Pentrické mračno

Pentrické mračno je interstelární mlhovina v galaxii Plantagoo, v jejím nitru se ve 13. století NGL nachází obytný svět Galorňanů.

Astronomická data

Uvnitř Pentrického mraku je dvojhvězdná soustava se šesti planetami. Hvězdy jsou normálního typu, žluté slunce provází bílý hvězdný trpaslík. Pár nese jméno Doogeroš.

Dvě nejvnitřnější planety systému (Kandern a Bantann) jsou žhavé kamenné koule, na nichž díky vysokým teplotám nemůže existovat život. Byly zde vybudovány výzkumné stanice.

Třetí planeta se jmenuje Helter Baaken a leží v ekosféře dvojhvězdy. Jedná se o obytný svět Galorňanů, právě zde je nainstalován jejich Drak. Helter Baakenu dominuje jediné velkoměsto jménem Baaken Bauu.

Čtvrtá planeta Tribath sice rovněž obíhá v ekosféře, ale její atmosféru už lidé dýchají jen se zřetelnými obtížemi. Tribath je chudý, bouřlivý svět. Jako památník válečnické minulosti zde bylo zakotveno posledních 18 000 galorňanských černých lodí. Plavidla chrání odpuzovací mentální projektory. Bez kosmické lodi je Tribath dosažitelný pouze jediným transmiterem.

Zbývající planety (Clennd a Tarph) jsou rovněž složeny z hornin, nicméně oba světy jsou bez atmosféry a panuje na nich věčný mráz.

Zvláštnosti

Pentrické mračno má průměr 10 světelných týdnů, skládá se z bělavých prašných částic a je dokonale kulovité. Uvnitř mraku je rozmístěn tetraedr čtyř kosmických stanic. Tyto stanice za velkých energetických nároků udržují tvar mračna a současně projektují hyperfyzikální rušivé pole, bránící vletu tranzičních lodí.

Pro plavidla Taš-Ter-Manů byly vyvinuty tranziční boxy, které po nainstalování do bloku motoru umožňují skok do mračna.

Dějiny

Historie Pentrického mraku jsou úzce spjaty s dějinami Galorňanů.

Zdroje

PR 1834, PR 1835, PR 1843, PR 1844, PR 1845

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Pentrische Wolke« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
28.1.2022
1565 před NGL
3. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459607.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál