Perry Rhodan 1264 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1264
Název:Let LOVELY BOSCYK
(Der Flug der LOVELY BOSCYK)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 429 NGL = 4016
Deník Jo Polunaise - nový svobodný obchodník v říši Ckaton
Hlavní postavy románu:

Roi Danton, Demeter a Jo Polynaise - vironauti v říši Ckaton

Cornelius »chip« Tanta - mentor LOVELY BOSCYKA

Susa Ail a Luzian Bidpott - dva specialisté Kosmické hanzy

Edym Varuson - mistrovský žák z Kreelu

Po svém oddělení od LASHATU1) doráží LOVELY BOSCYK k Cetegonu, stínícím polem obklopené jediné planetě modrého trpasličího slunce v oblasti ckatonského impéria jednoho sta světů. S kosmickou lodí, která má tvar 200 metrů dlouhé trojhranné pyramidy, se objeví Ckatonerové a informují vironauty, že Cetegon je válečníkem Kalmerem prohlášen za zakázaný svět. Ckatonerové jsou hlavonožci. Jejich osm purpurových chapadel vychází prstencovitě z krku kulovité hlavy. Té dominuje velké rudé oko, pod kterým se nacházejí dvě sluchové a čichové štěrbiny a fialová okrouhlá ústa. Mezi chapadly visí hnědými štětinami pokryté, pytlovité tělo. Na radu Ckatonerů odletí LOVELY BOSCYK k pravěké vodní planetě Ollinod. Její pygmejům podobní obyvatelé Manzategenové, jejich schopnosti Ckatonerové na Kalmerův rozkaz vyšetřují, považují vironauty z planety Rubin2) za bohy. Na Geitzhichu, sedmé planetě slunce Handen dosáhnou svobodní obchodníci prvního úspěšného obchodu. Překvapivě ale vironauti zjistí, že jméno ESTARTU je v ckatonské říši neznámé. Aby od imperátora Heire Mankidoko získali povolení k návštěvě hlavního světa Ckaton, druhé planety Irrilamu, odletí LOVELY BOSCYK v deseti etapách k vnějšímu světu Lemparr.

Když viroloď 5. května 429 NGL zachytí nouzové volání Ronalda Tekenera a Roi Danton mu chce okamžitě odletět pomoc, sabotuje android Jo Polynaise, který byl původně vyroben, aby turistům navozoval vzhled polynéských praobyvatel, a který vede lodní deník LOVELY BOSCYKA, gravopohon. Android jedná tajně ve smyslu Kosmické hanzy a je kontrolován v jeho nitru skrytými Siganci Susou Ail a Luzianem Bidpottem, kteří chtějí počkat na přílet Edyma Varusona, mistrovského žáka Upanišadské školy na Kreelu, páté planetě slunce Curalla. Aby si svůj úmysl pojistili, nařídí siganský pár Polynaisemu, aby spolknul Corneliuse »Chipa« Tantala, mentora LOVELY BOSCYKA, který pochází z Algustry, druhé planety systému Rampan, koloniálního světa Sigy, na kterém siganský trend zmenšování nabral opačný směr3).

Varuson, který se v systému Cepor chce připojit k družině válečníka, označí vironauty opovržlivě jako Gorimy, reaguje ale na jméno Sotho Tal Ker s největším respektem a označuje Sotha za superhrdinu a ideál Věčných válečníků. Jméno ESTARTU je mu, stejně jako ostatním Ckatonům, neznámé. Susa Ai a Luzin Bidpott Varusona vyprovokují Polynaisem. Když Upanišadský žák po krátké pauze nastoupí k boji a android se dostane do nebezpečí zničení, prezentuje Danton Stalkerův permit. Varuson se spontánně podrobí a vpluje se svou lodí ETTENA do LOVELY BOSCYKA. Oba Siganci jsou nuceni k přerušení svých plánů a Polynaise dostane zpět svou vůli4).

V systému Cepor naleznou vironauti vedle družiny Kalmera také EXPLORER 5). Reginald Bull má od té doby, co vyhodil Permit, pocit, že má abstinenční příznaky.

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál