Perry Rhodan 1167 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1167
Název:Žebráci vakua
(Bettler des Vakuums)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Bloudění terranské lodi - po dálavách M 82
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Bomra - vědomí najde samo sebe

Art Mektal - velitel lodi VIVER BONTAINER

Moby - Mektalův zástupce

Cobanor - arkonidských astronom

Varkun a Jasmin Ali - biologové VIVIERA BONTAINERA

Lehký holk VIVIER BONTAINER, který po vypadnutí z Frostrubinu1) deset měsíců dlouho v M 82 bloudil, narazí na slabě pulzující dvojhvězdu s jedinou, neživou planetou, v jejíž atmosféře se vznášejí obrovské rostliny2). Téměř současně se vynoří 130 Žebráků vakua a přistane na osamělé planetě. Se space-jetem DARWIN odlétá arkonidský astronom Cobanor, Araský biolog Varkun, jazykovědkyně Sira, psycholog Pakosch, Skokan, a bioložka Jasmin Ali k planetě a pozorují, jak housenkovití obyvatelé rostlin2), kteří svůj svět nazývají Lumen a sebe Lumeni, pokouší napadnout obrovské bytosti. Jejich rostliny se ale zřítí. Galaktikové se dozví, že Zublzové, jak si Žebráci vakua sami říkají, jsou poslední svého národa, který Seth-Apophis zotročil jako zbraň. Tvorové mohou trávit neomezenou dobu ve vakuu, musí ale navštěvovat planety s kyslíkovou atmosférou, aby získali výživu a mohli se množit. Protože jim od rostlin a jejich symbiontů hrozí nebezpečí, opustí Zublzové Lumen, jehož dvojhvězda mezitím začala silněji pulzovat. Když se Varkun, Sira a Jasmin Ali dotknou jedné rostliny, upadnou do bezvědomí. DARWIN se vrací zpět k VIVIERU BONTAINEROVI.

Mezitím přiletí do systému dvojhvězdy duchovní bytost Bomra, která pátrá po Zublzech, a strážce, jehož tělo se sestává z řetězu silně rýhovatých, propojených skalních bloků a který z pověření Seth-Apophis kontroluje její pomocné národy, a který má z Žebráků vakua udělat Hořící vojsko. Když strážce zničí space-jet s pěti agenty, je zničen zbraněmi VIVIERA BONTAINERA. Bomra pronikne do neživého těla Varkuna, získá jeho vzpomínky a nechá se poznat jako Bom Gerard, který při střetnutí se Slunečním kladivem Armadokovářů3) zdánlivě přišel o život, jeho vědomí se ale bez paměti integrovalo do slunce a tam bylo objeveno Seth-Apophis. Gerard si je jistý, že Seth-Apophis ve své existenční formě jako Bomra nevysvětlitelným způsobem miliova, a je přesvědčen, že k němu umírající superinteligence cítila podobné pocity. Ačkoliv jsou mu Žebráci vakua k ničemu, dá jim rozkaz proniknout do VIVIERA BONTAINERA, a tak si zajistí, že opět získal zpět všechny vzpomínky. Se skonáním Seth-Apophis zanikne Gerardovo vědomí, a těla Varkuna, Siry a Jasmin Ali, která byla kontaktem s Tardaji irevezibilně oddělena od vědomí svých majitelů, zemřou.

VIVIER BONTAINER zavede Zublzy k nové planetě a o něco později naváže kontakt se SOL4).