodana podporují příslušníci Sboru mutantů, zvláštní a nebezpeční lidé s neuvěřitelnými schopnostmi. Právě s jejich pomocí se bude Rhodan moci postavit novému nebezpečí – to představují TRAFALGARŠTÍ ZABIJÁCI...


Začíná březen roku 2166 a v Impérium-Alfa, nervovém centru jak Solárního, tak Spojeného impéria, se koná mezihvězdný obchodní veletrh, pořádaný ministrem financí a hospodářství Homerem G. Adamsem. Ale i Perry Rhodan, Velký administrátor, se zde 4. března nachází, aby uvítal různé obchodní delegace. Okamžitému přepínači jsou hned nápadné čtyři osoby, které působí jako loutky. Dva z nich nositel buněčného aktivátoru identifikuje jako Victorie, koloniální Terrance z Trafalgaru v soustavě Victory. Poté se během rozhovoru na stůl zhroutí ferronský velvyslanec Karral - na čele má totiž průstřel z paprskové zbraně. Rhodan ihned pochopí, že to byl ve skutečnosti atentát na něj.

Propuká chaos a Perrymu Rhodanovi připadá, že trvá celou věčnost, než se objeví první agenti Galaktické kontrarozvědky. První atentátník padne k zemi, když se objeví Tako Kakuta, následovaný Tama Jokidou, který zabije druhého vraha. Ti se nyní ještě více chovají jako roboti a nejsou ochotní kapitulovat. Nakonec Ivan Ivanovič Gorašin zneškodní i třetího a čtvrtého atentátníka.

Následující den ukončí GalAb solárního maršála Allana D. Mercanta první vyšetřování. Podle něho je posádka nákladní lodi z Trafalgaru nevinná a absolutně nic netušila. Čtyři mrtvoly se jeví jako androidi, protože v mozku měli ukrytý malý modrý krystal. Z něho podle Fellmera Lloyda vychází nepatrné myšlenkové impulzy. Extrémně kvalitní zbraně cizího původu byly do jejich těla implantovány v Impérium-Alfa.

Ještě 5. března odstartuje Rhodan, který si brzy musí zajistit opětovné zvolení do funkce Velkého administrátora, s novým těžkým křižníkem JUNO pod velením podplukovníka Catuwande směr soustava Victory. Doprovází ho Kakuta, Jokida a 40 agentů GalAbu. Velký administrátor chce zůstat inkognito, a proto do hvězdokupy Demetria, kde se nachází i Victory, necestuje se svou vlajkovou lodí THEODERICH II. Hvězdokupa je oblast velice aktivní na hyperbouře a od Sol je vzdálena 11‘500 světelných let. Kromě toho se na Trafalgaru usídlili Angloterranci, kteří platí za milovníky čaje.

Demetria v malém měřítku odráží politickou situaci v Mléčné dráze. Vedle terranského Trafalgaru na jedné straně se zde nachází i arkonidské hrabství Falkan, mehandorský svět Sepzim, výzkumná základna Arasů, jediný zde původní protektorát Grall a roztroušená populace Magadů, respektive Pustých filozofů. Z protivníků zde chybí snad je Akonané a Báalolové.

Trafalgar má jedenáct milionů obyvatel a hlavní město se jmenuje Trafalgar City. Tam chce JUNO přistát a také k tomu dostane povolení. Poté je ale křižník vystaven palbě a následně se zřítí.

Terranci opustí vrak lodi a napočítají asi 50 mrtvých, mezi nimi je i velitel. Další jsou těžce ranění a stará se o ně medička Dr. Jiang Zhou. Později se Rhodanovi podaří navázat kontakt s Administrátorkou Cosmai Ceterou, která o útoku nic neví a slibuje pomoc. Zakrátko jsou ale ti, co přežili, znovu napadeni 22 antigravovými platformami, které transportují různé veliké roboty neznámé výroby. Terrancům se zatím daří bránit, blíží se ale další roboti - a Cetera ohlásí, že Trafalgar City bylo také napadeno roboty.

Přeživší se rozdělí do čtyř skupin, které se mají pokusit dostat do města. Rhodan, Jokida, zraněný a v podstatě nepoužitelný Kakuta, Zhou a poručík Floran Mareli však chtějí najít nejbližší pozemní pevnost. Ta je vzdálena asi 100 kilometrů pěší chůzí.

Při cestě potkají mimo jiné i obrovské, 15 metrů velké šnečí bytosti, které svým pohybem vytváří jakési cesty, což je jim ku prospěchu. Potom se nechají unášet proudem řeky, přičemž využívají své ochranné obleky. Poblíž pevnosti jsou ale opět objeveni roboty. V této chvíli musí Kakuta nakonec teleportovat a přenese do bezpečí nejdříve Zhou a Mareliho. Před jeho návratem se Jokidovi podaří přeprogramovat robota. Stroj začne vysílat a používá přitom pojmy Strážce a Plenitel, čímž jsou myšleny typy robotů. Kromě toho obsahují i plazmu, která se podobá mozkům androidů, stejně jako modré krystaly.

Při útěku se pět Terranců dostane do kontaktu s Magadem, který se představí jako Kalaab z Třinácti. Je ochotný jim pomoci a zavede je do subplanetárního úkrytu, kde jim daruje světlo luminiscenčních rostlin. Tam, 30 metrů pod zemí, žijí rody Třinácti a Dvaceti (nejdříve není jasné, co tato čísla znamenají). Jak se ukáže, znají různé písně, které mají psionický podtext. Dva léčitelé tak svým zpěvem pomohou Kakutovi a Kalaab mezitím Perrymu Rhodanovi odhalí historii svého národa.

Podle něj kdysi Magadu cestovali hvězdokupou Demetria. Ale jednoho dne došlo vinou Vyšších vládců k zániku jejich domovské planety Magadon. V budoucnosti zavrhli veškerou techniku a rozvíjeli způsob života spojený s přírodou a komplexem všeho stvoření.

Ani u Magadů nenajdou ale Terranci klid, protože roboti proniknou i do podzemních jeskyní. Proto se Rhodan nechá Kakutou teleportovat do pozemní pevnosti. Tam položí tři malé výbušniny do - jak sám doufá - kritických bodů a nechá je vybuchnout. To odláká útočící roboty, kteří se vraceli zpět k pevnosti.

Na jiném místě: Ve své pevnosti pozoruje Regent energie Lok-Aurazin, co se děje v pevnosti Regentů, vzdálené 200 kilometrů severozápadně od Trafalgar City. Boj je prohraný, ale horší je poznání, že se zde nachází Velký administrátor Spojeného impéria. Podvodníci na Zemi tedy podle všeho selhali. Tyto své důležité myšlenky si Lok-Aurazin zachoval do své memokoule.

Mezitím se Perrymu Rhodanovi a Tako Kakutovi podaří uniknout z pevnosti a zcela vyčerpaní po teleportačním skoku se opět nacházejí kdesi na Trafalgaru.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:PRA1« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
19.6.2021
1566 před NGL
35. Messon 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459384.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!