Strukturální otřes

Strukturální otřes, jemuž se též říká strukturální šok nebo otřes prostoru, bývá vyvoláván násilným opuštěním nebo průnikem objektů do čtyřrozměrného časoprostorového kontinua standardního univerza.

Obecně

Násilný přitom znamená, že objekt – kupříkladu kosmická loď – je pomocí technických prostředků vytržen z einsteinovského kontinua a vrátí se do něho na zcela jiném místě. Tento princip je běžný u tranzičního pohonu. Totéž platí pro skoky prostřednictvím transmiterů – ať už jde o přenosy hmotovými transmitery pro dopravu osob nebo intergalaktické transporty prostřednictvím slunečních transmiterů.

Také četné ofenzívní zbraňové systémy, jako třeba gravitační bomby, bezprostředně ovlivňující či narušující prostoročasovou strukturu, vytvářejí strukturální otřes.

Detekce

Otřesy prostoru lze principiálně zjišťovat prostřednictvím strukturálních zaměřovačů, pakliže nejsou tlumeny patřičnými technickými prostředky, například strukturálními kompenzátory.

Předpisy

Pro zhoubné účinku otřesů na gravitační skladbu slunečních soustav jsou tranzice prováděny vně soustav – předpisy toto nařizující se porušují pouze v případě nouze nebo jako akt agrese.

Zdroje

PR 300, PR 330, PR 2599 a jinde

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Strukturerschütterung« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
25.9.2021
1566 před NGL
10. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459482.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!