Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1156
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1156
Název:Armadoprinc
(Der Armadaprinz)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1983
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Vede rebely - v boji proti Stříbrným
Hlavní postavy románu:

Carwanhov, Xerzewn a Dronomon - páni Armadokovárny MOGODON

Parwondov - návštěvník MOGODONU

Aarn Valdecci, Jotho Mahahe a Simone Keim - trojice Weidenburňanů v zajetí

Nachor z Loolandre - vůdce Armadorebelů

Perry Rhodan - Pozemšťan dostane důležité upozornění

Se skupinkou Armadorebelů se propašuje Armadoprinc Nachor z Loolandre na Armadovor YOWZENE1), který transportuje na planetě netopýrovitých Kemmerů sklízenou biomasu do Armadokovárny MOGODON2). Armadorebelové jsou uprchlíci z různých Armadojednotek, kteří se zorganizovali, aby bojovali proti nátlaku a nespravedlnosti vycházející z Armadosrdce. Jejich vůdce Nachor, o kterém se povídá, že je stejně tak nesmrtelný jako Ordoban, je vysoký humanoid s jediným jako pěst velkým rubínově červeným fasetovým okem ve tváři. Nachor, který ještě nikdy nebyl ovlivněn svým Armadoplamenem, neví ani, co znamená Loolandre, ani si nemůže vzpomenout na to, kdy převzal velení nad rebely3). Vorař Broon a jeho tři synové jsou zabiti, když Armadorebelové dobývají vor. Broonova nepřítomnost vzbudí podezření u stříbrně se třpytících, pětiokých mřížovitých bytostí, které se s kurýrní lodi SIVVE přiblíží k voru, než se ten dostane ke Kovářskému valu. Aby zabránil varování MOGODONU, pronikne Nachor do tyčovité kosmické lodi a použije přitom skládací transmiter, kterou před několika měsíci získal krátce před smrtí od tajemné osoby, když ho zánět oka donutil k pobytu na vzdálené planetě. Armadoprinci přemůže mřížkovité bytosti, které ale svou loď zničí. Proto je Nachor přinucen skočit do několika tvrzí Kovářského valu a ovlivnit jejich pozitroniku, takže se YOWZENE dostane přes val i bez SIVVE. Vor dorazí nakonec do Armadokovárny, ve které se nachází také Parwondov2), aby Carwanhova, Xerzewna a Dronomona, tři Stříbrné z MOGODONU, informoval o nebezpečí, které vychází z Perryho Rhodan a z vazalských národů nedávno se probuzené mocnosti z M 82. V Armadokovárně začínají Quechové vykládat vor. Půlkulové tělo Quechů je pokryté vrásčitou, šedou kůží, zatímco padesát centimetrová rovná plocha je tvořena rosolovitou hmotou, která může vytvářet pseudokončetiny. Dva Quechové se zásadně na pólech spojují černou hadicí v jednu dvojitou bytost. Armadorebelové opustí vor a začnou útok na MOGODON.

Mezitím uprchnou kosmosignalista Aarn Valdecci, urbanizátor Jotho Manahe a mediální kontrolorka Simone Keim, tři ze sto tisíc Weidenburnových přívrženců4), kteři byli u Armadokovárny MOGODON z Goon-transportéru GORO-O-SOC přeloženi do pověstné experimentální lodi ICCUBATH. Žena a oba muži uniknou z léčky Armadomontérů a Quechů a setkají se se starým Weidenburňanem Eldryddem, který se pomátl, když při experimentu vyměnil své oči za masivní, obrazovku připomínající kovovou masku. Ukáže třem uprchlíkům Terasymbionta, jednu z bilionu maličkých plazmatických bytostí se skládají amorfní hmotu. Když provádí nový pokus na svých umělých očí, spadne Eldrydd do Terasymbionta. Ze záznamů se Valdecci, Manahe a Simone Keim dozvědí, že všem ze sto tisíce Weidenburňanů byli injektováni Terasymbionti, kteří se maskují jako krevní buňky a vykonávají jejich funkci. Kromě toho uvolňují symbionti, kteří navzdory oddělení mají společnou vůli, drogu, která po určitém čase změní světonázor a vůli postižených ve smyslu Armadokovářů a která jim v konečném stádiu dá schopnost sloužit se k superorganizmu, s jehož mentálními impulzy budou Stříbrní moci sesadit nemocného Ordobana pomocí smrtící rány. Nakonec má superorganizmus vést Nekonečnou Armadu dále podle vůle Armadokovářů a nechat Armadisty ve víře, že dále poslouchají Ordobana. Tři Terranci zabijí shluk Terasymbionty pomocí přehřátí a zaútočí na centrálu ICCUBATHU, aby loď zabrali.

V BÁZI5) získá Hamillerova trubice díky vyhodnocení zprávy, kterou vyhotovili Jen Salik, Ras Čubaj a Gucky a svých zážitcích v Armadokovárně HORTEVON6), zašifrované upozornění Armadorebelů a Armadoprince. Eric Weidenburn si vzpomene, že mu Strážce plamene dal příkaz7) navštívit Armadokovárnu MOGODON, a předá Rhodanovi její souřadnice. Rhodan se rozhodne vyrazit s flotilou čtyř tisíc kosmických lodí všech tříd k Armadokovárně.