Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1251
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1251
Název:Stalker
(Stalker)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 / 429 NGL = 4015 / 4016
Je vyslancem ESTARTU – zplnomocněnec superinteligence
Hlavní postavy románu:

Homer G. Adams – »Finanční génius« je obžalován

Sotho Tal Ker - extragalaktik na Teře

Leonard Frood, Argentina Galdo a Anne Piaget - společně s mnoha dalšími Terranci dostanou dárek

Perry Rhodan - Terranec před odjezdem do nejista

Solman Patermo - Skokanský patriarcha

Poté co Chemkyr1) a Jercygehl An se svými Cygridy2) opustí BÁZI, začíná ve Sluneční soustavě3) uprostřed února 429 NGL odlet Nekonečné Armady. Jako první jednotka odstartuje Loolandre k souhvězdí Coma4).

Viroimpérium, které větší část své substance ztratilo v boji proti »Elementu temnoty«, se rozpustí na mnoho Viromraků. V mezitím také metagravovým pohonem vybavené SOL, která má doprovázet Nekonečnou Armadu4), se rozpadne spoodijské mračno Surfo Mallagana5). Jeho části se spojí v množství Virokonglomerátů, které na mnoha místech sestoupí na Zemi, kromě jiného také v Leově školce6), aby lidem a cizím bytostem, které stále více sžírá stesk po hvězdách, dali dárek.

Homer G. Adams svolá plenární schůzi všech Hanzovních mluvčí a informuje o tajemných procesech, které začaly v prvních listopadových dnech roku 428 NGL:

Zatímco se všeobecný zájem koncentroval na události kolem Gatasu a ledového světa Chort7), navázal cizinec, který se s TSUNAMI-114 nacházel v pásmu asteroidů Sluneční soustavy, kontakt s Adamsem. Cizorodý humanoid si říkal Sotho Tal Ker a tvrdil, že Tsunami našel opuštěnou v periferii Erendyra, galaxie vzdálené čtyřicet milionů světelných let, v mocenské oblasti ESTARTU, kterou finančnímu šéfovi Hanzy vychválil jako perfektního nového obchodního partnera. Protože očekává rozmach Kosmické hanzy, která se v současnosti nachází v úpadku, protože od zániku Seth-Apophis8) přišla o svou hlavní úlohu9), přivede Adams cizince, jehož jméno kvůli pyšné a zároveň mrštné chůzi jejího majitele zkrátil na Stalker, tajně do OCELOVÉHO DVORA. Jako poznávací symbol si Stalker zvolí svůj výsostný znak, trojúhelník se třemi šípy. NATHAN nemůže cizince, který odmítá jakékoliv vyšetření, nijak podrobněji analyzovat.

Bez Adamsova svolení začne Stalker jako VAROVATEL vysílat prognózy6), které vyvinul s pomocí kontracomputeru TSUNAMI-114, a používá k tomu s pomocí svých paraschopností Hanzovní mluvčí Timo Poranteho, Celeste Maranitares a Patricii Kolmeth10), kteří jako Adamsovi důvěrníci tajného hosta v OCELOVÉM DVOŘE chrání před objevením a hlídají ho. Aby obhájil Stalkerovu anonymitu, nastrčí Adams tři Hanzovní specialisty vybavené falešnými vzpomínkami jako zdánlivý kolektiv VAROVATELE10) a pošle je nakonec s cizincem do TSUNAMI-114, protože se mu OCELOVÝ DVŮR už nezdá být bezpečným. Když Ronald Tekener po novém VAROVATELOVĚ vysílání Tsunami objeví, obviní se Adams sám, že je původcem vysílání. Pro jistotu ale Stalker, který jako psí-reflektor dokáže odrážet myšlenky jiných, zesilovat je, zkreslovat a přeskupovat, zfalšuje Tekenerovi vzpomínky11).

Kdy Adams Sotho Tal Kera představí shromážděným Hanzovním mluvčím, pozná v něm Tekener, kterého Srimavo opustila, od té doby co mu Rhodan svěřil do péče Pathytiu Baal12), extragalaktika, kterého Celeste Maranitares simulovala jako hologram v Club Exogalak10). Stalker se kosmokratům vysměje, ale v nenávistné gestu Taurec obchodního zástupce superinteligence ESTARTU demaskuje. Pod přestrojením se objeví dva metry vysoká, kostnatě působící bytost, jejíž dvě tenké ruce a nohy se zdají být tvořeny z mnoha kloubů, které jsou spojeny pevnými svaly a šlachami. Vysoký kolení a loketní kloub ještě zesiluje kostnatý vzhled. Hrudní koš je tvořen žebrovanými kostními deskami, a ze silně vyhraněné pánevní kosti vyčnívá vodorovně prodloužená kostrč. Záda jsou dovnitř vypouklá. Stalkerův obličej má místo nosu rohovitý, zobáku podobný výrůstek s vyčnívajícími ústy, jejich zesílení horní ret je protažený dolů. Na výrůstku začíná prst vysoký kostní hřeben. Rozevláté čelo je zakončeno silně vystouplými obočním hřebenem, který společně s výraznými lícními a čelistními kostmi lemuje velké trojúhelníkové oči s černými zorničkami13). Během Taurecova výpadu se Skorsh, metr velké, ocasaté, věrné spodobnění Stalkera s ostrou bradou, ústy ve tvaru V a očima rovněž ve tvaru V, zbaví své masky a konejší rozčileného velvyslance. Stalker, který Skorshe označuje za svého Animateura14), se omluví za svůj klamný manévr a vysvětluje nakonec, že symbol tří šípů je nejen výsostným znakem ESTARTU ale i výrazem její filozofie, která volí na kosmokratech a chaotarších nezávislou třetí cestu svobody. Rhodan si vzpomene na věštbu ID, že lidstvo jednou bude muset jít vlastní cestou15). Taurec sice vůči Rhodanovi připustí, že třetí cesta by pro lidstvo byla schůdná, nazve ale Stalkera falešným prorokem.

Ačkoliv Hanzovní mluvčí vysloví Adamsovi nedůvěru, zůstává na postu finančního šéfa Kosmické hanzy a její nové suborganizace zaměřené na mimogalaktické trhy, které mají vzniknout z navázání obchodních styků s ESTARTU. Stejně jako Reginald Bull, který svému životu chce dát s pomocí Viromraku nové směr, a Irminy Kotčistovové, která se chce věnovat lékařskému výzkumu, se i Roi Danton, Ronald Tekener, Jennifer Thyron a Pratt Montmanor vzdají funkcí Hanzovních mluvčích. Jako prezident Fóra GAVÖKu chce Montmanor při přetváření společenství národů vzít v úvahu skutečnost, že se národy Mléčné dráhy cítí být po aktivaci chronofosílie Terra galaktiky.

V rozhovoru s Rhodan představí Stalker 20. února reklamní kampaň na zázraky v kupě Virgo ležící mocenské oblasti ESTARTU, jejichž dvanáct galaxií podle jeho výroku připravilo dostatek kyslíkových planet pro galaktiky a do které se dá s pomocí Enerpsí-pohonu bezproblémově dostat16).