Perry Rhodan 1145 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1145
Název:Neviditelný posel
(Der unsichtbare Bote)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1983
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 426 NGL = 4013
Jdou do Pečeťolodi - ale smrt je očekává
Hlavní postavy románu:

Liliu Hollund - jeho loď nese neviditelného posla

Perry Rhodan - Pozemšťan vystupuje proti chaosu v galaktické flotile

Eric Weidenburn - fanatik se ukáže být kooperativním

Fragan Tyn a Neijai Koone - objeví stupu, která vede k Armadopečeťolodi

Jercygehl An - velitel Cygridů

Sarkonew - Armadokovář

Bezprostředně poté, co karracke BOSSA COVA1), jehož posádka věří, že potkala strašidla, přiletí k BÁZI-JEDNA, nakupí se v galaktické flotile případy iracionálního chování. V BÁZI získá skupinka Cygridů přístup k lehkému křižníku DALIDA a odstartuje k bodu ve vesmíru, na kterém jsou shromážděny vraky několika kosmických lodi Nekonečné Armady. Kybernetický pár Neijai Koone a Fragan Tyn tam v Armadospáči objeví mrtvé tělo Nsoye Umbele. Záznamy ukazují, že Umbele sám zůstal na domnělém stanovišti Armadopečeťolodi2), když GORO-O-SOC3) 11. listopadu 426 NGL přestali s pátráním po Äondic-Twu. 2. prosince nakonec spáchal sebevraždu. Kybernetici vyvinou domněnku, že BOSSA COVA potkala Armadopečeťoloď a ta jim předala poselství, kterému mohli rozumět jen Cygridové. Paměti karracku skutečně obsahují informace o kontaktu s Äondic-Twu. Perry Rhodan, ve kterém se probudí nová naděje na získání Armadoplamene4), vyšle karracky TULIPAN, CIOLKOWSKI a ASHOKA s Fellmerem Lloydem, Ericem Weidenburnem5), Jercygehl An, Neijai Koone a Frganem Tynem na souřadnice z BOSSA COVA.

Zatímco s Cygridem a oběma kybernetiky ve space-jetu letí k Armadopečeťolodi, vzpomene si Weidenburn, který mezitím získal přesvědčení, že hledaný STAC není identický s Frostrubinem, na Strážce plamene6). Vedeni jeho hlasem, jsou Terranci a Cygride podrobeni v tajemné lodi záhadným zkouškám. Projdou palácem Všehopoznání, jehož krápníkové jeskyně připomínají zdi z živé hmoty. V Hale plamene vysvětluje Weidenburn nakonec, že Ordoban s Armadoplamenem přesazuje do Armadistů část svého já, aby je tak kontroloval7). Jercygehl Anovi je jasné, že nedávno se nacházel v Armadopečeťolodi kvůli obnovení svého plamene, protože pochyboval o Armadosrdci8). Také zbytek posádky je na pokyn Strážce plamene přivolána do Äondic-Twu. Příliš pozdě pozná Neijai Koone a Fragan Tyn, že Armadokovář Sarkonev převzal roli Strážce plamene, aby galaktiky nalákal do pasti. Lloyd začne proti Stříbrnému bojovat, ale náhle se jeho Armadoplamen rozdělí na devět dalších, které se rozzáří, shluknout a zaútočí na poraženého Armadokováře, který shoří na popel. Jako neurčitý stín se Lloydovi ukáže pravý Strážce plamene, který se označuje za syna Ordobana, a předá mutantovi blok s deseti hnědými, pět centimetrů širokými a 20 centimetrů dlouhými válečky, na jejich konci se nacházejí pět centimetrů dlouhé pyramidové vypoukliny. Obsahují Armadoplamen a jsou proto nazvány Urianeticy (propůjčený oheň). Poté co Terranci loď opustí, skryje se Strážce Äondic-Twu až do opětovného procitnutí Armadosrdce zcela do materiálního mraku. Tři karracky se vrací zpět k BÁZI.

Velitelé ostatních terranských lodí podávají hlášení o útoku štíhlých, šípovitých lodí na Armadojednotky, při kterých byly lodě Armady zničeny. Jercygehl An vysvětluje, že Armadobarbaři neboli Torkroti, kteří svými útoky z rozkazu Armadosrdce testují bojové síly jednotlivých Armadojednotek, se zřejmě kvůli Ordobanovu mlčení vymkli kontrole.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál