Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1096
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1096
Název:Prsten kosmokratů
(Der Ring der Kosmokraten)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 426 NGL = 4013
Hledání pokladu v Duurdefilu - Rytíři Hlubiny potkají dvojčata strážce
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan a Jen Salik - oba Rytíři Hlubiny pátrají po Prstenu kosmokratů

Tengri Letos-Terakdšan - doprovází BÁZI na nové misi

Okoor a Mokus-Arto-Ehm - dvojčata strážci Prstenu kosmokratů

Brodr - vrchní vojevůdce Cruunů

Chrykr a Hrkl - Brodrovi synové

Aby přivezla Prsten kosmokratů, poslední prostředek proti vyšinutým Porleyterům, odstartuje BÁZE 31. ledna 426 NGL k jeho úkrytu, který podle údajů Lethos-Terakdšana leží v blízkosti Frostrubinu. Na palubě se nachází také Gesil, která je přesvědčena, že hledaný Quiupu se musí nacházet u cíle BÁZE nebo v Srakenduurnu1).

Mezitím prolétne sto jehlovitých lodí Brodra, nejvyššího vojevůdce Cruunů, při pátrání po flotile Hergose2) skrze ze zbytků malé galaxie se sestávajícího kosmického pole trosek, které obklopuje Frostrubin, a objeví Duurdefil, dvě stě tisíc kilometrovou, kulovitou konstelaci symetricky uspořádaných, zářících trosek. V názoru, že je to svatyně jeho národa2), proniknou Cruunové do Duurdefilu a potkají se s Narfuusem, který se svým dvojčetem Mroobasem, hledají Prsten kosmokratů. Okoor, robotická komponenta Narfuuse, která se může rozložit do mnoha jednotlivých součástí, úspěšně odrazí ptačí bytosti.

Po desetidenním letu dorazí také BÁZE do Duurdefilu. Tanwalzen odstartuje se třemi křižníky k Frostrubinu. Protože pomocné čluny BÁZE, které do Duurdefilu pronikly, jsou vystaveni Okoorem vyvolávaným poruchám, odlétají Perry Rhodan a Jen Salik 12. února sami ve space-jetu do kosmické skrýše. Jejich Rytířský status je zachrání před zásahem Okoora, ale v jádru labyrintu trosek se dostanou do moci druhého stráže, Porleytera Mokus-Arto-Ehma. Jeho tmavězelené tělo se skládá ze čtyř válcovitý, 50 cm tlustých a 85 cm vysokých segmentů, které jsou sestaveny do čtverce. Každý z nich má 50 cm dlouhou ruku se šesti drápy a válcovitou nohu. Hlava ze zaobleného pletiva, která je spojena se segmenty čtyřmi krátkými tyčemi, obsahuje osm zářících, kulovitých smyslových orgánů různé velikosti. Mokus-Arto-Ehm nenechá oba Rytíře Hlubiny, jejich status neakceptuje, vstoupit, a uvězní je v rychle tvrdnoucí bloku trosek, ale Rhodanovi a Salikovi se podaří osvobodit. Teprve když Rhodan pozná, že strážné dvojče je Porleyter, akceptuje ho jako vyslance kosmokratů. Pozemšťan pak přijme bledě modře se třpytící Prsten kosmokratů. Je to tři centimetry vysoký útvar oválného průřezu o průměru deseti centimetrů, který, jak se zdá, existuje z formovací energie. Protože svou úlohu splnili, zmizí Mokus-Arto-Ehm a Okoor, který změní tvar na malý Drugunový konvertor3). S jistotou, že test úspěšně zvládli, se Rhodan a Salik vrátí zpět na BÁZI.