Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1834
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1834
Název:Let TRONTTERU
(Der Flug der TRONTTER)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Thoregon / Tolkandové
Vydáno poprvé:17. října 1996
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1289 NGL = 4876
Perry Rhodan v Plantagu - putování na palubě lodního vraku
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec pátrá po Galorňanech.

Reginald Bull - Rudovlasý si vzpomene na své dávné technické nadání.

A-Caliform - Klanový vůdce Centrifaalů má svému lidu co nahrazovat.

E-Kajwan - Centrifaalský psycholog pátrá po pravdě.

Foremon - Strážce Hřibu zápasí o přežití.

Na třech různých místech vesmíru jsou lidé ze Země zapleteni do událostí, které pouze na první pohled nemají spolu nic společného. V Mléčné dráze, postižené politickým kvasem, zahájily invazi tajemné ježatky. Lodě galaktických mocností proti nim zatím příliš nezmohly.

Perry Rhodan, Reginald Bull a Alaska Saedelaere o tomto vývoji nemají ani tušení. Dostali se na Most do nekonečna, po něm do Arzenálu moci, kde narazili na pozůstalost jakési prastaré civilizace. Tam se rozdělili. Alaska Saedelaere se nyní protlouká galaxií Bröhnder.

Perry Rhodan a Reginald Bull se odvážili vstoupit na Most podruhé, vyšli z něj však v galaxii Plantagoo. Z Galornu se dostali na planetu Centrum Centrifaalů, kde se zapletli do občanské války. Nakonec zažili pustošící účinek shiftingu na Centrifaaly. Důsledkem toho je LET TRONTTERU...


Perrymu Rhodanovi a Reginaldovi Bullovi se s pomocí klanu A-Califorma podaří opravit TRONTTER, který se na galaktické poměry změnil ve vrak. Kromě A-Califorma patří do centrifaalskéh klanu M-Artoš, F-Catrike, E-Emergen, K-Fordes, I-Hamaš, C-Hortüs, E-Kajwan, T-Legiaw, L-Libbiz, B-Logos, C-Logos, K-Oxxan, B-Terestan, D-Underbaj a B-Zagristas. Přestože většina členů klanu nemá s cestováním vesmírem žádné zkušenosti a také je zneklidňuje prodělaný shifting, podaří se dvěma Terrancům zavést na palubě přiměřeně fungující rutinu. Když vyzvednou zásoby na opuštěné základně GEDEONTY v soustavě Perceppu, podaří se Bullovi z tam dostupných materiálů sestrojit strukturální absorbér, který následně zabrání zaměření tranzicí pyramidové lodi.

Po nějaké době TRONTTER dosáhne souřadnic, které poskytl androstrážce Szuker. Zde se nachází Pentrické mračno, kulovitý temný oblak o průměru deseti světelných týdnů. Nositelé buněčných aktivátorů a Centrifalové si následně uvědomí, že do mraku nelze vletět ani podsvětelným letem, ani pomocí tranzice. Bez úspěchu skončí i různé rádiové výzvy ke Galorňanovi Ce Rhiotonovi. Mezitím C-Hortüs spáchá sebevraždu kvůli neúnosným následkům shiftingu.

Krátce nato vyletí z mračna vesmírná loď ve tvaru krychle o délce hrany 330 metrů, za kterou Centrifaalové tuší Taš-Ter-Many, a zmizí tranzicí, aby se druhý den vrátila. Když loď opět opustí mrak, Rhodan ji nechá sledovat poté, co je k ní připojena naváděcí bóje, která zaznamenává další pohyby lodi v okolí. Po pronásledování a několika tranzicích, během nichž zůstává TRONTTER díky svému strukturálnímu kompenzátoru nezpozorován, nakonec 5. března 1289 NGL dosáhnou soustavy Gronen, bledě žlutého slunce ve westside Plantaga. Jedná se o domovskou planetu Taš-Ter-Manů, bažinatou planetu Taš-Term, která je třetí planetou obíhající kolem Gronenu. Přestože zejména A-Caliform není tomuto kroku nakloněn, Rhodan nařídí přistání.

Mezitím se Foremonovi podaří aktivovat počítač na palubě PEGOOMU. V palubní observatoři je schopen absorbovat sluneční paprsky a doplnit si potřebné minerály pomocí synteticky vyrobených solí. S obnovenými silami naváže strážce galornského Hřibu rádiové spojení s Helter Baakenem, aby mohl mluvit s Ce Rhiotonem, Druhým poslem Thoregonu. Z Helter Baakenu, domovské planety Galorňanů v Pentrickém oblaku, však obdrží pouze informaci, že Ce Rhioton není v současné době k nalezení. Když se Foremon krátce nato dozví o shiftingu Centrifaalů, spojí si tuto událost s Rhodanem a Bullem a vydá se do systému Centrifaalů. Tam, chráněn distorzním polem, se od A-Betchagy dozvídá, že oba hledaní muži již nepobývají na Centru Centrifaalů, ale jsou na cestě za Galorňany.

Foremon se tedy vydává směrem k Pentrickému mračnu. Cestou se PEGOOM při orientačním manévru setká s galorňanskou vesmírnou lodí KOGIKEN. V obavě, že by ho Galorňané mohli příliš dlouho zdržovat a tak by ztratil stopu Galaktiků, prchá před KOGIKENEM a podaří se mu uniknout před padesáti dalšími pátracími plavidly. Když Foremon konečně dosáhne temného mraku, objeví sledovací bóji, kterou tam Galaktici zanechali. Analyzuje zaznamenané údaje a je tak schopen extrapolovat pravděpodobný kurz TRONTTERU. Po dosažení soustavy Gronen je Foremon schopen lokalizovat pyramidovou loď na Taš-Termu.

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Der Flug der TRONTTER« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)