Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 300
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 300
Název:Poplach v sektoru Červánky
(Alarm im Sektor Morgenrot)
Autor:K.H. Scheer
Cyklus:M-87
Vydáno poprvé:1967
Vydáno v češtině:2001
Čas děje: 2435
Honí krále Svobodných obchodníků - potom jsou sami pronásledováni
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Velký administrátor Solárního impéria

Atlan - Lordadmirál je vyzván k duelu

Roi Danton - král kosmických svobodných obchodníků

Oro Masut - Ertrusanský sluha a osobní strážce krále Dantona

Rasto Hims - zastupující velitel svobodné obchodní lodi FRANCIS DRAKE

Major Kary Akanura - velitel lehkého křižníku KOBE

Plukovník Don Redhorse - Čejen vsadí všechno na jednu kartu, aby zachránil svého šéfa

Po asi třiceti letech se Solární impérium zotavilo z následků bojů proti »Mistrům ostrovů«1). Počátkem roku 2435 zahrnuje Solární impérium 1150 lidmi obydlených slunečních soustav.Solárním parlamentem schválený autonomní zákon prodlužuje časový interval od založení kolonie do její nezávislosti ze třiceti na sto roků. Perry Rhodanova dcera Susan Betty Rhodan si mezitím proti vůli svého otce vzala geniálního hyperfyzika Geoffryho Abela Waringera, který od její matky Mory Rhodan-Abro dostal k dispozici tajnou výzkumnou planetu2), poté co ho na Zemi označili za blouznivce. Michael Reginald Rhodan, syn Velkého administrátora, se zmizel před čtyřiadvaceti lety a přijal nové jméno, aby mohl vystoupit ze stínu svého otce a mohl být sám uznán za své vlastní zásluhy3).

Nový faktor v politické struktuře Mléčné dráhy představují kosmičtí Svobodní obchodníci, kteří jsou sice lidského původu, ale tvoří na Solárním impériu nezávislou hospodářskou moc, poté co Perry Rhodan počátkem 25. století zamítnul nabídku jejich císaře Lovely Boscyka4) na politické uznání Impériem, ve spojení s hlasovacím právem v parlamentu. Pokus Skokanů se nepříjemného konkurenta zbavit násilím, ztroskotal v roce 2415 v kosmické bitvě v sektoru Urbtriden5). V roce 2435 mají Svobodní obchodníci flotilu 7500 ozbrojených obchodních kosmických lodí nejmodernější konstrukce. Kapitáni Svobodných obchodníků se označují jako Knížata, důstojníci jako šlechtici a členové posádky jako hospodáři.

25. srpna 2435 přiletí FRANCIS DRAKE, 850 metrů velká kulovitá kosmická loď Roie Dantona, krále Svobodných obchodníků, na pomoc KOBE, lehkému křižníku Solární flotily, kterou napadlo jedenáct bojových lodí Bluesanů, a použije přitom otevřeně transformační děla. S devatenácti kosmickými loděmi, ke kterým patří jeho nová vlajková ultrabitevní loď CREST IV6), které velí Epsalan plukovník Merlin Akran, a Atlanova vlajková loď IMPERÁTOR III, překvapí druhého dne Perry Rhodan FRANCISE DRAKEA v Roiově soustavě, aby loď Obchodníků prohledal kvůli tajným zbraním Solárního impéria.

Sluneční soustava je vzdálena jen 819 světelných let od »Sektoru Červánky«, který představuje shromaždiště Solární flotily na jižním okraji Mléčné dráhy. Protože »Sektor Červánky« leží naproti Magellanovým mračnům, ve kterých se ztratilo mnoho terranských výzkumných lodí, jsou zde koncentrovány silné svazy. Jen Dantonův ertrusský osobní strážce Oro Masut ví, že král Svobodných obchodníků, který většinou nosí šaty z francouzského rokoka a hraje roli afektovaného šlechtického šviháka, je ve skutečnosti Perry Rhodanův syn Michael. Danton vyprovokuje Atlana k duelu na kordy, aby zabránil průzkumu své lodi. Se třemi tisíci muži přistane Rhodan a Atlan na Rubinu, červenými klokanovitými domorodci7) obývané třetí planetě, na které Svobodní obchodníci objevili bohatá ložiska howalgonia, pro hypertechniku nepostradatelného vibračního krystalu. Mezi terranským komandem a devíti sty obchodníky dojde ke krátkému boji s paralyzátory. Atlan přeruší nakonec boj a přijme Dantonovu výzvu.

Během těchto událostí se z lineárního prostoru vynoří mohutná loď, která má na palubě 15080 ultrabitevních lodí třídy GALAXIE a která byla určena jako dar pro solární lidstvo8), k orientačnímu manévru poblíž Roiovy hvězdy. Z procesů na Rubinu vyvodí řídící mozek giganta, který je na cestě už 52000 let, že lidstvo se rozpadlo do mnoha vzájemně bojujících skupin. Podle rozkazů »Mistra« odpojí koordinátor jednu z dvanácti bojových sekcí, které jsou hvězdicovitě připojeny k vesmírnému tělesu ve tvaru polokoule. Jedná se o kvadratické platformy o délce 15 kilometrů a tloušťce 10 kilometrů, které obsahují vždy 840 ultrabitevních lodí. Sekce VI je vyslána na Rubin, aby zaútočila na domnělé bojovníky a uzavře soustavu. Když bitevní křižník BLACK HILLS9) pod velením plukovníka Dona Redhorse do systému vletí a vyšle varovné výstřely, interpretuje to koordinátor jako útok a vypustí další dvě platformy. Kvůli nedopatření je mezi nimi také jedna sekce, jejíž řídící mozek onemocněl. V rozporu se Sekcí VI a Sekcí IX nereaguje na povely koordinátora a začne se přibližovat k Rubinu. Kosmické lodě platformy zničí pět křižníků, jeden bitevní křižník a ultrabitevní loď RASMUS. Ostatní solární lodě se na Rhodanův rozkaz stáhnou pryč. BLACK HILLS se přiblíží k Rubinu, aby zachránil terranské pozemní komando, a bude sestřelen. Poté vezme FRANCIS DRAKE Rhodanovi muže na palubu, opustí za použití transformačních děl soustavu a ukáže přitom, že se jeho bojovnost vyrovná terranské superbitevní lodi o průměru 1500 metrů a že disponuje také temně zeleným HD-štítem.

Flotilní svaz Juliana Tifflora, který sem přispěchal ze sektoru Červánky, se marně pokusí rozštípnout šik cizích ultrabitevních lodí. Dříve než se Rhodan 28. srpna vrátí na CREST IV, ujišťuje ho Roi Danton, že jeho loď jako jediná disponuje transformačními děly a HD-štítem a že se jejich konstrukční plány nikdy nedostaly do cizích rukou. FRANCIS DRAKE nabere kurz na tajný svět Svobodných obchodníků Olymp, druhou planetu Boscykovy hvězdy10).