Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1104
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1104
Název:Vzpoura ve vesmíru
(Meuterei im All)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 426 NGL = 4013
Je černým pasažérem – ochromí galaktickou flotilu
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec ztratí 100000 mužů

Eric Weidenburn - černý pasažér se postará o vzpouru

Taurec - zmocněnec kosmokratů

Oliver Javier - malý chlapec na scestí

Jercyghl An - velitel Armadojednotky 176

Brodr - vojevůdce Cruunů

Se záminkou navázat mírumilovný kontakt s Galaktickou flotilou, se přiblíží dvanáct tisíc kosmických lodí Cruunů, Sawpanů, Jauků, Phygů a Gerjoků1) pod velením cruunského vojevůdce Brodra2) k lodi Perry Rhodana. Protože ve skutečnosti chtějí vyvolat boj mezi Nekonečnou Armadou a Galaktickou flotilou, provokují některé jeho lodě jednotky Cygridů prozkoumávající pole trosek, a nakonec utečou do bezpečí ke zdánlivě spojené flotile Galaktiků.

Ve stejné době opustí Eric Weidenburn3), který je přesvědčen, že ve Frostrubinu nalezl STAC, svůj úkryt v BÁZI, ve které se jako černí pasažéři ukrývali příslušníci uctívačů STACu. Inicializuje vzpouru svých sto tisíc přívrženců a zabrání tak Perry Rhodanovi přiměřeně zareagovat na nastalou situaci. Weidenburn se setká s Taurecem, nepozná ale vzhledem k nastalé situaci souvislosti kolem vyslance Kosmokratů4). Taurec potvrdí sice Weidenburnovo tvrzení, že je prvním spolupracovníkem Nekonečné Armady, vysvětluje ale zároveň, že Weidenburn není ještě zralý pod svou úlohu. Mezitím dorazí Waylon Javierův syn Oliver, který s podporou Hamillerovi trubice získal přístup k SYZZELU, s kosmickou lodí Taureca k Brodrově vlajkové lodi OCKR a naváže přátelství s Chykrem, synem vojevůdce. Spontánní porozumění mezi oběma dětmi přiměje Brodra po Olivěrově návratu k tomu, že proti původnímu plánu neodletí se svými loděmi ke galaktické flotile ale do prázdného prostoru.

Protože galaktická flotila, která zaujala kulovitou formaci, neklade žádný odpor, otálí Jercygehl An, který si na pomoc vyžádal dvě stě tisíc lodí Harwesanů (Armadojednotka 5891), Sarko-11 (Armadojednotka44) a Bezejmenných (Armadojednotka 282), se spuštěním útoku. Když Rhodan Weidenburnovým přívržencům umožní volný odchod, vezmou Cygridé astronauty, kteří lodě opustili jen ve skafandrech, na palubu transportéru GORO-O-SOC, který se sestává z mnoha Goon-bloků, a který je má odvést k Armadosrdci, ke kterému byl i dříve odvezen PREZIDENT. Bezprostředně poté je Jercygehl An Armadomontéry zproštěn svého úřadu kvůli nedostatečné loajalitě k Armadosrdci a uvržen do vězení. O něco později rozkáže Armadosrdce zaútočit.