Perry Rhodan 1166 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1166
Název:Vesmír v plamenech
(Weltraum in Flammen)
Autor:Detlev G. Winter
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1983
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Atlanovi barbaři - v boji proti Hořícímu vojsku
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan ve spárách tragédie

Brether Faddon, Helen Almeera a Flint Roysen - sledují zajímavý signál

Forsnok-Bont - mladý Torkrote, který se chce vyznamenat

Losridder-Orn a Panheddon-Xar - velitel Barbarovlny

Od Atlana probuzení Lukyooni1), kteří se ve spací bójí vrací k Armadojednotce svého národa, naleznou své lodě v pekle hyperenergetického požáru. V nejvyšší nouzi se spojí své paraproudy a zavolají o pomoc. Zatímco se Atlan počátkem března 427 NGL snaží urovnat boj mezi Euroleniery (Armadojednotka 1166) a Sowotty (Armadojednotka 2535), poté co se svou Barbarovlnou napřed kontaktoval Sokklokrintinesy (Armadojednotka 8937) a sedmiruké Jöclopoorty (Armadojednotka 163)2), jsou ze SOL a lodí Torkrotů zachyceny záhadné, 0.0341 sekund trvající hyperecha ve formě černých blesků.

Lorsridder-Orn dá mladému Armadobarbarovi Forsnok-Bontovi příkaz najít jejich zdroj. Atlan mu dá k dispozici korvetu TRIO s Bretherem Faddonem, Helen Almeerovou a Flintem Roysenem. Nakonec sleduje sám se SOL a loděmi Barbarovlny volání o pomoc Lukyoonů. Na pozici Armadojednotky 4 nalezne ale jen zcela zničené zbytky jejich pěti tisíc kosmických lodí. V rovněž zničené spací bóji narazí Atlan na mrtvou buněčnou hmotu, do které se Lukyooné v okamžiku nejvyšší nouze sloučili. Několik světelných měsíců daleko nalezne Atlanova flotila uprchlou krychlovou loď Lukyoonů, kterou stravuje hyperenergetický oheň. Toto Hořící vojsko, proti kterému jsou Torkroti bezmocní, je 120 metrů dlouhý, vejčitý útvar s třásňovitými výčnělky a krátkými pohyblivými čepy. Atlanův extrasmysl spontánně pozná, že plameny jsou zbraní Seth-Apophis. Síla Hořícího vojska ale spontánně přestane. Jeho organické řídící jednotky, Žebráci vakua, kteří byli uneseni a zneužiti, telepaticky zjistí, že Seth-Apophis už neexistuje3), a sami zemřou. Po krátkém kontaktu s přeživšími Lukyoony následuje SOL znovu neznámá hyperecha.

Mezitím dorazí TRIO a Forsnok-Bontova loď na místo, na kterém se shromáždili všechny Barbarovlny. Protože hrozí boj mezi soupeřícími Torkrotskými flotilami, ohlásí Faddon příchod posla Armadosrdce a vyzve Torkroty k poslušnosti. Když přiletí SOL, podřídí se devět set tisíc lodí Barbarů Atlanovu vrchnímu velení. Zeleněřazená, která hyperecha pozorovala jako vyzařování vědomí, je přesvědčena, že se jedná o poselství Armadosrdce4), které mělo shromáždit Barbarovlny.

O něco později zaměří SOL lehký holk VIVIER BONTAINER 5).

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!