Strukturální kompenzátor

Strukturální kompenzátor je schopen odstranit strukturální otřesy, které doprovázejí tranzice. Tím znemožňují pronásledování tranzitující lodi pomocí strukturálních zaměřovačů.

Kompenzátor se skládá z četných dutinových rezonátorů. Tyto malé komory zachytí hyperdimenzionální rázovou vlnu a díky reflexní vrstvě ji v sobě odráží tak dlouho, až se zcela vyčerpá.

Dějiny

Strukturální kompenzátor byl kolem roku 1980 vyvinut Skokany. Ti hledali prostředek k odclonění svých tranzičních motorů.

Konstrukční plány a dokonce i prototyp, nainstalovaný v GANYMEDU, byl však v roce 1983 ukraden Terranci, takže tuto technologii zpočátku používala výhradně Solární říše. Po dlouhou dobu kompenzátory ochraňovaly tajemství pozice Sluneční soustavy.

Později Skokani v období let 20202030 vyvinuli kompenzátorový zaměřovač, které byl schopen vyhledávat vlastní kmity kompenzátorů. Tím Pozemšťané ztratili svou dosavadní výhodu.

Vývoj absorbéru vlastních frekvencí v roce 20422043, na němž se podíleli Swoonové, odstranil hlavní slabinu strukturálních kompenzátorů.

Zdroje

PR 38, PR 42, PR 43, PR 63, PR 73

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Strukturkompensator« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál