Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy > A-Caliform
hledat
Informace o postavě:
Místo narození:Plantagoo
Úmrtí:září 1289 NGL (sebevražda)
Národ:Centrifaalové
Tituly:vůdce klanu

A-Caliform byl náčelníkem cetrifaalské odbojové organizace GEDEONTA, působící v galaxii Plantagoo.

Vzhled

Viz Centrifaalové.

Dějiny

Díky svému genetickému naprogramování jsou Centrifaalové agresivním, válečnickým národem. Jedině skrze Galorňany a pohrůžce jejich shiftingu respektují křehký galaktický mír. Protože poslední shifting provedli ze skrytu působící Galorňané již před jedním tisícem let, byl A-Caliform v prosinci 1288 NGL přesvědčen o tom, že toto nebezpečí už pro jeho národ neexistuje.

Na základě této úvahy usoudil, že přišel čas vytrhnout centrifaalský lid z vynucené, téměř letargické nečinnosti. S plánem zahájit politický převrat opustil svůj exil a v utajení se na palubě dopravní vesmírné lodi odebral zpět na Centrum Centrifaalů. Během tohoto letu poprvé narazil na Perryho Rhodana a Reginalda Bulla, kteří se v Plantagu pokoušeli nalézat legendární Galorňany. Ačkoli A-Califorma po příchodu na hlavní svět malé centrifaalské říše nadšeně uvítala záplava příznivců, nemohl ihned otevřeně postupovat proti současnému guvernéru A-Betchagovi. Pro upevnění svého postavení si nejdříve potřeboval sestavit nový klan. Když se mu to v polovině ledna 1289 NGL podařilo, unikl díky Rhodanově iniciativě prvnímu vražednému útoku.

Když se posléze A-Caliform veřejně postavil proti A-Betchagovi, došlo na planetě ke vzrůstajícímu počtu ozbrojených střetů. Nakonec se dosavadní guvernér stáhl do ilegality. Aby zahájil dobyvačné tažení, vyzval novopečený vládce Centrifaalů vojáky národa k útoku na hornický svět Trieger, na němž se vyskytovala bohatá naleziště howalgonia. Když A-Caliform v doprovodu mocné flotily vyrazil, pustili se za ním také A-Betchaga, Rhodan a Bull. U cíle se armádě Centrifaalů postavily na odpor pouze technicky podřadnější a špatně vyzbrojené křižníky Krooghů, kteří doposud kontrolovali Trieger. Centrifaalské vítězství již bylo na dosah, pak ale došlo k události, kterou A-Caliform považoval za vyloučenou: Vynořilo se loďstvo galorňanských plavidel a podrobilo obě válčící strany obávanému shiftingu. Konflikt po tomto zásahu okamžitě skončil, a Centrifaalové se odebrali zpět na svou domovskou planetu. Zde musel A-Caliform s pohnutím zjistit, že také Centrum Centrifaalů zpacifikoval shifting. Když se Rhodan v únoru 1289 NGL znovu vypravil po stopách Galorňanů, A-Caliform, který nyní ztratil všechny své politické ambice, se i s klanem přidal k Pozemšťanům. Doufal, že se mu podaří zjistit informace o pozadí nemilosrdného galorňanského chování.

Po mezihře na planetě Taš-Term, při které celá skupina málem zahynula hladem a žízní, se Rhodanovi a jeho společníkům zdařil průnik na jedno z plavidel Taš-Ter-Manů. Jako černí pasažéři pak Terranci a Centrifaalové dosáhli nitra Pentrického mraku – a tedy životního prostoru Galorňanů. Po uvěznění propadli A-Califormovi Centrifaalové následkem shiftingu naprosté beznaději. Jejich únava životem byla taková, že se rozhodli spáchat sebevraždu, což jim však Rhodan s Bullym rozmluvili.

Když se pak Rhodanovi podařilo vysvětlit Galorňanům své záměry, Kaif Chiriatha nabídla A-Califormovi a jeho klanu odvoz do soustavy Centriff. Mezitím se však už na Plantagoo valila krize: Galorňané ztratili kontrolu nad svými Draky a díky agresívnímu záření, které z těchto umělých konstruktů vycházelo, se stali hrozbou pro celou galaxii. Perry Rhodan sice objasnil pozadí událostí, avšak nebezpečí musel nakonec zažehnat A-Califormův klan. Jen shiftingovaní Centrifaalové, jejichž mozky mohly odolat záření Draků, dokázaly sestoupit do dračí šachty a provést potřebné opravy.

A-Caliform očekával po záchranné akci vděk Galorňanů. Navíc už znal pozadí vzniku svého národa, který byl i se svou násilnickou povahou vytvořen právě galorňanskými genetiky. Požádal tedy o zřízení rezervace, uvnitř které by mohli Centrifaalové dávat volný průběh své agresivitě. Kaif Chiriatha však odmítla a s lítostí vysvětlila, že i nadále budou veškeré násilné projevy v galaxii trestány shiftingem. A-Caliform a zbývající členové jeho klanu spáchali následkem toho v září 1289 NGL sebevraždu.

Zdroje

PR 1823, PR 1824, PR 1825, PR 1834, PR 1835, PR 1843, PR 1854, PR 1875

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »A-Caliform« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)