General Cosmic Company

General Cosmic Company (GCC) byla založena v roce 1972 jako agentura pro vnitropodnikové racionalizační a moderní výrobní metody v Manhattanu. Vlastníkem byl Benjamin Wilder alias Perry Rhodan, jednatelem a přímou kontaktní osobou Homer G. Adams.

Ve skutečnosti byla GCC založena, aby prakticky zužitkovávala arkonskou techniku a opatřovala peníze Třetí moc k výstavbě kosmické flotily. Kromě toho díky fiktivní invazi vyvolené 3D-projektory Třetí moci byl vyvolán pád celosvětových burz, pomocí kterého GCC ovládla mnoho firem a začal tak její raketový hospodářský vzestup. Díky chytrému managementu a obratným Adamsovým tahům se GCC vyvinula na celosvětové hospodářské impérium a na jeden z hlavních pilířů Třetí moc a později i Solárního impéria. Ačkoliv GCC v průběhu svého trvání byla neustále vystavena útokům z různých stran na její ekonomický potenciál, vždy si udržela svou vynikající pověst.

Po obsazení Mléčné dráhy Kocilem skončila GCC společně se zánikem Solárního impéria.

Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!