Perry Rhodan 1168 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1168
Název:Loutky Stříbrných
(Marionetten der Silbernen)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Katastrofa v laboratorní lodi - vzniká superorganizmus
Hlavní postavy románu:

Eric Weidenburn - Terranec bojuje proti osudu, který jemu a jeho přívržencům hrozí

Parwondov, Xerzewn a Dronomon - trojice Armadokovářů na ICCUBATHU

Carwanhov - tvůrce terasymbiontů

Modulewn - Mischwesen

Simone Keim, Greeka Lippschi a Jotho Manhe - trojice Weidenburňanů

Dvacet hodin potom, co je se svými přívrženci Armadomontéry Armadokovářů v ICUBATHU1) zatčen, pozoruje Eric Weidenburn 1. března 427 NGL ve své cele Carwanhovem, tvůrcem terasymbiontů, stvořeného Panmexula Modulewna, šupinatou bytost o velikosti jednoho metru, který má dvě ruce s pěti prsty a rybí hlavou, která se změní ve Weidenburnovu tvář. S pomocí Kodegebera, záhadné bytosti, opustí Terranec svou celu a osvobodí několik svých přívrženců. Aarn Valdecci, Simone Keim a Jotho Manahe2) ho informují o infikování Weidenburňanů terasymbionty3). Následně je Weidenburn opakovaně vystaven sexuální dotěrnosti kosmoakustikářky Greeka Lippsch. Nakonec dají Armadokováři Parwondov, Carwanhov, Xerzewn a Dronomon Weidenburna opět zatknout. Je mu injektován vzorek hluboce zmraženého zbytku terasymbiontů. Po návratu ke svým přívržencům zinscenuje Weidenburn útok proti Armadokovářům. Na vrcholu vzpoury ukončí ale terasymbiontu psychickou přeměnu svých hostitelů, a Weidenburňané upadou do stavu apatie. Modulewn, který tentokrát imituje tvář Xerzewna, pomůže Weidenburnovi znovu k útěku. Terranec pochopí, že nápadně zvýšený sexuální pud jeho přívrženců je projevem terasymbonty vyvolaného úsilí k vytvoření superorganizmu. Stanou se svědky, jak se nahé tělo Weidenburňana zhroutí na chuchvalec, který se potáhne transparentním hlenovým povlakem a pak se rozteče.

Díky vlastní terranské touze probíhá spojování v superorganizmus rychleji, než Carwanhov předpokládal. Kromě toho propustí Modulewn, který se bil na straně vězňů, Ganglionida, jen z nervových buněk se stávající umělou bytost, aby superorganizmu spojením s buňkami Ganglionida dal nové vědomí, které ho má osvobodit z duševního zotročení Armadokovářů. Superbytost, která je kvůli své nezkušenosti Weidenburnem nazvána STACY-BABY, způsobí v ICCUBATHU velkou zkázu. Ačkoliv se také Weidenburnovo tělo začíná měnit, zachová si Terranec svobodnou vůli. Zbytek terasymbontů, kteří se rovněž symbioticky spojili s buňkami Ganglionidů, se jako tmavá substance rozprostře přes Weidenburnovo tělo. Během tohoto bolestivého pokusu spatří Terranec ve vizi před zlatou plochou mlhovitého obrysu neúplně se objevivší hominidní bytost4) a zachytí slova »Také já jsem prošel tisíci pekly, můj synu!«5). Čtyři Armadokováři, kteří dostali příkaz, dostat superorganizmus pod kontrolu, a ne ho zničit, nemohou zamezit, aby Weidenburn vstoupil do STACY-BABY a stal se řídícím prvkem kolektivní bytosti, nad kterou se nyní vznáší jeho Armadoplamen.

ICCUBATH nabere kurz k první bráně6).

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál