GEDEONTA

GEDEONTA představovala seskupení rebelů v národu Centrifaalů v galaxii Plantagoo.

Všeobecně

Skupina se pojmenovala ve vzpomínce na A-Gedeontu. Ten byl posledním cetrifaalským válečným pánem, který vedl svůj lid do vesmírné bitvy. Střet se odehrál přibližně kolem roku 300 NGL; jeho následkem byl zákrok Galorňanů. Vládci galaxie Plantagoo nasadili proti Centrifaalům obávaný shifting. Genetickými manipulacemi vypěstovaný lid válečníků byl tak na příštích tisíc let přinucen k dodržování galaktického míru.

Kdy byla GEDEONTA přesně založena, není známo. Vzhledem k agresívní povaze Centrifaalů však bylo toliko otázkou času, než se díky zdánlivému zmizení Galorňanů takové hnutí zformuje.

Dějiny

V roce 1289 NGL se rebelové, vedení A-Califormem, pokusili v soustavě Centriff uskutečnit státní převrat. Sice se jim nepodařilo kompletně převzít vládu nad malou hvězdnou říší Centrifaalů, ale A-Caliform mohl jako vojenský velitel uskutečnit požadavky svých stoupenců a zahájit výbojné válečné tažení. Jeho první úder byl namířen proti důlnímu světu Trieger, který ovládal národ Krooghů. V tomto většinou Centrifaalů takřka vytouženému konfliktu nešlo pouze o howalgoniové doly planety, nýbrž o prosazení centrifaalské hegemonie, kterou členové GEDEONTY považovali za zcela oprávněnou. Centrifaalové konečně za zdánlivé nepřítomnosti Galorňanů představovali nejmocnější vojenskou mocnost galaxie Plantagoo.

Posléze se ukázalo, že hnutí kráčí ve stopách A-Gedeonty také v negativním smyslu, neboť i tentokrát byl následkem války shifting. Přinejmenším celá jedna generace Centrifaalů byla zcela zbavena agresívních pudů, což znamenalo faktický konec GEDEONTY. Později navíc Galorňané vyjádřili záměr trestat každé další narušení míru v galaxii shiftingem.

Zdroje

PR 1824, PR 1825, PR 1875

V tomto článku je použit překlad textu z článku »GEDEONTA« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
20.9.2021
1566 před NGL
6. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459477.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!