Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Svobodní obchodníci
hledat

Svobodní obchodníci je organizace, kterou založil Lovely Boscyk. Jejich cílem bylo ve 25. století zlomit obchodní monopol Skokanů. Centrálním světem byl Olymp.

Organizace měla po svém založení Lovely Boscykem na počátku 25. století nabídnout mnoha svobodným obchodníkům terranského původu alternativu k obchodnímu monopolu Skokanů na většině světů v Mléčné dráze. V několika ozbrojených konfliktech, které se vyvinuly v obrovské kosmické bitvy, se jejich monopol podařilo úspěšně zlomit.

Pod vedením legendárního krále Roie Dantona alias Michaela Rhodana se Svobodným obchodníkům podařilo pomocí silné finanční podpory od bank a koncernů kontrolovaných Susan Rhodanovou během několika let vyzdvihnout k jedné z nejvýznamnějších nezávislých mocenských skupin. Vyšetřování oficiálních míst Solárního impéria ukázalo sice na občasné příliš velkorysé vykládání zákonů jednotlivými kapitány, ale žádná provinění proti zásadním zájmům lidstva.

Navzdory smrti Roie Dantona se císaři Boscykovi podařilo posílit kontakty se Solárním impériem a vyvinou Svobodné obchodníky k nezávislé obchodní velmoci. Dosavadní komisní vůdce Svobodných obchodníků Sharbadad Argyris získával stále větší význam a měl se stát novým králem. V této fázi už i USO začalo investovat do rozvíjejícího se obchodního světa. Od překvapivé smrti Boscyka uprostřed století mohla vládnoucí rodina Argyrisů s blahosklonnou podporou General Cosmic Company (GCC) vybudovat z planety Olymp nejvýznamnější svět volného obchodu v lidmi osídlené částí galaxie, přičemž se na něm odvíjela významná část zahraničního odporu Solárního impéria.

Struktura

Aby se odlišili od mnoha dalších obchodních organizací, vytvořili si Svobodní obchodníci hierarchii, ve které používali tituly z terranské rané historie.

Formální kontrolou se zabýval Císař, který působil jako vůdce Svobodných obchodníků a ministerský předseda planety Olymp. Skutečnou moc ale měl v rukou král Roi Danton, dokud nebyl během krize s časovou policií zabit. Od dosazení rodiny Argyrisů na post císaře je tento titul nepřetržitě v rukou Argyrisů, kteří se počítají k těsným spojencům Solárního impéria. Jednotliví kapitáni kosmických lodí nosí titul kníže, zatímco důstojníci jsou titulováni jako šlechtici. Pro prostou posádku se používá označení rolník nebo pěšák.

Flotila

Flotila Svobodných obchodníků se ve 25. století skládá ze 7500 jednotek nejmodernější konstrukce, která disponuje nejtěžší výstrojí.

Opěrné body

Svobodní obchodníci udržují kromě svého hlavního světa Olympu (Boscykova hvězda) mnohá zastoupení na všech významných světech galaxie. Další ústřední a kvůli ložiskům howalgonia velice důležitou planetou je Rubin (Roiova soustava).

Personál

Schopní a charakterem dokonalí kapitáni kosmických lodí, kteří nedisponují žádnými vlastními prostředky, dostanou k dispozici kompletní obchodní loď s posádkou a dostatečným základním kapitálem, přičemž polovinu svého čistého zisku musí odevzdávat. Tato částka se použije na výstavbu nových lodí a údržbu stávající flotily.

Výzkum

Díky svému silnému hospodářskému postaveni Svobodných obchodníků mohou provádět rozsáhlý výzkum ve všech oblastech a patří tak k nejrozvinutějším skupinám Mléčné dráhy