Perry Rhodan 502 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 502
Název:Rytíř s plamenným mečem
(Der Ritter mit dem Flammenschwert)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Roj
Vydáno poprvé:1971
Vydáno v češtině:2020, přeloženo (Tower)
Čas děje: 3441
Je přeprogramován – bojuje proti duchům, kouzlům a démonům
Hlavní postavy románu:

Bossa Cova – Věří, že bydlí ve strašidelném zámku.

Aine a Doreen – Družky Bossy Cova.

Shar ter Troyonas – Velitel imunních na Olympu.

Roi Danton – Syn Perryho Rhodana se snaží zachránit Olymp.

Rocus Ypteron a Jupiter Koslow – Zástupci druhu Homo superior.

Anson Argyris – Rytíř s ohnivým mečem.

Blíží se konec července roku 3441 pozemského kalendáře. Perry Rhodan, který se teprve nedávno vrátil na Zemi z galaxie Gruelfin, stojí nad troskami toho, co po celá staletí lopotně budoval. Zanechal spolehlivého MARCA POLA v terranijském přístavu a se 60 druhy, mezi něž patří i Gucky s Atlanem, vyrazil s GOOD HOPE II, speciálně vybaveným planetárním křižníkem, znovu do nejistoty.

Perry Rhodan nemá na výběr, i když by si náprava chaotických poměrů, vládnoucích na Zemi, vyžadovala obětavou práci každého zhloupnutím nezasaženého člověka. Jenže chaos je od chvíle, kdy se před přibližně sedmi měsíci objevilo tajemné „Hejno“, všudypřítomný. Netýká se jenom Sluneční soustavy, ale zaplavil celou Galaxii. To alespoň tvrdí nouzová volání imunních ostatních národů.

Perry Rhodan chce zjistit, co je Hejno vlastně zač. Vychází z domněnky, že by se dal najít lék proti Hejnem vyvolané manipulaci gravitační konstanty, která zapříčinila zhloupnutí většiny galaktických národů, nebo přesvědčit vládce Hejna, aby neprolétali Mléčnou drahou.

Perry Rhodan se tedy chce pokusit takřka o nemožné, stejně jako zodpovědní činitelé solární nouzové vlády. Ti se snaží napravit zoufalou situaci na Zemi a ostatních světech. Michael Rhodan alias Roi Danton se odebere Olymp, kde může s chaosem skoncovat jen jeden. Tím jedním je RYTÍŘ S PLAMENNÝM MEČEM...


Na Olympu brání Shar ter Troyonas s hrstkou imunních zařízení transmiterové Cesty kontejnerů proti techniku odmítajícím Homo superior a útokům Ohlupených. Rocus Ypteron a Jupiter Koslow, dva zástupci druhu Homo superior, vidí nebezpečí pro svou skupinu především ve variu 500, proto zničí jeho pseudoproměnnou kokonovou masku a přinutí robota, jehož plazmatická komponenta trpí ohloupením, aby se sám deaktivoval.

V kontejneru přichází na Olymp Roi Danton, aby zde podpořil Ter Troyonasovy snahy. Když chce Ypteron s ozbrojenou skupinou zasáhnout proti imunním, je vyvržen z pacifistického společenství superiorů. Danton vyjednává s Koslowem, jenž projeví ochotu zastavit všechny demontážní akce a znovu zapojit zastavené elektrárny a výrobní zařízení, aby tím zachránil životy ohlupených obyvatel planety. V rozhovoru s Dantonem vysloví Homo superior domněnku, že ten hvězdný Roj vyvolal ohlupení jen proto, aby mohl nerušeně prolétnout Mléčnou drahou.

Danton vloží do varia nový, NATHANEM vytvořený program. Robot se objeví s válečným koněm a v plné zdroji jako šedý rytíř. Jeho úkolem je dovést ohlupené k alespoň trochu normálnímu životu. Imunní rejdař Bossa Cova, který před deseti lety navštívil strašidelnou planetu Vurla, se při pohledu na rytíře vyděsí natolik, že se rozhodne uprchnout. Se svými družkami Doreen a Aine a dětmi Sharkem a Io odletí v tisíc pět set metrů dlouhé MACABONO, roboty řízené vlajkové lodi své obchodní flotila, do SQUARE SEVEN, tajného nouzového shromaždiště Svobodných obchodníků. V desetikilometrové kulovité stanici SQUARE SEVEN narazí na rejdaře major Patulli Lokošan, který je na cestě s pověřením Reginalda Bulla a jehož space jet pátrá po imunních. V doprovodu Kamašity se nalézá čtyřletý chlapec Boobu a praještěr Olga. Dne 6. srpna 3441 se MACABONO vrací s Covou a jeho rodinou, Lokošanem, Boobuou a Olgem zpět na Olymp. Tam se ve stejnou dobu objeví také imunní Oxtorňan Mundus Hawk, potomek Omara Hawka.

Aktuální data:
28.1.2022
1565 před NGL
3. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459607.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál