Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1105
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1105
Název:Pečetní loď
(Das Siegelschiff)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 426 NGL = 4013
Muž v hlubinách Armady - nemůže se zbavit svého určení
Hlavní postavy románu:

Eric Weidenburn - Terranec má být obrácen

Jercygehl An - Weidenburnův zachránce

Jedenáct-Quo-Jo, Devět-Quo-Sin a Devět-Quo-Ben - trojice Quowocků, kteří chtějí svůj národ zachránit před vymřením

Cha-Hu-Cho - Skönder

S Armadospáčem uprchne Jercygehl An ke GORO-O-SOC a zachrání tam Erica Weidenburna, kterého jeho zklamaní přívrženci chtějí vyhodit do vesmíru1). Následně odveze Armadomontér Weidenburna ka Armadopečeťolodi2), která je obklopena hustým materiálním oblakem. Jedná se o oválné, 3500 metrů dlouhé kolo, na kterém se vznáší kopule. Z vyhloubenin jejího pouzdra vychází svazek sloupů o délce dvou set metrů, ze kterých vychází energetické záblesky. Ze dvou set metrů vysokých vrat vychází pět set metrů široké a tisíc metrů dlouhé schody, které v míří dolů v úhlu 120 stupňů a postupně se rozšiřují na tisíc metrů. Jejich dvacet šest sto metrů vysokých schodů slouží jako přistávací plochy.

V blízkosti Armadopečěťolodi se nachází FENLICK-GORON, loď Armadojednotky 2099, kterou tvoří hélium dýchající Quowockové. Mají kuželovité, modrými sklérami pokryté tělo a žluté, svalnaté skokové nohy. Červeně zbarvené úchopové a smyslové orgány, které mohou jedna bez spojení s tělem, jsou v klidu uložené v uzavíratelném koženém pytli, takzvaném Wocku. Metabolismus dospělých Quowocků spočívá na nukleárním spalování látek, které nahromadili během své metamorfózy. Posádka pod velením Jedenáct-Quo-Jo zamýšlí ukradnout děti Quowockům podobné rasy, aby tak zabránili vymření svého sterilitou postiženého, vymírajícího národa. Když Quowockové chtějí děti chuchvalcovitých, žlutokožních, ale rovněž hélium dýchající a venkovními orgány disponujících Skönderů, odvést, pokusí se Weidenburn jejich zločinu zabránit. Postaví se ale brzy na stranu Quowocků, protože je Armadomontéři neúprosně napadnou. Pak Parlamentář Quowocků prozradí Terranci, že Skönderové, kteří ke svým potomkům nemají žádný citový vztah, jsou bez váhání připraveni přenechat své děti Quowockům. Když se chtějí vrátit ke své Armadojednotce, zasáhnou ale Armadomontéři. Vysvětlí, že Skönderové přes asi milionem let již jednou jednu Armadojednotku s pomocí svých parazitických přírůstků zotročili, a přinutí žlutokožce ke znovu přijetí dětí3).

Zatímco Armadomontéři Weidenburna přivážejí k Armadopečěťolodi, je jeho paměť prozkoumávána. Přitom zažije v iluzi znovu své povolání4) a zachytí myšlenku, že to bylo způsobeno chybným rozhodnutím, protože proto ještě neuzrála doba. Nakonec je mu v Pečeťolodi oznámeno, že Galaktická flotila, které je vytýkáno znesvěcení TRIICLE-95), musí ke svému očištění vstoupit do služeb Nekonečné Armady. Aby se Galaktikové osvědčili, dostane Weidenburn jako první člověk Armadoplamen6).