Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1265
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1265
Název:Léčící bohyně
(Die heilende Göttin)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 429 NGL = 4016
Bludný kruh Maghaly - svět ve víru zkázy
Hlavní postavy románu:

Irmina Kotčistovová - Metabio seskupovačka jako léčitelka

Kido - Pathogenet

Ksoundoksä - kněz falešného boha

Ghrou-Thar - průmyslník

Ghrou - Ghrou-Tharova žena

Reginald Bull - Terranec v systému Cepor

Jako mnoho vironautů, se Irmina Kotčistovová1), během letu do Erendyry rozhodla navštívit Cappinskou galaxii2). V Gruelfinu2) předsunuté malé galaxii objeví metabio-seskupovačka na planetě Maghala národ reptiloidů, jehož raně průmyslová společnost je ovlivňována vykořisťováním dělníků. Když vyléčí Maghalerku trpící vředy, pocítí Irmína Kotčistovová telepatické impulzy Kida. Unikne vraženému pokusu Kido-whrat-Darhana Ksoundoksä, který svou pozici vysokého kněze kultu Kido zneužívá k vlastnímu obohacování, a nalezne ve vraku tyčovité kosmické lodě chorobně změněnou, bující buněčnou hmotu Kida3). Zvrácenou variantou paraschopností podobných těch Irmíniných vytváří cizinec patogeny, které u Maghalerů vyvolávají nemoci. Z uzdravených buněčných skupin Kida vypěstuje na ESKALUPU bytost, která se podobá Stalkerovu animateurovi Skorshovi4), která má ale popelavě šedou kůži a žádný ocas.

Dva dny po opuštění Maghaly dorazí ESKALUP do Erendyry a zachytí 15. května 429 NGL radiogram EXPLORERU, který ho zavede do systému Cepor. Aby našla příčiny příznaků závislosti Reginalda Bulla, prozkoumá metabioseskupovačka Roi Dantonův permit a objeví tam v dutém prostoru shluk peptidům podobných polekul5).

Když Volcayr6) se svými loděmi opustí družinu válečníka, aby se uchýlil do meditací, sleduje ho Irmína Kotčistovová na Urdalan, jedinou planetu obřího slunce v centru Erendyry. Pod deset kilometrů velkou kopulí pozoruje Terranka osminohá zvířata, které vydechují kodexové molekuly, které odpovídají těm z Dantonovy rukavice. Během letu zpět k systému Cepor vdechne Kido Irmínou ukořistěný vzorek peptidů, považuje se na to za Věčného válečníka, začne zuřit a musí být omráčen. Když se 25. května opět probudí, tvrdí, že cítí svůj neexistující ocas.

Edym Varuson zařídí mezitím pro Dantona schůzku s prstencovým architektem z Kalmerovy družiny.